Sarolta PÜSÖK-Kapcsolatok teológiája: Isten-ember vertikális kapcsolata, és az ebből horizontális irányba továbbvezető ember-ember viszony rendszeres teológiai vizsgálata (Teologia relațională: relația verticală a raportului Dumnezeu-om din care rezultă relația om-om în direcția orizontală sub lupa analizei teologiei sistematice) (The Theology of Relationships: The Systematic Theological Examination of the Vertical God-Man Relationship and the Man-to-Man Relationship Leading from It in a Horizontal Direction)

Candidat Sarolta PÜSÖK
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 noiembrie 2021, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu Maniu nr. 5. Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea. Astfel, ea se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020
(https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://zoom.us/j/98422015428?pwd=YnR6alZOVUEyQTBKVHU0ZzZoZ2VNQT09
Meeting-ID: 984 2201 5428
Kenncode: 949765
Titlul tezei de abilitare Kapcsolatok teológiája: Isten-ember vertikális kapcsolata, és az ebből horizontális irányba továbbvezető ember-ember viszony rendszeres teológiai vizsgálata (Teologia relațională: relația verticală a raportului Dumnezeu-om din care rezultă relația om-om în direcția orizontală sub lupa analizei teologiei sistematice) (The Theology of Relationships: The Systematic Theological Examination of the Vertical God-Man Relationship and the Man-to-Man Relationship Leading from It in a Horizontal Direction)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Sándor FAZAKAS, Universitatea de Teologie Reformată din Debrecen (Ungaria)

2. Prof. univ. dr. Ferenc PAP, Universitatea „Károly Gáspár” de Cult Reformat din Budapesta (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro, fișier-Hu
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier