Maria-Mirela VASILESCU-Contribuții la cercetarea exercițiului fizic – de la performanța sportivă la kinetoterapia îmbolnăvirilor (Contributions on The Research of the Physical Exercise – From Sport Performance to Kinetotherapy of Chronic Disseases)

 

Candidat Maria – Mirela VASILESCU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Craiova
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 7 aprilie 2017, ora 9
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 6
Titlul tezei de abilitare Contribuții la cercetarea exercițiului fizic – de la performanța sportivă la kinetoterapia îmbolnăvirilor (Contributions on The Research of the Physical Exercise – From Sport Performance to Kinetotherapy of Chronic Disseases)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe MARINESCU, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

2. Prof. univ. dr. Luminița GEORGESCU, Universitatea din Pitești

3. Prof. univ. dr. Emilia – Florina GROSU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Raportul comisiei de abilitare fișier