Laurențiu-Gabriel TALAGHIR-Utilizarea tehnologiilor didactice și a managementului în educație fizică și sport (Use of Teaching Technologies and Management in Physical Education and Sports)

 

 

Candidat Laurențiu – Gabriel TALAGHIR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 aprilie 2017, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Utilizarea tehnologiilor didactice și a managementului în educație fizică și sport (Use of Teaching Technologies and Management in Physical Education and Sports)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe MARINESCU, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

2. Prof. univ. dr. Luminița GEORGESCU, Universitatea din Pitești

3. Conf. univ. dr. abilitat Alina – Simona RUSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier