Rodica-Otilia MOCAN-Media și arte digitale interactive (Media and Digital Interactive Arts)

 

Candidat Rodica – Otilia MOCAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Cinematografie și media
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 28 iunie 2018, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru și Televiziune, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, sala 43 (Cinema)
Titlul tezei de abilitare Media și arte digitale interactive (Media and Digital Interactive Arts)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Eleonora RINGLER – PASCU, Universitatea de Vest din Timișoara

2. Prof. univ. dr. Laurențiu DAMIAN, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București

3. Prof. univ. dr. Laura TEUTIȘAN (PAVEL), Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier