Ileana-Cristina STĂNUȘ-Emerging Governance Structures and practices in Romanian Politics and Policy

 

 

Candidat Ileana – Cristina STĂNUȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe politice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 18 mai 2017, ora 15:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, clădirea 2, sala Club profesori
Titlul tezei de abilitare Emerging Governance Structures and practices in Romanian Politics and Policy (Structuri și practici de guvernanță emergente în politica și politicile publice din România)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Grigore POP – ELECHEȘ, Universitatea din Princeton, S.U.A.

3. Prof. univ. dr. Ilie RAD, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier