Susţinerile publice ale tezelor de doctorat 2012 (ianuarie-iunie)

21 iunie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TEŞCULĂ Cristiana (căs. BULGARU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Le chronotope dans l’écriture onirique de Marguerite Yourcenar
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Yvonne GOGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandrina MUSTĂŢEA(Universitatea din Piteşti)
Prof. univ. dr. Timo OBERGÖKER(Universitatea din Mainz)
Prof. univ. dr. Rodica POP(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé

15 iunie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Francois Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOCHILIŢĂ Nicoleta CÂNDEA – MUNTEAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia românismului în perioada interbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu – Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Emilian DOBRESCU(Academia Română, București)
Prof. univ. dr. Florea LUCACI(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad )
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

14 iunie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Francois Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR (DUMUŢA) Titiana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Idealul de personalitate la Nicolae Mărgineanu
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu – Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ(Universitatea București, București)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

8 iunie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie și Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STEJERAN (ŞENILĂ) Lăcrimioara Ramona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind obţinerea biocarburanţilor de generaţia a doua din biomasă lignocelulozică
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Emil LUCA(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Valentin POPA(Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași)
Conf. univ. dr. Castelia CRISTEA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

8 iunie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KÁLMÁN (KOVÁCS) Réka
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul organizațiilor culturale și comunicarea
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion POPA(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. Eugenia SONEA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

8 iunie 2012, ora 09:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CURUȚIU Cristina – Ioana (căs. BALINT)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigații privind strategia de gestiune a portofoliilor – cazul Bursa de Valori București
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion STANCU(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Victor DRAGOTĂ(Academia de Studii Economice, București)
Conf. univ. dr. Alexandru TODEA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

5 iunie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DERZSI Aranka
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Statistical physics models for biological and sociological phenomena
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Aurel POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Zoltan NEDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniel VIZMAN(Universitatea de Vest, Timișoara)
C.Ş. I dr. Attila BENDE(Institututul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Titus BEU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
31 mai 2012, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxǎ
LOCUL SUSŢINERII aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDEREANU Ion – Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Creaţia muzicalǎ religioasǎ a compozitorului Ion Vidu
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile GRǍJDIAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Nicu MOLDOVEANU(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé

21 mai 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BLOS-JÁNI Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Practici de domesticare ale filmului în contextul familial. Analizǎ antropologicǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor N. SZILÁGY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Conf. univ. dr. Agnes PETHŐ(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Zsolt SZIJÁRTÓ(Universitatea din Pecs, Ungaria)
Conf. univ. dr. Imre UNGVÁRI-ZRINYI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé

21 mai 2012, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Reformatǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala 313, Karácsony Sándor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KINDA Eleonora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Activitatea pedagogicǎ a lui Imre Lajos
Imre Lajos pedagógiai munkássága
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mózes NÓDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Referenţi:
Conf. univ. dr. Zoltan ADORJANI
(Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Sára BODÓ
(Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, Ungaria)
Prof. univ. dr. János MOLNÁR(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformatǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé

18 mai 2012, ora 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala de Curs a Grădinii Botanice
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGY Levente
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunităţi de diatomee din unele ape stătătoare cu grade diferite de salinitate de la Turda
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Laszlo RAKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin Ştefan PETERFI
Referenţi:
Conf. univ. dr. Victor SURUGIU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C.Ş. I dr. Ioan CĂRĂUŞ
(Laboratorul de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică, Piatra – Neamţ)
Conf. univ. dr. Laura MOMEU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

4 mai 2012, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERLDIYANO Ruth
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Teacher as a Supervisor and Guide in the Development of Independent Learners
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Romiţă IUCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristian STAN(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

3 mai 2012, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 317, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Marta – Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vârsta a treia între autonomie şi vulnerabilitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MUREŞAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
C.Ş. I dr. Monica ALBU
(Filiala Cluj a Academiei Române)
Conf. univ. dr. Daniela-Tatiana ŞOITU(Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iași)
Conf. univ. dr. Adina REBELEANU(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé

3 mai 2012, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VIDICAN Liviu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cathari şi Albigenzi în Europa Occidentală a secolelor XI-XIV
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan – Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Conf. univ. dr. Daniel BENGA(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
30 aprilie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TIHAN Teodor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perpessicius. Viaţa şi opera: Studiu critic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile FANACHE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Valentin CHIFOR(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)
Prof. univ. dr. Ilie RAD(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 aprilie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COLCERIU S. Anamaria – Ancuţa căs. MILONEAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT De la discursul romanesc la discursul filmic – Ghepardul de Giuseppe Tomasi di Lampedusa – (abordare lingvistico – semiotică)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU(Universitatea București, București)
Conf. univ. dr. Adrian LĂCĂTUŞ(Universitatea “Transilvania”, Brașov)
Conf. univ. dr. Liana POP(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

28 aprilie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IONIŢĂ – NICULESCU Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Căsătoria şi familia în nordul Olteniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Corneliu PĂDUREAN(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad )
Prof. univ. dr. Ioan MUNTEANU(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 aprilie 2012, ora 15:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Sala Victor Marian
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ULINICI Sorin – Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la studiul proceselor de oxidare avansată cu aplicaţii în decontaminarea apei
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana Ortansa DOROHOI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Ioan NAŞCU(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dana MANIU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 aprilie 2012, ora 09:00
FACULTATEA Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HORDĂU Anne-Marie Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Piața forței de muncă în România după 1990
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria MUREȘAN(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Emilian M. DOBRESCU(Academia Română, București)
Prof. univ. dr. Magdalena GHIȘOIU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 aprilie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU T. Renata – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Axis mundi şi simbolistica centrului în mitologia japoneză. Arborele şi coloana în festivaluri japoneze – interferenţe cu elemente din mitologia nordică –
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Acad. Prof. univ. dr. Sabina ISPAS
(Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin
Brăiloiu, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Emma Simona MORITA(Universitatea Akita, Japonia)
Prof. univ. dr. Sanda TOMESCU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

6 aprilie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ȘERBAN Camelia – Aurelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metrics in Software Assessment
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Militon FRENȚIU
Referenţi:
Conf. univ. dr. Paraschiva POPOVICI(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU(Universitatea Petru Maior, Tîrgu – Mureș)
Prof. univ. dr. Horia F. POP(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IACOB Ioana cǎs. MUDURE-IACOB
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Leaves of Grass: the Polymorphous Aesthetics – a Politics of the Self, the Body and the Material in Walt Whitman’s Poetry
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru DOROBĂŢ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Teodor MATEOC(Universitatea Oradea, Oradea)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

30 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tănăsescu (nr. 97)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILYES A. Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Combinatii complexe cu acizi organici
polifunctionali
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUCReferenţi:
Prof. univ. dr. Marius ANDRUH(Universitatea din Bucureşti )
C. Ş. I dr. Otilia COSTIŞOR
(Institutul de Chimie al Academiei Române, Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria CURTUI(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

30 martie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTER Arabela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alianţe strategice şi alianţe ad-hoc ale statelor membre. Proiecţia poziţionării României după aderarea la UE
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

30 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRAŞOVEANU Carmen – Narcisa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Interplay of Perspectives in Graham Swift’s Novels
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Magda DANCIU(Universitatea Oradea, Oradea)
Prof. univ. dr. Lidia VIANU(Universitatea București, București)
Prof. univ. dr. Sanda BERCE(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

29 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tănăsescu (nr. 97)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA Flavia Adina (căs. MARTIN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Systèmes py-déficitaires dendritiques a unités périphériques sérinoliques ou diaziniques: synthèse, stéréochimie et propriétés supramoléculaires
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cristian Sorin SILVESTRU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea DĂRĂBANŢU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Yvan RAMONDENC(Universitatea din Rouen, Franţa)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Isabelle GILLAIZEAU(Universitatea din Orleans, Franţa )
Prof. univ. dr. Nelly PLÉ(Universitatea din Rouen, Franţa)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Maître de Conférences dr. Christine BAUDEQUIN(Universitatea din Rouen, Franţa)
Prof. univ. dr. Mircea DIUDEA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé

27 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDAŞU (CRIŞAN) Iulia – Paraschiva
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţia cărturarilor evrei la cultura tradiţională românească în sec. al XIX – lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ilie MOISE(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj -Napoca)
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

26 martie 2012, ora 15:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CASTALDINI Alberto
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Il Dio nascosto e la storia. Prospettive filosofiche e teologiche sulla Shoà (Dumnezeul ascuns şi istoria. Perspective filosofice şi teologice asupra Shoah-ului)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. GYÉMÁNT Ladislau
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Wilhelm DANCĂ
(Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi)
Prof. univ. dr. Vasile MORAR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

26 martie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HORVÁT Szabolcs Endre
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Statistical Physics Studies of Complex Systems
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Zoltan NEDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lorand SZABO(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. Eugen GHEORGHIU
(Centrul Internaţional de Biodinamică, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ladislau NAGY(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

24 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DERZSY Noemi
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Statistical physics approach to complex social systems
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau NAGY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Zoltan NEDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan KASA(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. Attila BENDE
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorica SIMON(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

23 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUPŞE (căs. ZGLOBIU) Cecilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Atitudinea agresorilor privind violenţa domestică şi maltratarea copilului în contextul societăţii româneşti actuale
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Romulus CHIRIŢǍ(Universitatea “Transilvania”, Braşov)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA(Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

23 martie 2012, ora 11:30
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUJOIU N. Mihaela (căs. GOTEA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţa reţelei sociale asupra atitudinii faţă de conflictul în cuplu
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Romulus CHIRIŢǍ(Universitatea “Transilvania”, Braşov)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA(Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

23 martie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Știința și Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JIPA Cătălin – Constantin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Asociaţii de vertebrate continentale cretacic terminale din aria de sedimentare metaliferi: sistematică, paleoecologie şi paleobiogeografie
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai BRÂNZILĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași)
C.Ş. I dr. Márton VENCZEL
(Muzeul Ţării Crişului, Oradea)
Prof. univ. dr. Corina IONESCU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

23 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Sociologie și Asistență Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEAC Mihai – Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reprezentări sociale ale familiei în publicitatea românească
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Romulus CHIRIŢǍ(Universitatea “Transilvania”, Braşov)
Conf. univ. dr. Delia BĂLAŞ(Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

21 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETRAN Anca Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis, Structure and Properties of Some New Macrocyclic Compounds and New Functionalized Lipid Derivatives for Biophysical Applications
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Jürgen LIEBSCHER(Universitatea Humboldt, Berlin,
I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

19 martie 2012, ora 11:30
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÁLI Gábor János
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Functional Modelling of Operating Systems
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Horia F. POP(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf.univ. dr. habil. Tamás KOSZIK
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel LUCANU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. Zoltán CSÖRNYEI ZOLTÁN
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Prof. univ. dr. Florian BOIAN(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

19 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GĂCEANU Radu Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT AGENT BASED PATERN RECOGNITION
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Judit ROBU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Horia Florin POP(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. habil. Lászlo KOZMÁ
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel NEGRU(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf.univ. dr. habil. András LŐRINCZ
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

19 martie 2012, ora 08:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JAKAB Hunor Sándor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Intelligent Models for Robotic Behavior, Decision Making and Environment Interaction
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Horia Florin POP(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. Zoltan ISTENES
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan CRISTEA(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. Támas KOZSIK
(Eötvös Loránd University of Sciences, Budapesta)
Conf. univ. dr. Lehel CSATO(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

17 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HODOROAGĂ Cosmina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reasoning with Quotation. The Information Structure of Metalinguistic Discourse
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

16 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Zsolt
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Limbajul emblematic în arta transilvăneană din secolele XVII – XVIII
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob MÂRZA(Universitatea 1 decembrie 1918, Alba Iulia )
Prof. univ. dr. Cornel TATAI-BALTĂ(Universitatea 1 decembrie 1918, Alba Iulia )
Prof. univ. dr. András KOVÁCS(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

16 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEBU Andreea Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigaţii structurale asupra unor compuşi moleculari de interes biologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae AVRAM(Universitatea de Vest, Timișoara)
C.Ş. I dr. Ioan BRATU
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

14 martie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NIŢU Daniel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imunitatea şefului de stat în dreptul penal
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Paul VASILESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghiţǎ MATEUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Florin STRETEANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

14 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IONESCU Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dreptul la tǎcere în procedurile penale în contextul evoluţiilor contemporane
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Paul VASILESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghiţǎ MATEUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Florin STRETEANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

12 martie 2012, ora 16:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POTARA Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Designing new chitosan-coated plasmonic nanoparticles for biomolecular sensing and antibacterial activity
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Associat prof. univ. dr. Ioan NOTHINGHER
(University of Nottingham)
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU(Academia Română, Institutul de Biologie, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Monica BAIA(Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

10 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie și Stiinte ale Educației
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CONSTANTIN Adriana căs. CÂNDEA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea funcţionalităţii mnezice la copiii cu traumatisme cranio-cerebrale prin utilizarea bateriei Tomal (Test of Memory and Learning)
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON(Universitatea Oradea, Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI(Universitatea București, București)
Conf. univ. dr. Maria ANCA(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

10 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie și Stiinte ale Educației
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOGA Anca – Maria (căs. MAIER)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efectele trainingului metacognitiv asupra performanţelor matematice ale elevilor din clasele inclusive
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON(Universitatea Oradea, Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI(Universitatea București, București)
Conf. univ. dr. Cristian STAN(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

9 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BURJAN – MOSONI Boglárka
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The equilibrium problem and applications
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Grigore Ștefan SĂLĂGEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gábor KASSAY
Referenţi:
C. Ș. I dr. Ioan STANCU-MINASIAN
(Institutul de Statistică Matematică și Matematică Aplicată
,,Gheorghe Mihoc-Caius Iacob”, București)
Conf. univ. dr. Daniela INOAN(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Nicolae POPOVICI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

9 martie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala SGB (a Institutului de Botanică, din Grădina Botanică)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HURDU S. Bogdan – Iuliu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Floristic and phytogeographic characterisation of areas of endemism from the Romanian Carpathians
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CRISTEA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Radu Emil SESTRAŞ(Universitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. Gheorghe COLDEA
(Institutul de Cercetări Biologice, Cluj+Napoca)
Conf. univ. dr. Dan GAFTA(Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Plantelor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

2 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BANEA cǎsǎt. PARASCHIVESCU Alina Marcela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ekphrasis-A Special Type of Intertextuality in the British Novel
(Ekphrasis-un gen aparte de intertextualitate în romanul britanic)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Pia BRÎNZEU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. dr. Emil SÂRBULESCU(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Michaela MUDURE(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

2 martie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRIF Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alcooli heterociclici chirali: sinteză chemoenzimatică şi efecte metabolice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Florin Dan IRIMIE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Adela PINTEA(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan GROSU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

2 martie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FURDUI Cosmin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procesul instituţionalizării şi implementării politicilor regionale în statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Cazul României
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

2 martie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT APOSTOL Nicoleta – Petronela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reading the Self/the Other: Aldous Huxley and Ethical Criticism
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Rodica DIMITRIU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. dr. Lidia VIANU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adrian RADU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
29 februarie 2012, ora 12:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RAŢIU Lucia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Coaching-ul pentru persoane cu funcţie de conducere ca proces de schimbare şi dezvoltare – aplicaţii în contextul organizaţional românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adriana BĂBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai ANIŢEI(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alin GAVRELIUC(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adrian OPRE(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

28 februarie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HAPCA Anca Ramona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte ale relaţiilor dintre maramureşeni şi bistriţeni în secolele al XV-lea şi al XVI-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ(Universitatea din Oradea)
C.Ş. I dr. Susana ANDEA
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ionuţ COSTEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

27 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARTÓK Imola (căs. SÁROSI)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis and Reactivity of Heterotopic Ligands Containing As/P, As/S/P and As/S/As as Donor Atoms
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU(Universitatea Babeş –Bolyai, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Evamarie HEY-HAWKINS(Universitatea din Leipzig, Germania)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona Luminiţa OPREAN(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca )
C. Ş. I dr. Otilia COSTIŞOR
(Institutul de Chimie al Academiei Române, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

24 februarie 2012, ora 11:40
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARTH (PETER) Karla Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Programe de intervenţie pentru copiii cu dificultǎţi de învǎţare
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doru Vlad POPOVICI(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ BINŢINŢAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 10
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZADOK Yair
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Model of guidance for the instruction of robotics by the project based learning
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian Nicolae OPRE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel PAPUC(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Irina MACSINGA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adriana BĂBAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul E. Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGY – KORODI István
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Impactul exploatărilor miniere aurifere şi polimetalice asupra mediului înconjurător în zona Nistru – Băiţa (România)
Environmental impact of gold and polymetallic mining in the Nistru-Băiţa, North Romania
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corina IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Volker HOECK(Universitatea Paris Lodron Salzburg, Austria )
Prof. univ. dr. Ovidiu G. IANCU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Laszlo FODORPATAKI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

24 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala de curs a Grădinii Botanice
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STOICA Ilie Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diversitatea Floristică şi Fitosociologică din Bazinul Superior al Văii Ierii, între Valea Ierii şi Vârful Muntele Mare (Masivul Gilău – Muntele Mare)
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CRISTEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anca SÂRBU
(Universtiatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Gheorghe COLDEA
(Institutul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dan GAFTA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUPURAN (cǎs. BOCHIŞ) Laura – Nicoleta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Program de educaţie raţional – emotivǎ şi comportamentalǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doru Vlad POPOVICI(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 februarie 2011, ora 14:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128, sala nr. 101, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEMETER Kármen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Predictorii-socio-cognitivi ai agresivităţii şcolare
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SZAMOSKÖÖZI Ştefan
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI TǍTAR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Monica – Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modelarea cuantică şi topologică a unor fullerene non – IPR
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea V. DIUDEA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Ionel HUMELNICU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. ing. Mihai MEDELEANU(Universitatea Politehnica din Timişoara)
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

23 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Republicii nr. 37, clǎdirea Avalon
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRISTEA Ioana – Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dysfunctional and functional beliefs in emotional regulation: reappraisal and acceptance based approaches
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Pietro PIETRINI(Universitatea din Pisa, Italia)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI TǍTAR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Francois Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KÁLMÁN – UNGVÁRI Kinga
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia educaţiei la John Dewey şi efectele sale asupra filosofiilor educaţiei contemporane
John Dewey nevelésfilozófiája és hatása a jelenkori nevelésfilozófiákra
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. István ANGI(Academia de muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Barna BODÓ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Imre UNGVÁRI-ZRINY(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII str. Horea, nr. 31, sala ,,Popovici”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODERICI Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conceptul de imaginație și evoluția lui în clasicism
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Smaranda VULTUR(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ionel BUȘE(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Horea LAZĂR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 15:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HEVESI Zoltan István
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A drámapedagógia és a diákszínjátszás személyiségfejlesztő hatásának hermeneutikai értelmezése. (Interpretarea hermeneuticǎ a influenţei pedagogiei dramatice şi a artei dramatice şcolare asupra dezvoltǎrii personalitǎţii)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gyöngyike Enikő ORBAN
Referenţi:
Conf. univ. dr. Szabolcs JÁNOS-SZATMÁRI(Universitatea Creştinǎ Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. Ildikó UNGVÁRI-ZRÍNYI(Universitatea de Arte din Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Rita FÓRIS-FERENCZI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat

summary

CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

20 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 43
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOBAN Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Impactul economico – social al inundaţiilor din bazinul hidrografic Siret
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Liviu HOLONEC(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. ing. Tiberiu RUSU(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Gheorghe ŞERBAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Brassai
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIKÓ Imola
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Testpoétikák kortárs irodalomban és filmen. A beteg test reprezentációja.
Poetici contemporane ale corpului în literaturǎ şi film. Reprezentarea corpului bolnav
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gyöngyike Enikő ORBAN
Referenţi:
Conf. univ. dr. Ágnes PETHŐ(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Gábor GELENCSÉR(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Conf. univ. dr. István BERSZÁN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat

summary

CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

20 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Dumitriţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode moderne RMN pentru caracterizarea materialelor avansate
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dan Eugen DEMCO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Voicu GRECU(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Claudiu Filip
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Eugen CULEA(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modalităţile şi lumile posibile (logică, epistemologie, ontologie)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile MORAR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile Muscă(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOMȘODI Dana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT “Hermeneutica” lui Jean Baudrillard
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAȚIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Florea LUCACI(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Conf. univ. dr. Ion COPOERU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Istorie și Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR Veronica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teorii ale istoriei în Iluminismul francez timpuriu
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Florea LUCACI(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Conf. univ. dr. Ion COPOERU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé

20 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII str. Horea, nr. 31, sala ,,Popovici”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SARVARI Susana Eugenia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rudolf Steiner – spre un teatru al formelor spirituale
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion – Mircea VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina MODOLA(Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca)
C. Ș. I. dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu” al Academiei Române)
Conf. univ. dr. Ruxandra CESEREANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLEA TIT Ştefan Ion
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modalităţile şi lumile posibile (logică, epistemologie, ontologie)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile MORAR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile Muscă(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ORBÁN J. János
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Profilul unui intelectual din Transilvania. Studiu de caz: Cserei Mihály (1667-1756) şi biblioteca sa
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. KOVÁCS András
Referenţi:
Conf. dr. arh. Virgil POP
Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
(C. Ș. I dr. Remus CÂMPEANU)
Institutul de Istorie ,,George Barițiu” din
(Cluj-Napoca al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Istorie și Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
zusammenfassung

20 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT REGOȘ Adriana Natașa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii structurale și de proprietăți fizice ale unor sticle fosfatice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sanda FILIP(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Răzvan ȘTEFAN(Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Raluca Ciceo LUCĂCEL(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Ioana Veronica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conservarea monumentelor în Transilvania în perioada 1945 – 1977
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru AVRAM(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. dr. arh. Virgil POP(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ovidiu MUREȘANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Istorie și Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Zaciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANTAL Orsolya
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Szatira, polémia, politikum. Szatsvay Sándor irodalmi munkássága
Satiră, polemică, valori politice. Activitatea literară a lui Szatsvay Sándor
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. István FRIED(Universitatea din Szeged)
Prof. univ. dr. Endre KISS(Universitatea Ungariei de Vest, Szombathely)
Conf. univ. dr. Szabolcs JÁNOS SZATMÁRI(Universitatea Creştină Partium Oradea)
Prof. univ. dr. Péter EGYED(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
zusammenfassung összefoglalás

20 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STANCIU Alexandra Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Pièges de la figuration dans les contes fantastiques de Thomas Owen
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea ARDELEANU(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Livia TITITENI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie și Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice și Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRIPON Celina – Bianca (căs. TĂNĂSELIA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia istoriei în opera blagiană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexandru BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRȚAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIȘ(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAȘ(Universitatea București)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Istorie și Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOMNIŢA Matei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Runoff modeling using GIS. Application in torrential basins in the Apuseni Mountains
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Okke BATELAAN
(Vrije Universiteit Brussel)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Jaroslaw CHORMAŃSKI
(Warsaw University of Life Sciences)
Prof. univ. dr. Ioan DONISĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Hans van der KWAST
(Flemish Institute for Technological Research)
Conf. univ. dr. Ioan Rus(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prin conexiune video participă din partea universităţii belgiene:
Prof. univ. dr. Rik PINTELON, Vrije Universiteit Brussel
Prof. univ. dr. Willy BAUWENS, Vrije Universiteit Brussel
Prof. univ. dr. Ann VAN GRIENSVEN, Vrije Universiteit Brussel
Prof. univ. dr. Tomás DOSTÁL, Techical University Prague
Dr. Václav DAVID, Techical University Prague
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Biologie și Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul ,,Eugen Stoicovici”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GABOR V. Maria (căs. JURJE)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Andezitele cuarțifere din zona vulcanică neogenă Oaș-Gutâi (România)
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corina IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ovidiu G. IANCU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. Marinel KOVACS(Universitatea de Nord, Baia-Mare)
Prof. univ. dr. Ioan BALINTONI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREȘAN – POP Marieta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor compuși biologic activi
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion ȘIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana Ortansa DOROHOI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C. Ș. I dr. Ioan BRATU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Leontin DAVID(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ORMENY Francisc – Norbert
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Construcţia realităţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile MORAR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 februarie 2012, ora 8:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Francois Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HORVATH Peter
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Lélek és szubsztancia az arisztotelészi filozófiában(Suflet şi substanţă în filosofia lui Aristotel)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. Endre KISS(Universitatea Ungaria de Vest, Sopron)
Conf. univ. dr. Brigitta BALOGH(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 13:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DREHE Iovan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dialectică şi sofistică în epoca clasică a filosofiei greceşti: cazul respingerii
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Acad. Alexandru BOBOC(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDĂU Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Purificarea sufletului la Plotin şi Evagrie Ponticul. Studiu filosofico-teologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Acad. Alexandru BOBOC(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Francisco de MACEDO(Universitatea Pontificală Lateran, Roma)
Conf. univ. dr. Ioan MITROFAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
riassunto
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIVULESCU ( cǎs. ANGHEL) Manuela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspectul grafic în textul literar – Modalitǎţi de realizare şi efecte
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gavrilă NEAMŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sophie SAFFI
(Université d’Aix-Marseille, Franţa)
Prof. univ. dr. Maria ALEXANDRESCU(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ştefan GENCǍRǍU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala ,,Bogrea”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DĂNCILĂ Andreea Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elite culturale românești în Transilvania în prima perioadă a secolului al XX- lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCȘAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN(Universitatea Petru Maior, Târgu – Mureș)
Conf. univ. dr. Valer MOGA(Universitatea “1 Decembrie 1918’’, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Mária
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Profilul unui intelectual din Transilvania. Studiu de caz: Cserei Mihály (1667-1756) şi biblioteca sa
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alin Mihai GHERMAN(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)
Conf. univ. dr. Alexandru OFRIM(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gábor SIPOS(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Aula ,,Ferdinand”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAN (SZÈKELY) Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cartea, biblioteca și lectura în dezbaterea publică a mediilor culturale românești din Transilvania interbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Conf. univ. dr. Alexandru OFRIM(Universitatea București)
C. Ș. I dr. Stelian Arcadie MÂNDRUȚ
(Institutul de Istorie ,,George Barițiu’’ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ionuț COSTEA(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Istorie și Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PITICǍ Irina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Threatening Facial Expression Processing: Inter –individual and age – related differences
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Luis J. FUENTES
(Universidad de Murcia, Espana)
Conf. univ. dr. Raluca SASSU(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Oana BENGA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogalniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/1)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU Vasile Cătălin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Processing of temporal structured information by spiking
neural networks
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Florian BOIAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CICORTAŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Marian Vasile SCUTURICI(Universitatea Claude Bernard, Lyon)
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AFLAT Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Hazarde, vulnerabilitate și riscuri asociate în Valea Oltului (sectorul Racoș- Călimănești)
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Florina GRECU(Universitatea București)
Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

18 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Claudia Lenuţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Capital psihologic, procese/stǎri emergente de grup şi performanţǎ în muncǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adriana BǍBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Saul NEVES DE JESUS
(Universidade do Algarve, Portugal)
Conf. univ. dr. Delia VÎRGǍ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Sofia CHIRICǍ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

18 februarie 2012, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUD Livia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Problema libertăţii la Plotin
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Acad. Alexandru BOBOC(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Francisco de MACEDO(Universitatea Pontificală Lateran, Roma)
Conf. univ. dr. Ioan MITROFAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
riassunto
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGY Zoltán
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Makkai Sándor. Módszer, történelem, személyiség (Makkai Sándor. Metodǎ, istorie, personalitate)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gyöngyike Enikő ORBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Susana Monica TAPODI(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca, filiala Miercurea-Ciuc)
Conf. univ. dr. Zoltan BERTHA(Universitatea Reformatǎ Károli Gáspár, Budapesta)
Conf. univ. dr. István BERSZÁN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

18 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Bogrea
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POGĂCIAŞ Nicolae – Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Arta militară în Ţările Române în secolul al XVIII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
C. Ş. I dr. Mihai – Ştefan CEAUŞU
(Institutul de Istorie A. D. Xenopol, Iaşi)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 09:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogalniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/1)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SURDU Sabina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Optimizarea interogărilor în
procesarea fluxurilor de date
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Florian BOIAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CICORTAŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Marian Vasile SCUTURICI(Universitatea Claude Bernard, Lyon)
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Francois Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILINESCU Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conceptul de reprezentare în filosofia lui Thomas Hobbes. Aspecte epistemologice şi politice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Acad. Alexandru BOBOC(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUSA Georgiana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The effects of anxiety on attentional networks in children and adolescents
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Carmen GONZALES – SALINAS
(Universidad de Murcia, Espana)
Conf. univ. dr. Raluca SASSU(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Oana BENGA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2012, ora 8:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul ,,George Vâlsan”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CLIVEȚ (căs. CRISTEA) Claudia – Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bazinul Șieului. Studiu de Geomorfologie aplicată
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Florina GRECU(Universitatea București)
Prof. univ. dr. ing. Ion IONIȚĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

17 februarie 2012, ora 16:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Clădirea Avalon, Str. Republicii nr. 37
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OPRIŞ David Ilie
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Multilevel analyses of the mechanism of virtual reality intervention in emotional disorders
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cristina BOTELLA ARBONA
(Jaume I University, Castellón de la Plana, Spania)
Conf. univ. dr. Florin Alin SAVA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI TĂTAR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

17 februarie 2012, ora 16:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAPP Kinga
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Scriitură familială a nobilimii din Transilvania în secolele 17-18
Családi nemesi irásgyakorlat a XVII-XVIII. századi Erdélyben
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. László NAGY(Universitatea Catolică Pázmány Péter, Ungaria)
C.Ş. I dr. József JANKOVICS(Academia Maghiară de Ştiinţe)
Conf. univ. dr. Gor SIPOS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Clădirea Avalon, Str. Republicii nr. 37
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IGNA Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Impact of Mindfulness Strategies in Chronic Pain
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Conf. univ. dr. Ioan ONAC(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu
Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Florin Alin SAVA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI TĂTAR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 101, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, B-dul. Traian Moşoiu, nr. 71
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JURǍU Sînziana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perspective asupra dezvoltǎrii gândirii morale a jurnaliştilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Conf. univ. dr. Iustin LUPU(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marian PETCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Elena ABRUDAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

17 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHEIE Lavinia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Anxiety and memory functioning in children: an individual differences approach
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Viorel LUPU(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Florin Alin SAVA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Oana BENGA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

17 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROGOJANU Dumitru – Cătălin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginea torţionarului communist reflectată în memorialistica universului concentraţionar românesc (1947-1989)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian CIOROIANU(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ionuţ COSTEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZIFCEAC Adela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza pieţei virtuale. Metode. Tehnici. Aplicaţii.
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan – Ştefan NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Radu ŞERBAN(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Lucia RUSU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 11:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUCIU Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Calitatea vieții și dezvoltarea rurală în arealul Meseș
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Rudolf POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CORDOȘ(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mihai PASCARU(Universitatea ,,1 Decembrie 1918”, Alba – Iulia)
Prof. univ. dr. Vasile SURD(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Pompiliu Teodor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARB Raluca Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ceramica romană din castrul de la Gilău
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Octavian BOUNEGRU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Liviu PETCULESCU
(Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dan ISAC(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 101, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării, B-dul. Traian Moşoiu, nr. 71
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTINA Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Antropologia digitală şi societăţile virtuale. Studiu interdisciplinar privind antropologia reţelelor informaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Marian PETCU(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dan PETRE
(SNSPA Bucureşti)
Conf. univ. dr. Elena ABRUDAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Pompiliu Teodor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUDĂU Alexandru – Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Genius – Semnificaţii şi reprezentări în cultura romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin C. PETOLESCU(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Sorin COCIŞ
(Institutul de Arheologie, Academia Română, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan PISO(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie veche si istoria artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Brassai
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOCHABUER Mária
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Toponimele şi structurarea spaţiului în Şapte Sate (Ţara Bârsei). Analiză lingvistică – antropologică
Helynévhasználat és térbeli orientáció a barcasági Hétfaluban
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Emese FAZAKAS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sándor SZILÁGYI – NEMETH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Győző ZSIGMOND(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Susana Monica TAPODI(Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc)
Conf. univ. dr. Attila BENŐ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAŞCALĂU Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Forme textuale simple. Premise constructive şi operaţii semantice definitorii
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea BORCILĂ
Referenţi:
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvistică Sextil Puşcariu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ştefan GENCĂRĂU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogalniceanu nr. 1, sala 2/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STAN Paul Horaţiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Model-Based Code Generation
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CICORTAŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. ing. Ioan SALOMIE(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. dr. Simona MOTOGNA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

17 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala P58 (Laboratorul de Histologie şi Anatomia Plantelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARTHA Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiu comparativ al manifestărilor fiziologice şi moleculare ale halotoleranţei la diferite varietăţi intraspecifice de Lactuca sativa L.
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. de Investigacion dr. Micaela CARVAJAL ALCARAZ
(CEBAS – CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Murcia, Spania)
Prof. univ. dr. Carmen SOCACIU(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. László FODORPATAKI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Plantelor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CAPOTA Teodora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT ,,Moșia Strămoșească” și politicile europene. Studiu asupra dezvoltării rurale în regiunea Nord – Vest
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Rudolf POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CORDOȘ(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mihai PASCARU(Universitatea ,,1 Decembrie 1918”, Alba – Iulia)
Prof. univ. dr. Vasile SURD(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPIŢIU Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Condiţia ziaristului în epoca comunistă. Cercetare de istorie orală. 1948 – 1989
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laurenţiu ŞOITU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marian PETCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ionuţ COSTEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 09:30
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul ,,Augustin Maior”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MILE George – Sergiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Molecular and electronic structures of some molecules and molecular complexes with applications in molecular electronics
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIȘ
Referenţi:
Conf. univ. dr. Mihai Viorel PUTZ(Universitatea de Vest, Timișoara)
C. Ș. I. dr. Attila BEDE
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Titus BEU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIEbine

17 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JURCĂU Anca Sabina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Valorificarea informaţiei contabile privind fuziunile şi achiziţiile
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dorel MATEŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adriana TIRON TUDOR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 9:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogalniceanu nr. 1, sala 2/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLNAR Arthur – Jozsef
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Visualization and Testing of GUI Applications
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CICORTAŞ(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. ing. Ioan SALOMIE(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. dr. Simona MOTOGNA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 101, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MEZA Radu – Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structura şi dinamica sistemelor online de networking social de succes
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Poliana ŞTEFĂNESCU(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. ing. Aurel VLAICU(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Elena ABRUDAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 februarie 2012, ora 09:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Pompiliu Teodor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROGOBETE Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Arhitectura domestică în coloniile greceşti de pe litoralul vestic şi nordic al Mării Negre (sfârşitul secolului 7 – sfârşitul secolului I a Chr.)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
C.Ş. I. dr. Livia BUZOIANU
(Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa)
C.Ş. I. dr. Alexandru AVRAM
(Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gelu FLOREA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie veche si istoria artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLNÁR Melinda – Leila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alimentaţia în Dacia romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina BENEA(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş.I. dr. Coriolan OPREAN
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Alexandru DIACONESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

16 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEZERGHEANU Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Magnetocaloric effect in rare earth-3d transition metal intermetallic and oxidic compounds
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Romulus V. TETEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felia Dacia IACOMI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Ionel CHICINAȘ(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorel POP(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDIHALĂ Daniela Aurelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţe romane pe Valea Mureşului Inferior (Sec. II-IV p. Chr.)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina BENEA(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Sorin COCIŞ
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al
Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

16 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DÁNÉ Hedvig
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Opera lui Bod Péter în special activitatea lui de lexicograf
Bod Péter munkái, különös tekintettel lexicográfiai tevékenységére
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vilmos VOIGT(Universitatea Eötvös Lorád, Budapesta
Conf. univ. dr. Péter SIMONCSICS
(Institutul Balassi Balint, Budapesta)
Prof. univ. dr. Dezsö BUZOGÁNY(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

16 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLĂDESCU Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Physical properties of some transition metal oxides
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Romulus V. TETEAN
Referenţi:
C. Ș I. dr. Mihaela VALEANU
(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor București)
C. Ș. I. dr. Viorel SANDU
(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor București)
Conf. univ. dr. Iosif Grigore DEAC(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultății de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRISTEAŞtefana Cornelia (ANGHELESCU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Divinităţile de origine egipteană în Dacia romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Lucia Ana MARINESCU
(Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexandru C. DIACONESCU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 15:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 405
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHIŢIU Monica Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perspectiva maternităţii la mamele adolescente
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Enikő ALBERT LÖRINCZ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cristina BORZA(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Gheorghiţa LAZĂR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Enikő VINCZE(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 14:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 405, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ADORJÁNI Júlia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Percepţia femeilor victime ale violenţei domestice asupra sistemului de justiţie penalǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Livia POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cristina BORZAN(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie, Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicoleta TURLIUC(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Enikő ALBERT-LŐRINCZ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUIBUS Florina Maria (născută BĂLAJ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Electrochemical removal of nitrate from waste water
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Petru ILEA(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. dr. rer. nat. habil. Andreas BUND
(Technische Universität Ilmenau, Germania)
Referenţi:
Prof. dr. rer. nat. habil. Uwe RITTER,
(Technische Universität Ilmenau, Germania)
Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Liana – Maria MUREŞAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUTILCĂ Delia – Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Performanţa în supply chain management
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GEORGESCU – PĂUN Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Femeile în politica românească – dezvoltarea activismului politic la nivel local
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Enikő VINCZE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU
(SNSPA, București)
Conf. univ. dr. Liliana POPESCU
(SNSPA, București)
Prof. univ. dr. Livia POPESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

15 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RAŢIU Patricia Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii de îmbunătăţire a performanţelor profesionale ale angajaţilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Maria MORTAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CORPODEAN Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţia dintre teatru şi filosofie la Blaga
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. EGYED Péter
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina MODOLA(Academia de Muzică „Gh. Dima”, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil
Puşcariu”, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRASIN O. Robert
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The physical properties studies of some half – metallic compounds
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Aurel POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Romulus V. TETEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felia Dacia IACOMI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
C. Ș. I dr. Mihaela VALEANU
(Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Materialelor București)
Conf. univ. dr. Daniel Aurelian ANDREICA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAGO-MAGHIAR Ana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Constructing East – European Female Sexual Identity in Sexual Explicit Media
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Enikö VINCZE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Erzsébet BARÁT(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Conf. univ. dr. Liliana POPESCU
(S.N.S.P.A., Bucureşti)
Prof. univ. dr. Maria ROTH(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZILÁGYI Anna – Rózsika
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Hagiografie premodernǎ: genuri, tradiţii, modele noi
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. István BARTÓK(Universitatea din Pécs)
Prof. univ. dr. Emil HARGITTAY(Universitatea Catolicǎ Pázmány Péter)
Prof. univ. dr. József MARTON(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CENAN Dumitru – Alin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Regimurile de gen ale şcolii în ceauşismul târziu
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Enikő VINCZE
Referenţi:
Conf. univ. dr. Doina ŞTEFĂNESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adrian HATOS(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

14 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FARKAS – WELLMANN Éva
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Irodalm és közönsége a XVIII. században. Verestói György munkássága. Literaturǎ şi public în secolul al XVIII -lea. Opera lui György Verestói
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gyöngy ORBÁN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. István BARTÓK(Universitatea Catolicǎ Pázmány Péter, Piliscsaba)
Prof. univ. dr. Mihály IMRE(Universitatea din Debrecen)
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 februarie 2012, ora 11:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 407/IV, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIRA V. (VǍETIŞI) Lorena-Lavinia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diferenţe de gen în educaţie. Factori sociali, succes şcolar şi construcţia genului în mediul şcolar
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
C.Ş. I dr. Monica ALBU(Academia Româna, Filiala Cluj)
Conf. dr. Hanibal DUMITRAŞCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. MEZEI Elemer(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 februarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 405/IV, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOISǍ Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Incluziunea Socialǎ în România. De la concept la implementarea politicilor publice de incluziune a populaţiei la romi
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Marian PREDA(Universitatea din Bucureşti)
C.Ş.I. dr. Lucian NASTASǍ KOVÁCS
(Institutul de Istorie, George Bariţ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Livia POPESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SǍLCUDEAN Ileana Nicoleta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politici culturale şi construcţii identitare în contextul european
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Enikö VINCZE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAS(Universitatea din Bucureşti)
C.Ş.I. dr. Lucian NASTASǍ KOVÁCS
(Institutul de Istorie, George Bariţ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII str. János Arany, nr. 11, sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOZMA – PETI S. Márta – Julia (căs. GUTTMANN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la studiul materialelor organice din suprafeţe pictate
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria Perla COLOMBINI(Universitatea din Pisa)
Prof. univ. dr. Andrei MEDVEDOVICI(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan OPREAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie și Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

13 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERINDAN Ion
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Securitatea transatlanticǎ şi rolul Turciei în perioada post – kemalismului
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Michael SHAFIR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihail E. IONESCU
(S.N.S.P.A. Bucureşti)
Conf. univ. dr. Mihai CHIOVEANU(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII str. János Arany, nr. 11, sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Alexandra – Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studies on synthesis, structure and chemical reactivity of some new organo-chalcogen compounds (Studii privind sinteza, structura și reactivitatea chimică a unor noi compuși calcogen organici)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Luminița SILAGHI-DUMITRESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vito LIPPOLIS
(Universita degli Studi di Cagliari, Italia)
C. Ș. I dr. Otilia COSTIȘOR
(Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Ion GROSU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie și Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GAVRA Camelia – Ina (căs. FAUR)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Peisaje culturale în Munții Metaliferi
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEȘ(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Marcel ONCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SAS Teodora – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Education and politics in John Dewey’s works
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru MIRCEA(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRĂCIUN Ileana – Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Peisaje culturale din dealurile Someșului Mare
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Martin OLARU(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. Mircea MUREȘIANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SCHUSTER Christian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sistemul lui Niklas Luhmann. O schimbare de paradigmă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru MIRCEA(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vintilă MIHĂILESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Rudolf POLEDNA(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREȘAN Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Țara Vrancei. Studiu de geografie regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Martin OLARU(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. Marin ILIEȘ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 13:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RADU (BOTA) Sanda – Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la chimia alcaloizilor cinchona
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. Ion NEDA
(Technische Universität Braunsveig, Germania)
Conf. univ. dr. Castelia CRISTEA(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie și Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

10 februarie 2012, ora 12:30
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
LOCUL SUSŢINERII Sala 5/II
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FǍRCAŞ Paul – Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Externalizarea serviciilor de relaţii publice şi conturarea unui profil al practicienilor PR: companiile şi agenţiile PR din Cluj – Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dacian DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marian PETCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Flaviu Cǎlin RUS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 12:15
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR L. Vasile
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Partial Differential Equations and Option Pricing with Stochastic Volatility
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dorel DUCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihail MEGAN(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Dorian POPA(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Damian TRIF(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 12:15
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NECHITA Delia – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT On the Dini-Hadamard subdifferential calculus in Banach spaces
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dorel DUCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihail MEGAN(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Daniela INOAN(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Liana LUPȘA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII str. János Arany, nr. 11, sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Gabor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Amperometric biosensors for detection of analytes of biotechnological interest
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Camelia BALA(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Lo GORTON(Universitatea din Lund, Suedia)
Prof. univ. dr. Robert SĂNDULESCU(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Graziella Liana TURDEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie și Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Eugen Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZAR Daniel Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Depozitele Cretacicului inferior din nord-vestul munţilor Pădurea Craiului (regiunea Vârciorog – Dobreşti)
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BUCUR
Referenţi:
Conf. univ. dr. Iuliana LAZĂR(Universitatea din Bucureşti)
C.Ş. I dr. Titus BRUSTUR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOZGA Vasile
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Românii din Austro-Ungaria şi Dinastia de Habsburg (1867-1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU(Universitatea din ORADEA)
Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MĂRUŢOIU Olivia Florena (căs. NEMEŞ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza şi caracterizarea unor noi faze staţionare utilizate în cromatografia de lichide
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor HODIŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Irinel Adriana BADEA(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Radu OPREAN(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Adrian PĂTRUŢ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
LOCUL SUSŢINERII Sala 5/II
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOIE (ROTAR) Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile publice şi teoria relaţionalǎ. Perspective instituţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dacian DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marian PETCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Flaviu Cǎlin RUS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Lucian Blaga
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRISTESCU Cătălin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ceramica dacică descoperită în complexe închise la Sarmizegetusa Regia (Grădiştea de Munte, jud. Hunedoara)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
C.Ş. I dr. Eugen IAROSLAVSCHI
(Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei)
C.Ş. I dr. George TROHANI
(Muzeul Naţional de Istorie a României)
Conf. univ. dr. Gelu FLOREA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Eugen Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHĂILĂ Anamaria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul petroarheometric al materialului litic folosit la construirea Mănăstirii Cisterciene Cârţa, Judeţul Sibiu
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Gheorghe ILINCA(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marcel BENEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul spectroscopic al unor polimeri de uz general sub acţiunea unor factori fizici şi chimici degradanţi
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai TODICA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iosif MĂLĂIESCU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Radu FECHETE(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona CÎNTĂ(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

10 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STAN Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele structuraliste în critica româneascǎ postbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Andrei BODIU(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Mircea MARTIN(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BADEA Marius Dumitru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Societate şi mentalităţi în Oltenia Habsburgică
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN(Universitatea Petru Maior, Târgu – Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRÜNEWALD Ioan B.
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul riscului financiar – fundamente teoretice şi aplicative
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Horia CRISTEA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Adrian INCEU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Gheorghe Vasile Radu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MANCI Cosmin-Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fauna de libelule (Insecta: Odonata) din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RAKOSY Laszlo
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan MOGLAN(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Corneliu BUCŞA(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf .univ. dr. Alexandru CRIŞAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORZA Cosmin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Marin Sorescu – feţele tranzitivitǎţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CISTELECAN(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Zaciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIRCEAN Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Inerţii şi discontinuitǎţi metodologice în istoria literaturii comparate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VOIA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea MARTIN(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihai SPǍRIOSU
(University of Georgia, Athens, SUA)
Prof. univ. dr. Sanda BERCE(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TOMONI (MORAR) Bianca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT La métaphore et ses fonctions dans le discours des banques roumaines: une approche socio-cognitiviste
Metafora şi funcţiile acesteia în discursul bǎncilor romȃneşti: o abordare socio-cognitivistǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvisticǎ şi Istorie Literarǎ, Sextil Puşcariu, Cluj)
Conf. univ. dr. Liana POP(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

9 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII str. Clinicilor, nr. 5- 7, sala Gheorghe Radu Vasile (SZN)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRIȘAN Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea vulnerabilității nișei ecologice la Pseudophilotes bavius hungarica în raport cu utilizarea terenurilor și a schimbărilor climatice folosind tehnici GIS
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. RAKOSY Laszlo
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan COGĂLNICEANU(Universitatea Ovidius, Constanța)
Conf.univ. dr. Corneliu BUCȘA(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Octavian MUNTEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ULICI Maria-Lenuţa (căs. CIUPAC-ULICI)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Liberalizare financiară şi impactul produs pe piaţa financiară
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Horia CRISTEA(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Adrian INCEU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢEUDAN Aurora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teze asupra vizualitǎţii narative ca matrice a literaturii contemporane
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea MARTIN(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Virgil PODOABǍ(Universitatea Petru Maior, Tȃrgu Mureş)
Prof. univ. dr. Daniela GOLOGAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 februarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Universităţii 7-9, sala Virgil Vătăşianu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUMURCIUC Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultul apei în provinciile nordice ale Imperiului Roman
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucreţiu MIHAILESCU – BÎRLIBA(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin PETOLESCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TIMOCE Cosmina – Garofiţa (căs. MOCANU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Practicile funerare şi pomenirea morţilor în spaţiul cultural polifonic al Sulinei
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Acad. Sabina ISPAS
(Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu)
Prof. univ. dr. Otilia HEDEŞAN(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ(Universitatea din Köln)
Prof. univ. dr. Virgiliu FLOREA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Universităţii 7-9, sala Virgil Vătăşianu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VARGA Rada
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Peregrinii în Dacia romană (106 – 212)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucreţiu MIHAILESCU – BÎRLIBA(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin PETOLESCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

3 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERCIU Anca (cǎs. RUS)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Coordonnées du roman poétique dans l’oeuvre d’Hervé Bazin et Jean Rouaud
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Yvonne GOGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandrina MUSTǍŢEA(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. Livia TITIENI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLOJAN Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Caracterizarea radicalilor liberi din sisteme biomedicale şi biofarmaceutice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore DAMIAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin Mihai LUCACIU(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorel MELING(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Onuc COZAR(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

3 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OPREA Marius George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Impactul dezvoltării infrastructurii de transport asupra turismului din Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Voicu BODOCAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul George Vâlsan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETREA Viorel Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Morfodinamica albiilor majore de ordin inferior din bazinul Crasnei în contextul evenimentelor hidrologice extreme
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Florina GRECU(Universitatea din București)
Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala 11/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Emilian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Trupele auxiliare romane recrutate din Galia şi Germania în perioada Principatului
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucreţiu-Ion MIHĂILESCU BÎRLIBA(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C.Ş. I dr. Sorin COCIŞ
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie veche si istoria artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

3 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMA Melania
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Restructurarea circumstanţialǎ în limba română contemporanǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gavrilă NEAMŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Larisa AVRAM(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihaela GHEORGHE(Universitatea Transilvania din Braşov)
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE excelent

3 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POCHEA Maria – Miruna
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Testarea eficienței pieței derivatelor financiare din România – cazul SIBEX
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion STANCU(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Victor DRAGOTĂ(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexandru TODEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul George Vâlsan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMEA Ioana Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Avalanşele din Munţii Rodnei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Bogdan MIHAI(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Mircea VOICULESCU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Florin MOLDOVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TUDORAN Daniel Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Generarea şi caracterizarea plasmelor de înaltă frecvenţă. Aplicaţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dan Sorin ANGHEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicoleta DUMITRAŞCU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Sorin Constantin ZAMFIRA(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. Alpár SIMON(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUNTEANU – BǍNǍŢEANU Maria – Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Lieux de représentation de l’identité dans les romans de Paul Guimard
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Yvonne GOGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandrina MUSTǍŢEA(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. Livia TITIENI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 februarie 2012, ora 8:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul George Vâlsan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Monica-Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Glimeele din Transilvania – studiu geomorfologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Florina GRECU(Universitatea din Bucureşti)
Acad. Dan BĂLTEANU(Academia Română, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Virgil GÂRBACEA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ioan RUS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
31 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAŞCAN Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice la elevii de gimnaziu, prin exerciţii creative specifice baschetului şcolar
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe TOMŞA(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Traian BOCU(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ BINŢINŢAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLAIC Codruţa Aurelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Electrosinteza apei oxigenate pe materiale catodice activate prin tehnici electrochimice
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Petru ILEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASZILICSIN(Universitatea Politehnica Timişoara)
Prof. univ. dr. ing. Teodor VIŞAN(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Chamoux
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Barna
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Memorie şi eveniment în filosofia lui Paul Ricouer
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. Endre KISS
(Nyugat Magyarorsyági Egyetem, Sopron, Ungaria)
Prof. univ. dr. Zoltán ROSTÁS(Universitatea din din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Carol VERESS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IACOB Ionela Florina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sănătate, boală, vindecare. O perspectivă socio-culturală
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina COSMAN(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vintilă MIHĂILESCU
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristina GAVRILUŢĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Ştefan KIRALY(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PREDA Ana-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Homo–and heteronuclear organoantimony compounds
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Michael MEHRING(Universitatea Tehnică Chemnitz, Germania))
Prof. univ. dr. Vasile PÂRVULESCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Monica VENTER(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGY Csilla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigaţii spectroscopice ale unor complecşi de interes biologic şi farmaceutic
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae AVRAM(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Ioan BRATU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dana MANIU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRISTIAN Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politica monetară a Uniunii Europene. Implicaţii macroeconomice pentru România
DOMENIUL DE DOCTORAT Economieşi afaceri internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anca DODESCU(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Dumitru MIRON(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CZÉGÉNYI Dóra Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conservarea şi reproducerea sistemului mitologic popular. Mitologia populară maghiară din Sălaj şi reprezentaţiile verbale epice la sfârşitul seolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Prof. univ. dr. Éva PÓCS(Universitatea Pécs, Ungaria)
Prof. univ. dr. Győző ZSIGMOND(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Vilmos TÁNCZOS(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SCHUSTER Andreea Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale la copii cu paralizie cerebralǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Maria ANCA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PANAIT Laura Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Artă şi Spaţiu Public în România după 1989
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel GĂINĂ(Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vintilă MIHĂILESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristina GAVRILUŢĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 ianuarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÎDIU Valeria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Cluj-Braşov 1920-1950
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria MUREŞAN(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion POHOAŢĂ(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Universitatea din Szeged, Ungaria, Sala de Conferinţe a Decanatului, Clădirea Bolyai (Aradi vt. 1, Szeged)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAP Zsolt
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Klara HERNADI(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. András DOMBI(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Atilla HORVATH
(Pannon University, Vezsprem, Ungaria)
Habil dr. Istvan ILISZ(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Prof. univ. dr. Erzsebet TAKACS
(Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences, Ungaria)
Prof. univ. dr. Liana MUREŞAN(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie a Universităţii Babeş-Bolyai
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

24 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RAŢIU Ileana – Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Detecţia unor markeri bacterieni prin Spectrometrie de Mobilitate Ionică
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin-Laurenţiu BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. C. L. Paul THOMAS
(Loughborough University, Marea Britanie)
Prof. univ. dr. Roman MORAR(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GILOAN Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la modelarea proprietăţilor optice ale unor metamateriale plasmonice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana DOROHOI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Traian PETRIŞOR(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mihai TODICA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VIDRUŢIU Cristina Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginarul epidemic. Reprezentări istorice şi metaforice ale ciumei în literatură
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adriana BABEŢI(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Simona REDNIC(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu din
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT UDRESCU Luciana Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proprietăţi fizice ale unor materiale polimerice şi macromoleculare de interes biomedical
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai TODICA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana DOROHOI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Sanda FILIP(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BAIDOC Sergiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor proprietăţi structurale şi fizice ale unor sticle pe bază de B2O3 conţinând Ag2O şi ioni 3d
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sanda FILIP(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Eugen CULEA(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorica SIMON(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DÁNÉL Erika
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procesul suburbanizării funcţiilor economice în Zona Metropolitană Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. BENEDEK József
Referenţi:
Prof. univ. dr. KÁSA István(Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc)
C.Ş.I dr. BÁTHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Voicu BODOCAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary

20 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÂZ Roxana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Europa multilinguală
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEANU(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HADARI Judith
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Perceptions of Jewish and Arab Physical Education Student-Teachers of the Practicum in a Jewish Training School
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion DUMITRU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Romiţă IUCU(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARCUS Arny
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implementation of sustainability education among elementary school students by activating the “Green School” program
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Remus CREŢAN(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala 6
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRAGOŞ Viorel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Predarea şi învǎţarea interactivǎ în ciclul primar –“Aplicaţii la aria curricularǎ Matematicǎ şi Ştiinţe“
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion DUMITRU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Romiţă IUCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2012, ora 9:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FLANJA Delia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Provocarea interculturală în epoca globalizării – de la modele culturale la necesitatea unei adaptări interculturale –
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Pre##351;edinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Rodica ZANE(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala B2
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Licărete Emilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Characterization of basal membrane antigenic epitopes using specific antibodies Caracterizarea epitopilor antigenici la nivelul membranei bazale folosind anticorpi specifici
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corneliu TARBA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Victor CRISTEA(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BIRÓ Enikő
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategiile achiziţionării celei de a treia limbi în contextul bilingvismului dominant
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor SZILÁGYI-NEMETH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu COTRĂU(Universitatea Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. Zsolt LENGYEL(Universitatea Veszprém, Ungaria)
Conf. univ. dr. Attila BENŐ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VEREŞ Otniel – Laurean
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metodologia teologică a lui Carl F. H. Henry
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Corneliu SIMUŢ(Universitatea Emanuel, Oradea)
Prof. univ. dr. Marius ŢEPELEA(Universitatea Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CSOG Árpád Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Phytoremediation of heavy metals with cucumber, white poplar and aquatic plants
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gyula ZÁRAY(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cătălin POPA(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Gabriella DONÁTH-NAGY(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Maria STANCA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DINU Diana Adela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Europa în concepţia lui Joseph Ratzinger
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Vasile MORAR(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Mozés NÓDA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 ianuarie 2012, ora 13:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZEKELY Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Discriminarea în plan socio-profesional a persoanelor cu dizabilităţi din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Iustin Lupu(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FOFIU Adela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Apocalyptic narratives in the Romanian mediascape
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Iustin Lupu(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Sandu FRUNZĂ(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 ianuarie 2012, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Darie
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Business Intelligence: Data Mining in Finance
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică și statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ștefan NIȚCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gabriela MEȘNIȚĂ(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Marian STOICA(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gheorghe SILAGHI(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Potenţialul de dezvoltare şi modernizare a României în secolul XX din perspectiva demografico-economică
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ludovic BÁTHORY
(Institutul de Istorie, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 ianuarie 2012, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂMAŞ Gina-Liana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Actorii care au contribuit la căderea Cortinei de Fier
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. George POEDE(Universitatea Alexandru Iaon Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 ianuarie 2012, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDA Lavinia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultul Fecioarei Maria la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea. Imagini şi simboluri
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Conf. univ. dr. Valer MOGA(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marius BUCUR(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat
résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine