Adrian COJOCARIU-Dimensiuni biologice și psiho-sociale ale educației fizice, sportului pentru toți și sportului de performanță (Biological and Psychosocial Dimensions of Physical Education, Sport for All and Performance Sport)

 

 

Candidat Adrian COJOCARIU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 14 iulie 2017, ora 12:30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Dimensiuni biologice și psiho-sociale ale educației fizice, sportului pentru toți și sportului de performanță (Biological and Psychosocial Dimensions of Physical Education, Sport for All and Performance Sport)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe MARINESCU, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

2. Prof. univ. dr. Maria – Nicoleta TURLIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier