Ruxandra-Irina POPESCU-Contribuția managementului și marketingului la dezvoltarea urbană și a organizațiilor publice (Management and Marketing Contribution to Urban and Public Organizations’ Development)

Candidat Ruxandra – Irina POPESCU
Instituția la care este titular candidatul Academia de Studii Economice din București
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe administrative
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 30 iunie 2023, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr. 71, sala de consiliu (FSPAC 1)
Titlul tezei de abilitare Contribuția managementului și marketingului la dezvoltarea urbană și a organizațiilor publice (Management and Marketing Contribution to Urban and Public Organizations’ Development)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. Marian PREDA, Universitatea din București

2. Prof. univ. dr. Constantin – Marius PROFIROIU, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. Dan – Tudor LAZĂR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj­-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier