Aurel RUSTOIU-Identități etnice și culturale în Transilvania în a doua epocă a fierului (Ethnic and Cultural Identities in Late Iron Age Transylvania)

 

Candidat Aurel RUSTOIU
Instituția la care este titular candidatul Institutul de Arheologie și Istoria Artei, al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Istorie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 14 iulie 2017, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Identități entice și culturale în Transilvania în a doua epocă a fierului (Ethnic and Cultural Identities in Late Iron Age Transylvania)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Lucrețiu BÎRLIBA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier