Felicia-Cornelia MACARIE-Public organizations: the impact of gender on leadership and organizational culture (Organizațiile publice: impactul genului asupra leadershipului și culturii organizaționale)

Candidat Felicia – Cornelia MACARIE
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 15 ianuarie 2016, ora 13
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala T1
Titlul tezei de abilitare Public organizations: the impact of gender on leadership and organizational culture (Organizațiile publice: impactul genului asupra leadershipului și culturii organizaționale)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Marin PREDA, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București
Curriculum Vitae fișier-Ro, fișier-En
Lista de lucrări fișier-Ro, fișier-En
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier