Tiberiu-Horațiu GORUN-Educaţie şi modernizare. Evoluţia istorică a legislaţiei educaţiei româneşti (Sec. XIX-XX) (Education and Modernization The Historical Evolution of Romanian Education Legislation (19th – 20th centuries))

Candidat Tiberiu – Horațiu GORUN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Constantin Brâncuși” din Tîrgu Jiu
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 24 martie 2016, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Educație și modernizare. Evoluția istorică a legislației educației românești (Sec. XIX-XX) (Education and Modernization The Historical Evolution of Romanian Education Legislation (19th – 20th centuries))
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Ioan BULEI, Universitatea din București
2. C. Ș. I dr. Dumitru SUCIU, Institutul de Istorie „George Bariț” din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier