Dan MONEA-Optimizarea rezistenței la jucătorii și arbitrii de fotbal prin metode și mijloace specifice atletismului

 

Candidat Dan MONEA
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 14 iulie 2017, ora 9:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Optimizarea rezistenței la jucătorii și arbitrii de fotbal prin metode și mijloace specifice atletismului
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe MARINESCU, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

2. Prof. univ. dr. Luminița GEORGESCU, Universitatea din Pitești

3. Conf. univ. dr. abilitat Alina – Simona RUSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier-1, fișier-2
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier