Árpád BARICZ-Radii of Starlikeness and Convexity of some Special Functions (Raza de stelaritate și convexitate a unor funcții speciale)

 

Candidat Árpád BARICZ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Matematică
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 20 iulie 2017, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică și Informatică, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala 6/II (George Călugăreanu, etajul 2)
Titlul tezei de abilitare Radii of Starlikeness and Convexity of some Special Functions (Raza de stelaritate și convexitate a unor funcții speciale)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gabriela KOHR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. C.S. 1 dr. Vasile BRÂNZĂNESCU, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, București

3. Prof. univ. dr. Ioan RAȘA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-Ro, fișier-En
Raportul comisiei abilitare fișier