Corneliu CONSTANTINEANU-Faith and Public Life: Biblical Contributions to a Public Theology of Engagement in Eastern European Context

 

Candidat Corneliu CONSTANTINEANU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 noiembrie 2017, ora 16
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată, str. Horea nr. 7, sala 219
Titlul tezei de abilitare Faith and Public Life: Biblical Contributions to a Public Theology of Engagement in Eastern European Context
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Wilhelm DANCĂ, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3. Prof. univ. dr. Ioan MOLNÁR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier