Claudiu AVRAM-Contributions to the Rehabilitation of Cardiopulmonary, Musculoskeletal and Sport Related Disorders

 

 

Candidat Claudiu AVRAM
Instituția la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 decembrie 2016, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Contributions to the Rehabilitation of Cardiopulmonary, Musculoskeletal and Sport Related Disorders
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Emanuele ISIDORI, Università degli Studi di Roma „Foro Italico”, Italia

2. Prof. univ. dr. Konstantinos KARTEROLIOTIS, National and Kapodistrian University of Athens, Grecia

3. Prof. univ. dr. Gheorghe MONEA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier-En, fișier-Ro
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier