Cosmin-Vasile IRIMIEȘ-Contribuții și perspective în dezvoltarea domeniului comunicării și al relațiilor publice

Candidat Cosmin – Vasile IRIMIEȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale comunicării
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 11 noiembrie 2016, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, clădirea 2, sala Club profesori
Titlul tezei de abilitare Contribuții și perspective în dezvoltarea domeniului comunicării și al relațiilor publice
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București

3. Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (ȘNSPA) din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier