Anunțuri

Acces în platforma pentru programarea depunerii documentelor în vederea susținerii tezei
Acces în platforma pentru programarea depunerii documentelor în vederea susținerii tezei
!!! Accesul la chestionarul pentru realizarea studiului asupra nivelului de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de UBB !!!
!!! Accesul la chestionarul pentru realizarea studiului asupra nivelului de satisfacție al studenților față de serviciile oferite de UBB !!!
Schimbare în Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală
Schimbare în Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală
Creşterea burselor pentru studenții doctoranzi, începând cu luna ianuarie 2023
Creşterea burselor pentru studenții doctoranzi, începând cu luna ianuarie 2023
Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)
Eliberarea legitimațiilor de student doctorand/transport feroviar (CFR)
Pentru candidații admiși la studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023
Pentru candidații admiși la studii universitare de doctorat în anul universitar 2022-2023
Oferte burse 2023-2024 — Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro)
Oferte burse 2023-2024 — Agenția de Credite și Burse de Studii (www.roburse.ro)
Oferta burse: Vasile Parvan si Nicolae Iorga
Oferta burse: Vasile Parvan si Nicolae Iorga
Procedura administrativă de implementare a Doctoratului European
Procedura administrativă de implementare a Doctoratului European
APEL DE SELECȚIE DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI — PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”
APEL DE SELECȚIE DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POSTDOCTORALI — PROIECTUL POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health”
previous arrow
next arrow