Ágnes PETHŐ-Cinema and Intermediality: Key Issues, Stylistic Figurations (Cinema și intermedialitate: probleme fundamentale, figurații stilistice)

 

Candidat Ágnes PETHŐ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Sapienzia” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cinematografie și media
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 decembrie 2017, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Televiziune, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala Cinema
Titlul tezei de abilitare Cinema and Intermediality: Key Issues, Stylistic Figurations (Cinema și intermedialitate: probleme fundamentale, figurații stilistice)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Dana DUMA, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

2. Prof. univ. dr. Florin MIHĂILESCU, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București

3. Prof. univ. dr. Laura TEUTIȘAN (PAVEL), Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae și

Lista de lucrări

fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei de abilitare fișier