Colecția rezumatelor tezelor de doctorat susținute în 2012

Biologie
Chimie
Cibernetică şi statistică economică
Contabilitate
Drept
Economie
Economie şi afaceri internaţionale
Filologie
Filosofie
Finanţe
Fizică
Geografie
Geologie
Informatică
Relații economice internaționale
Inginerie chimică
Istorie
Management
Marketing
Matematică
Psihologie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Sociologie
Ştiinţa mediului
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe ale educaţiei
Ştiinţe politice
Teatru
Teologie