Marcel-Valentin MĂCELARU-The Bible in the Church, the Classroom, and the Public Square. Toward a Biblical Theology for the Twenty-First Century

 

Candidat Marcel – Valentin MĂCELARU
Instituția la care este titular candidatul Institutul Teologic Penticostal din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Teologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 noiembrie 2017, ora 14
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teologie Reformată, str. Horea nr. 7, sala 219
Titlul tezei de abilitare The Bible in the Church, the Classroom, and the Public Square. Toward a Biblical Theology for the Twenty-First Century
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Wilhelm DANCĂ, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

3. Prof. univ. dr. Ioan MOLNÁR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier