Ovidiu-Ioan MOISESCU-Using Marketing Research to Develop Societal Marketing Strategies (Utilizarea cercetărilor de marketing pentru elaborarea strategiilor de marketing societal)

Candidat Ovidiu – Ioan MOISESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Marketing
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 17 noiembrie 2021, ora 13:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60.

Modalitatea de organizare a susținerii ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită public pe platforma digitală
https://econ-ubbcluj-ro.zoom.us/j/82839078470
Meeting ID: 82839078470

Titlul tezei de abilitare Using Marketing Research to Develop Societal Marketing Strategies (Utilizarea cercetărilor de marketing pentru elaborarea strategiilor de marketing societal)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. ZAHARIA Răzvan, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. ZAIȚ Adriana, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. ORZAN Mihai, Academia de Studii Economice din Bucureşti

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier