Monica-Aniela ZAHARIE-Human Resource Management Research – From Individual Level Analysis to International Human Resource Management (Cercetări în managementul resurselor umane – de la nivel individual la managementul internațional al resurselor umane)

Candidat Monica – Aniela ZAHARIE
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Management
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 4 noiembrie 2020, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 5940 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2019-2020/) respectiv nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/)

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală https://us02web.zoom.us/j/81686890249?pwd=VDY3RVJkZHloTmxFM084akxPVmFFdz09

Meeting ID: 816 8689 0249

Passcode: 165112

Titlul tezei de abilitare Human Resource Management Research – From Individual Level Analysis to International Human Resource Management (Cercetări în managementul resurselor umane – de la nivel individual la managementul internațional al resurselor umane)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Krisztina DEMETER, Universitatea Corvinus din Budapesta

3. Prof. univ. dr. Ion POPA, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Gheorghe HURDUZEU, Academia de Studii Economice din București

Supleant: Cristinel VASILIU, Academia de Studii Economice din București

Componența Comisiei de abilitare la susținerea tezei 1. Prof. univ. dr. Gabriela ȚIGU, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Krisztina DEMETER, Universitatea Corvinus din Budapesta

3. Prof. univ. dr. Ion POPA, Academia de Studii Economice din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier