Rodica-Monica FRENȚ-Omologie limbă-cultură: Poetica şi semiotica culturii în recuperarea creatoare a modelului lumii (Language-Culture Homology: The Poetics and Semiotics of Culture in a Creative Recovery of a World Model)

Candidat Rodica – Monica FRENȚ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 24 martie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, sala 115 (corp A, etaj 1)
Titlul tezei de abilitare Omologie limbă-cultură: Poetica şi semiotica culturii în recuperarea creatoare a modelului lumii (Language-Culture Homology: The Poetics and Semiotics of Culture in a Creative Recovery of a World Model)
Componența Comisiei de abilitare numită de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Liana POP, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

3. Prof. univ. dr. Andrei AVRAM, Universitatea din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier