Öffentliche Defensionen 2010 [Rum.]

22 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOMBOS Sándor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Degradarea micotoxinelor AFB1, AFB2, AFG2 şi T-2 din uleiul de floarea-soarelui sub acţiunea radiaţiilor UV
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Paul – Şerban AGACHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru SZEP
(Universitatea Sapientia, Cluj – Napoca)
Conf. univ. dr. Iosif NAGY
(Universitatea Politehnică din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adina GHIRIŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOATĂ Daniel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Războinici şi armament în Dacia sec. II a. Ch. – I p. Ch.
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Eniko RÜSZ FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan GLODARIU
Referenţi:
C. Ş. I Dr. Eugen IAROSLAVSCHI
(Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei, Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. George TROHANI
(Muzeul Naţional de Istorie al României, Bucureşti)
Conf. Univ. Dr. Gelu FLOAREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZABÓ Barna
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Turismul de agrement sportiv în Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Martin OLARU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile BOGDAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SPĂTĂCEAN Ioan Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procesul de audit al plasamentelor de capital administrate de societăţile de investiţii financiare
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IVANCU Emilia Georgeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Games of Identity and Alterity in the Novels of Salman Rushdie and V. S. Naipaul
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lidia VIANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liviu COTRǍU
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. Adrian RADU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MATHE Laura Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Potenţialul turistic antropic din sud-vesul Transilvaniei (judeţele Alba, Hunedoara) şi valorificarea acestuia
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ-Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Nicolae Ciangă
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela DINU
(Universitatea Româno-Americană, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ştefan DEZSI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COCIŞ (MAŞCA) Ema
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza profitului în întreprinderi mici şi mijlocii din judeţul Mureş
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LITUŞ Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Psihologia martorului şi a mărturiei judiciare
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Marioara PETCU
(Universitatea de Artǎ şi Design, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ioan BUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERMAN Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Valorificarea potenţialului turistic natural şi antropic al masivelor vulcanice Căliman şi Gurghiu
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan – Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Corneliu IAŢU
(Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Aurel MAIER
(Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir)
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MEDIAN Valeriu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rezistenţa Bisericii Unite cu Roma – Greco – Catolice – în partea Sud-Estică a Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş (Sibiu, Făgăraş, Braşov, Câmpina, Bucureşti) în perioada 1948 – 1989
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marcel ŞTIRBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai DRECIN
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Virgil ŢÂRĂU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII sala Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DASCǍL Teodor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Minoritatea în dreptul penal romȃn
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorin ALǍMOREANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghiţă MATEUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Florin STRETEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRAD (née DUMITRU) Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Improved Optimality Conditions for Scalar, Vector and Set – Valued Optimization Problems
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Wolfgang W. BRECKNER
Referenţi:
C.Ş.I dr. Ioan M. STANCU-MINASIAN
(Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc – Caius Iacob al Academiei Române, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Lucia Blaga
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gábor KASSAY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologieşi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala de consiliu, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KACSÓ Agnes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul parental în situaţia şcolară a copilului
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I dr. Monica ALBU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Enikö ALBERT-LÖRINCZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 104, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VINCZE Anna Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Iluzii pozitive sau sănătate mentală iluzorie? Un model teoretico experimental
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ştefan SZAMOSKÖZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII sala Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GROZA Dalina Georgeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sancţiunile-măsurile neprivative de libertate şi dreptul de apreciere al judecătorului
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorin ALǍMOREANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghiţă MATEUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Florin STRETEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IACOB Diana Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Valenţe discursive ale figurilor de stil şi ale tropilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gavrilă NEAMŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
C.Ş.I univ. dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvistică Sextil Puşcariu, Cluj-Napoca)
Prof. dr. Mihaela SECRIERU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Constantin MILAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN (NEGRUŢIU) Silvia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proiectarea şi implementarea unui curriculum al tradiţiilor în învăţămȃntul primar romȃnesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
C.Ş.I dr. Ion CUCEU
(Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Romȃne)
Prof. univ. dr. Stan PANŢURU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. Cristian STAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala de consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢICA Alina-Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perspective sociologice privind drepturile copilului
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana RǍDULESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. dr. Adrian HATOS
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Cristina BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BABA Loredana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teorii şi Paralelisme în Cercetarea Culturilor Tradiţionale Italiană şi Română ERNESTO DE MARTINO
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Acad. Sabina ISPAS
(Institutul de Etnografie şi Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ilie MOISE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 104, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOTTA Ibolya
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode de depistare a tulburărilor emoţionale la preşcolari şi la elevii din clasele primare. Implicaţii pentru adaptarea şcolară şi socială
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ştefan SZAMOSKÖZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MADARAS Szilárd
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul ocupării forţei de muncă în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Regiunea Centru
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VINCZE Mária – Magdolna
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela Luminiţa CONSTANTIN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Maria BÎRSAN
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ilie PARPUCEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STOICA Elena – Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţii speciale cu aplicaţii în analiza numerică
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Acad. Dimitrie STANCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan GAVREA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gheorghe COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LISEI Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte ale persuasiunii prin cuvânt şi fotografie (ca semn iconic) în reportajul românesc de ziar
DOMENIUL DE DOCTORAT Litere
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ROVENŢA-FRUMUŞANI
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. dr. Cornel AILINCĂI
(Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Delia Cristina BĂLAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BAŞ Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementulşi logistica situaţiilor şi serviciilor de urgenţă
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRAGOTEANU Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoria poştelor locale transilvane
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile CIOBANU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUS#354;INERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Florin – Ioachim
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiu privind implementarea sistemului informatic geografic în managementul sanitar al judeţului Bihor
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Remus CREŢAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan DIONISĂ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Vasile SURD
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 decembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MÉSZÁROS Ildikó
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Exprimarea unor gene imunomodulatoare implicate în patologia umană inflamatorie
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vlaicu ŞANDOR
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHILICI Anet Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii moleculare ale variabilităţii genetice umane în cazuri normale şi patologice (schizofrenie)
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ariana PROTASE
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAVID Bogdan Simion
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Les données climatiques instrumentales de Roumanie sont-elles susceptibles d’identifier un changement climatique?
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU
Prof. George NAJJAR, Université de Strasbourg
Referenţi:
Acad. Dan BĂLTEANU
(Academia Română, Institutul de Geografie)
Prof. Pierre CARREGA
(Université de Nice, Franţa)
Prof. Jean-Luc MERCIER
(Université de Strasbourg, Franţa)
Conf. univ. dr. Florin MOLDOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILIE Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organo Gold, Silver and Copper Complexes
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
Prof. univ. dr. Antonio LAGUNA
Referenţi:
C. Ş. I Dr. Maria Concepcion GIMENO (Universitatea din Zaragoza, Spania)
Prof. univ. dr. Konstantin KARAGHIOSOFF
(Universitatea Ludwig – Maximilians din Munchen, Germania)
Prof. univ. dr. Marius ANDRUH
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan GROSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summaryresumen
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Munţii Piule – Iorgovanu. Studiu geomorfologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel RUSU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Petru URDEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 decembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OLEINIC Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Determinarea geomorfologică pentru dezvoltarea urbană a municipiului Chişinău
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae BOBOC
(Institutul de Ecologieşi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău)
Prof. univ. dr. Ion IONIŢĂ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marcel ONCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COLCIERU Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea metodelor de diagnostic în infecţii cu tulpini ale genului Staphylococcus
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ariana PROTASE
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice Şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOCA Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Prototype for a collaborative system in business
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Stefan Ioan NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
(Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ion Gheorghe ROŞCA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gheorghe Cosmin SILAGHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEMETER József – Szabolcs
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Frecvenţa alelică a locilor STR (Short Tandem Repeats) la unele populaţii din Transilvania
Allelic frequency of STR (Short Tandem Repeats) loci in some populations from Transylvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Victor Ioan POP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologieşi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 215, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PORUMB (CIOBRIŞ) Ecaterina-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Traiectorii de viaţă ale tinerilor care au crescut în centre de plasament
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MUREŞAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I dr. Monica ALBU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VĂIDEAN Viorela – Ligia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Asigurările sociale de sănătate în România – realităţi şi perspective
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Horia CRISTEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAVEL Ion – Horaţiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ţara Amlaşului. Studiu de geografie regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ
(Universitatea Oradea)
Conf. univ. dr. Marcel ONCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DORDEA Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte privind formarea competenţei de autoinstruire a studenţilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Benoni SFÂRLOG
(Academia Forţelor Terestre, Sibiu)
Prof. univ. dr. Muşata Dacia BOCOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVEL Hanna
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Examination of the Functioning of Local Leadership in Local Authorities in a Time of Danger during the Second Lebanon War (July – August 2006)
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea Oradea)
Conf. univ. dr. Liliana POPESCU
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEBEŞELEA Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fluxul financiar contabil al impozitelor şi taxelor în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Petru – Iacob PÂNTEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 9:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MEIR ROT Yehuda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Leadership Under Siege, the Impact of the “Intifada trials” on IDF Chief Field Commanders, and Officers in General
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea Oradea)
Conf. univ. dr. Liliana POPESCU
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEAC Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conducerea şi organizarea departamentelor financiar – contabile în întreprinderile româneşti
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. dr. Mihaela LUŢAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHĂESCU Simona-Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ţara Loviştei. Studiu de geografie regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Martin OLARU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Marin ILIEŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala 52
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Oana Antonia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul scurgerii lichide din bazinul hidrografic Tur
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petre GÂŞTESCU
(Universitatea Valahia, Târgovişte)
Prof. univ. dr. Gheorghe ROMANESCU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Gavril PANDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEJEU Valentina Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aplicaţiile modelării matematice în tehnologia biomaterialelor bazate pe apatite
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Paul Şerban AGACHI
Referenţi:&nnbsp;
Prof. univ. dr. Nicolae JUMATE
(Universitatea Tehnică, Cluj)
Conf. univ. dr. ing. Raluca ISOPESCU
(Universitatea Politehnica, Bucureşti)
Conf. univ. dr. ing. Simion DRĂGAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NOVĂCESCU Ion
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ion I. C. Brătianu. Concepţie şi management politic
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai DRECIN
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAVLENKO Sonia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ideea de Universitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca )
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 decembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOJAN Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conceptualizări ale educaţiei. Dimensiunea europeană a educaţiei
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Carmen CREŢU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca )
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 decembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU Ştefan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Criza poststructuralistă a subiectului. Cercetare asupra filosofiei lui Gilles Deleuze
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru HUDIŢEAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Vasile MORARU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 decembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDEAN Andrea Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Consecinţe organizaţionale şi individuale ale schimbărilor determinate de fuziuni şi achiziţiile internaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai ANIŢEI
(Universitatea Bucureşti)
C.Ş. I. dr. Monica ALBU
(Academia Română, Filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TEAMPĂU Gelu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Banda desenată – fenomen al culturii de masă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ
(Universitatea Köln, Germania)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 decembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PONTA Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structural characterization of some silicate xerogels and microspheres
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia IACOMI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Eugen CULEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Romulus TETEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
27 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
LOCUL SUSŢINERII Str. Traian Moşoiu nr. 7, amfiteatrul 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZOLYA Andrea Csilla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Locul parodiei literare şi al genurilor parodistice în presa maghiarǎ din Transilvania de dupǎ 1945.
Az irodalmi paródia és a parodisztikus beszédmódok helye az 1945 utáni erdélyi magyar sajtóban
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. SALAT Levente
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
Referenţi:
Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK
(Universitatea de Artă Teatrală, Tȃrgu Mureş)
Conf. univ. dr. Tamás TARJÁN
(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Conf. univ. dr. István BERSZÁN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Politice şi ale Comunicării
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

27 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr.11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FIREA Ciprian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Arta polipticelor medievale din Transilvania (1450-1550)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marius PORUMB
Referenţi:
Prof. univ. dr. Konrad GÜNDISCH
(Institutul de Studii Istorice Oldenburg, Germania)
Acad. Răzvan THEODORESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Tereza SINIGALIA
(Institutul de Istoria Artei, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Andras KOVÁCS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CODREANU Alexandra Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Legal Texts: A Genre Study
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laura MUREŞAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 14:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TETIŞAN (căs. SMICAL) Ana – Irina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii şi cercetări privind utilizarea tufurilor zeolitice din zona Bârsana în tehnologii neconvenţionale de epurare a apelor uzate
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Valer MICLE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Cristina ROŞU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48 (Raluca Ripan)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HRISTEA – SIMOC (căs. MESAROŞ) Amalia – Zorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Materiale oxidice cu proprietăţi optice speciale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian PETRIŞOR
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Maria ZAHARESCU
(Institutul de Chimie – Fizică ”Ilie Murgulescu” al Academiei Române, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Elisabeth – Jeanne POPOVICI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞUŞOI Paul – Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elemente de dinamică şi geometrie pe spaţii vectoriale Poisson
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Grigore SĂLĂGEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dorin ANDRICA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea CRAIOVEANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gheorghe IVAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Paul BLAGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FRENŢIU Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii de rezonanţă magnetică pe sisteme de interes biomedical
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia IACOMI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C.Ş. I. dr. Mircea BOGDAN
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mihai TODICĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANDREI Daniela Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Experienţa utilizatorilor de tehnologie informaţionalǎ de tip intranet în context organizaţional
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. dr. Mihai ANIŢEI
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Adriana BǍBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PORUMB Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Le roman du sida chez Dominique Fernandez, Hervé Guibert eyt Yves Navarre entre l’autobiographie et recherche esthétique
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Yvonne GOGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandrina MUSTǍŢEA
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. Timo OBERGŐKER
(Universitatea din Mainz)
Conf. univ. dr. Livia TITIENI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 317, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GELERIU Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Adopţia copiilor. Particulatităţi psihosociale ale familiilor adoptive
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MUREŞAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. dr. Horaţiu RUSU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Cristina BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Str. Republicii nr. 9, Filiala Cluj – Napoca a Academiei Române
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IGNAT Sanda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţe ale etnologiei germane asupra cercetărilor româneşti de etnografie şi folclor din perioada interbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ilie MOISE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ
(Universitatea Köln, Germania)
Prof. univ. dr. Elena VIOREL
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MANOLE Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fixed Point Methods for the Study of Semilinear Evolution Equations (Metode de punct fix pentru studiul ecuaţiilor de evoluţie semiliniare)
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolaie LUNGU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Damian TRIF
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 noiembrie 2010, ora 8:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Florin Ştefănescu Goangă
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Flore
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Creştinismul în epoca postmodernă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Conf. univ. dr. Emil BARTOŞ
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marius CRUCERU
(Universitatea Emanuel din Oradea)
Prof. univ. dr. Sorin MITU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLASE Laurian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii cinetice şi farmacocinetice pentru carbamazepină
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Luminiţa Camelia DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BÂLDEA
Prof. univ. dr. Sorin Emilian LEUCUŢA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia LOGHIN
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dumitru OANCEA
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. ing. Alexandra CSAVDÁRI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEATC-MITROESCU Rodica Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezvoltarea activităţii intelectuale la elevii cu tulburări de limbaj scris-citit de vȃrstă şcolară mică, normali şi deficienţi mintali
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETROI Anca Manuela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Stilurile manageriale ale educatorului şi climatul organizaţiei şcolare
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ioan CERGHIT
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ioan ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SABǍU Gheorghe
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efectele practicǎrii mişcǎrii fizicie organizate
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile MARCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Emilia GROSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IGNAT Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Noi derivaţi de tiazol şi selenazol cu potenţial biologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Castelia Eugenia CRISTEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mariana PALAGE
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Luminiţa DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEAMŢU Silvia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţionalitatea celulelor vii în câmpuri electrice şi magnetice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
C. Ş. I dr. Vasile V. MORARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adriana ISVORAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Ioan TURCU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT REŞ Moreno – Doru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem informatic integrat de tip ERP, în cadrul unei firme din domeniul industrial
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică economică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae GHIŞOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion IVAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ştefan NIŢCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 noiembrie 2010, ora 15:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Sala 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUZOGANY Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Religie şi sănătate
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Mózes NÓDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Referenţi:
Prof. dr. Gábor HÉZSER
(Universitatea Bethel Bielefeld, Germania)
Conf. univ. dr. Sára BODÓ
(Universitatea Debrecen, Ungaria)
Prof. univ. dr. József MARTON
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 noiembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMITRIU (TIMOFTI) Iulia Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Orientǎri valorice şi dezvoltarea personală
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Cornel HǍVÂRNEANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 noiembrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOTOGNA Marius Viorel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Deconstrucţia timpului subiectului modern – pe urmele unui proiect heideggerian –
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sorin PUREC
(Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu)
Prof. univ. dr. Rodica – Marta VARTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 noiembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VASILESCU Luminiţa (căs. DIMA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultură şi valoare la Tudor Vianu
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sorin PUREC
(Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu)
Prof. univ. dr. Rodica – Marta VARTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PEŞTEAN Valeria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza şi sinteza –procedee logico-didactice
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Muşata Dacia BOCOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Lucian – Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT N, N’–and N,O-chelated pnictogenium cations (P, As, Sb) and germylenes: syntheses, structural studies and reactivity
Pnictogénium cations (P, As, Sb) et germylènes à lignads N,N’ et N,O-chélatants: synthèse, étude structurale et réactivité
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Chargée de Recherche dr. Annie CASTEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Paul-Louis FABRE
(Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franţa)
Prof. univ. dr. Joël MOREAU
(Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier, Franţa)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Mircea DĂRĂBANŢU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Florin – Nicolae
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organizare militară în Transilvania princiară. Comitate şi domenii fiscale
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel POP
Referenţi:
C. Ş. I dr. Susana ANDEA
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ioan Marian ŢIPLIC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Ovidiu MUREŞANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILYÉS A. Sándor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Szubkultúrák reprezentációi a kolozsváriak narrativ identitásában. Munkásklubok az 1950-1960-as években
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor N. SZILÁGYI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gábor GYÁNI
(Universitatea ELTE, Budapesta)
Prof. univ. dr. József GAGYI
(Universitatea Sapientia)
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummaryösszefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAR Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Designul, sinteza şi analiza structurală a unor noi podanzi şi compuşi macrociclici polihetarenici
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. ing. Luminiţa DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HARBUZARU Mihail Mihai-Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Muzica bisericească de tradiţie bizantină în mănăstirea Sinaia. Studiu monografic
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile GRǍJDIAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr Nicu MOLDOVEANU
(UniversitateaBucureşţi)
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary

11 noiembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Mihai Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Eshatologie şi paradox eshatologic în Evanghelia a IV-a – o contribuţie la definirea unicităţii teologiei ioaneice –
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Simion TODORAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary

5 noiembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Călin-Petrică
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT “Coordonate psihologice ale periculozitǎţii în mediul penitenciar”
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
C.Ş.I dr. Monica ALBU
(Academia Romȃnă, Filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ioan BUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
31 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MÂRZA Elena Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Şcolile arhidiecezei Blaj la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu – Mureş)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca, al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 octombrie 2010, ora 13:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORA Carmen Hortensia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Educaţie raţional-emotiv comportamentalǎ pentru cadre didactice
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Iolanda MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 octombrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Strada Sindicatelor, nr.7, sala nr. 13 (Roşca)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢINCAŞ Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Anxiety across development: Temperamental predictors, emotion regulation strategies and attentional mechanisms
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. TINCA CREŢU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Florin Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Oana BENGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Pedagogie – Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARA (ROMAN) Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Stiluri de învǎţare la studenţi
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Iolanda MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Sala 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FRUTTUS István Levente
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A diakóniai menedzsment aktuális problémái szociális és diakóniai szervezetekben
(Problemele actuale ale managementului în instituţiile şi organizaţiile sociale şi de diaconie)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gábor HÉZSER
(Universitatea Bielefeld, Germania)
Prof. univ. dr. Lajos SZABÓ
(Universitatea Evanghelico-Teologică, Budapesta, Ungaria)
Prof. univ. dr. Enikö ALBERT LÖRINCZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIRON Codrin Horaţiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ameninţări neconvenţionale la adresa securităţii internaţionale. Studiu de caz privind criminalitatea organizată în Sud-Estul Europei după Acordul de la Dayton (SUA, 1995)
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 octombrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MǍTIEŞ Diana Mihaela (BLAGA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Anxietatea de performanţă la instrumentişti
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Maria TIMARIU
(Academia de Muzică Gheorghe Dima, Clu-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion DUMITRU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂMĂŞAN Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor biomateriale pentru terapia cancerului şi reconstrucţie osoasă
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Viorica SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia IACOMI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Daniela ENIU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ON Angela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementşi leadership feminin în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MIHUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Liviu MARIAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Eugenia SONEA-CÂMPEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MANEA Adriana Denisa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Şcoala ca organizaţie. Managementul democratic-participativ şi implicaţiile sale la nivelul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Beclean
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KEREKES Erzsébet
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Caracterul kairologic al timpului în fenomenologia hermeneutică heideggeriană
Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. István FEHÉR
(Universitatea Eötvös Loránd, Ungaria)
Prof. univ. dr. Tibor SCHWENDTNER
(Universitatea din Miskolc, Ungaria)
Prof. univ. dr. Peter EGYED
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala de Geografie Economică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÁL Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vulcanii noroioşi din estul şi centrul Depresiunii Transilvaniei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU
(Institutul de Geografie al Academiei)
Prof. univ. dr. Alexandru SZAKÁCS
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TOMA Roxana Andreea căs. COSTEA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte psiho-sociale ale relaţiilor de putere
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Poesis PETRESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Mihai HOHN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 octombrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala Geografie economică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STELCZNER Elena Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Percepere şi comportament environmental premise ale dezvoltării durabile – model teritorial Municipiul Hunedoara
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Emil VESPREMEANU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Mihai VODĂ
(Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş)
Conf. univ. dr. Marcel Aurel ONCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 octombrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala Geografie economică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOGDAN P. Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Epistemologia geografiei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Mihai VODĂ
(Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

22 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Sala A1. 14
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MESAROŞ Cornelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii prin metode atomice şi moleculare a unor probe biologice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Voicu GRECU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan NICOLAESCU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Monica CULEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIABURU Mioara Ramona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea integrată a fenomenelor de risc hidric în Dealurile Bistriţei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zaharia Liliana
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Petre GÂŞTESCU
(Universitatea Valahia, Târgovişte)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary

22 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala de consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STAMATIN Vasilica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Percepţia socialǎ asupra persoanelor cu dizabilitǎţi în Romȃnia
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. dr. Mircea ALEXIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adriana BǍBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SǍNDULEAC Irina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte privind simptomatologia clinicǎ a copiilor preşcolari care au suferit o formǎ de abuz. Aplicaţii ale unui program de creştere a competenţelor socio-emoţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest Timisoara)
Prof. univ. dr. Livia POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 octombrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Anca Dana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT SUA şi integrarea României în NATO: 1994 – 2004
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
(Universitatea Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRĂCIUN Cecilia – Florina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Abstract Gronwall Lemma and Applications
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan A. RUS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ştefan BALINT
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae LUNGU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Adriana BUICĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KWAK Dong Hun
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Schimbarea politicilor lui Ceauşescu, din punctul de vedere al relaţiilor politice şi diplomatice cu Coreea de Nord
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea Oradea)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTEA-BǍRLUŢIU Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implicaţii ale relaţiei de ataşament asupra dezvoltării şi psihopatologiei în copilăria timpurie şi la vȃrsta adultă
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina COSMAN
(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. MARIA Anca
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOJGAR George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul pattern-ului familial în alegerera partenerului de cuplu
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TIBA Alexandru Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii şi tehnici cognitiv-comportamentale de management al distresului la pǎrinţii copiilor cu dizabilitǎţi intelectuale şi multiple
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Strada Sindicatelor, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEFAN Catrinel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preliminary efficiency studies of an early education program for preventing early onset conduct problems in preschool children
Studii preliminare asupra eficienţei unui program de educaţie timpurie pentru prevenţia tulburărilor de comportament cu debut timpuriu la copiii preşcolari
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Oana BENGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Pedagogie – Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞANTA-MOLDOVAN Ioan-Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perfecţionarea managementului echipelor de jocuri sportive de mare performanţă
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GROSU Ioana Georgeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Coordination Polymers of Polycarboxylates: Design, Synthesis and Structure
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Prof. univ. dr. Evamarie HEY-HAWKINS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Aleksovska SLOBOTKA
(Universitatea Sts. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia)
C. Ş. I dr. Otilia COSTIŞOR
(Institutul de Chimie al Academiei Române, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂUT Adela Olimpia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Clase de funcţii univalente
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eigen DRĂGHICI
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Nicolae SUCIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BAN Irina Marilena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Specializarea internaţională şi avantajul competitiv
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii economice internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Radu LUPU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cătălin POSTELNIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PǍCURARI Nadia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Discursul dramatic al lui Eugène Ionesco. Analiză pragmatică. Le discours dramatique d’Eugène Ionesco. Analyse pragmatique.
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela SECRIERU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. dr. Mircea MORARIU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Liana POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VARGA Ildiko Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Exploatările de cărbuni din Bazinul Văii Almaşului – Impactul asupra mediului şi reabilitarea terenurilor afectate
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae Şerban VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae ILIAŞ
(Universitatea din Petroşani)
Conf. univ. dr. Gheorghe Viorel UNGUREANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Călin BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT APOSTU Alina Paula
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Îmbunătăţirea managementului competiţiei sportive
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Andrei Şerban DOBOŞI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TURCU (căs. RUS) Adina-Viorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Finanţarea prin factoring: mecanisme, costuri şi riscuri
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii economice internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dorel PARASCHIV
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cătălin POSTELNIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMITRU Ştefana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţiile metaforei în poezia şi proza lui Camil Petrescu-perspectivă hermeneutică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria ALEXANDRESCU
(Universitatea din Oradea)
C.S.I dr. Ion ISTRATE
(Institutul de Lingvistică “Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEHELEAN Cătălin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Human Algorithms and the Computer Language
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laura MUREŞAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ALEC Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Interrelaţia între substratul geologic şi populaţiile unor specii de halofile rare din Bazinul Transilvaniei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai BRÂNZILĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mihai Emilian POPA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Călin BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CONŢIU Lia Codrina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţa culturii organizaţionale în managementul resurselor umane
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae BIBU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Codruţa OSOIAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala III/4 Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CREŢA Simona Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza nevoilor funcţionarilor publici din Regiunea de Nord-Vest
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dacian DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Marius PROFIROIU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Călin HINŢEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROBA Carmen – Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomenul geotermic din vestul României. Impactul asupra mediului datorat exploatării apelor geotermale din perimetrele Oradea şi Săcuieni
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai BRÂNZILĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Daniel SCRĂDEANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Iovanca HAIDUC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERARIU Elena-Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Discourse Analysis in Romanian Print Advertising
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZGLOBIU Raluca Octavia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategies of communication: control and manipulation in political discourse
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, TImişoara)
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOBOCAN Ciprian Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategiile de fuziune şi achiziţie. Studiu practic privind măsurarea impactului acestora în economia României
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLAD Cornelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vocaţia povestitorului în nuvela şi povestirea hispano-americanǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Andrei IONESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile VOIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 octombrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOBANU Olesea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Lucian Blaga şi literatura din Basarabia
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Conf. univ. dr. Constantin PRICOP
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu (Sala de Zoologia Nevertebratelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHALI Ciprian Valentin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Caracterizarea unor taxoni endemici la insecte din România utilizând tehnici de microscopie electronică şi biologie moleculară
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Corneliu BUCŞA
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 octombrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FODOR (CHIRILĂ) Georgeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Femeia în societatea medievală românească. Secolele XV – XVII
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eva MÂRZA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Eniko RÜSZ – FOGARASI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Acad. Marius PORUMB
(Institutul de Istorie al Academiei Române, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Lidia GROSS
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

2 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT (BEJUŞCA) INDREICA Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezvoltarea şi implementarea centrelor de evaluare ca metodă de selecţie
a personalului
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
C.Ş.I dr. Monica ALBU
(Academia Romȃnǎ, filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Ioan BUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BREBAN (căs. BÎRLE) Delia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implicaţii psihologice ale alegerii carierei
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COTÎRLĂ Luminiţa – Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Clase speciale de funcţii univalente
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniel BREAZ
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia)
Prof. univ. dr. Dumitru GAŞPAR
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂTRUŢOIU Tudor – Ciprian – Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rezervaţii paleontologice plio-pleistocene din Oltenia
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
C.Ş. I dr. Dan MUNTEANU
(Academia Română, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Constantin ENACHE
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Călin BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORZAN Sorin – Călin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politica economică din România comunistă în procesul industrializării 1948 – 1989 Studiu de caz zona Dej – Gherla
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion ZAINEA
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOSSU Iulia – Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul relaţiilor de înrudire. Căsătoria – atitudini, practici şi dinamici
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Proff. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. István HORVÁTH
(Institutul pentru Cercetarea Minorităţilor Naţionale)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Sala 239
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Viorel – Cornel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul reologic şi spectroscopic al unor sisteme polimerice de interes farmaceutic
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana DOROHOI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Sanda FILIP
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Mihai TODICĂ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETRESCU (HORVAT) Manuela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dynamic Relocation of Data Fragments in a Distributed Database
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Florian BOIAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Victor FELEA
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. ing. Ioan SALOMIE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Viorica VARGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 octombrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSZ Ottilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Interpretări paleoclimatice în Badenianul salifer din zona Praid-Sovata şi impactul sării asupra mediului înconjurător
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ovidiu – Gabriel IANCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Constantin ENACHE
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Nicolae HAR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 septembrie 2010, ora 17:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOPÂRTEAN Andreea Flavia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Les ombres de l’histoire. Philippe Jaccottet et la sensibilité historique d’un projet litteraire (Umbrele istoriei. Philippe Jaccottet şi sensibilitatea istorică a unui proiect literar)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin Braga
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laurent JENNY
(Universitatea din Geneva)
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé

30 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CISMAŞ Iacob
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preotul – Misionar în contextul lumii contemporane
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Gheorghe PETRARU
(UniversitateaAl. I. Cuza, Iaşi)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COROŞ Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza unor eteri coroană cu braţe pendante aromatice şi a unor reţele metal organice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Anca SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Sala Karácsony Sándor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Mária Márta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ötvösművek és ónedények a történelmi Háromszék református egyházközségeiben (Obiecte de cult în protopopiatele reformate din Trei Scaune)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dezsideriu BUZOGÁNY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sándor FAZAKAS
(Universitatea de Ştiinţe Religioase, Debrecen)
C.Ş. I dr. Emöke P. SZALAY
(Muzeul Déri, Debrecen)
Prof. univ. dr. András KOVÁCS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COVACI Maria Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mitropolitul Victor Mihályi de Apşa şi epoca sa (1895-1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
C.Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANI Elisabeta Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modelling Of Pollutant Transport In Rivers: Process Engineering Approach (Modelarea transportului poluanţilor în râuri: abordare din perspectiva ingineriei de proces)
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Luminiţa Camelia DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Paul Şerban AGACHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Delia PERJU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Andrzej KRASLAWSKI
(Lappeenranta University of Technology, Finland)
Senior Researcher Dr. Michael HUTCHINS
(Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Anglia)
Conf. univ. dr. Simion DRĂGAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BLĂNIŢĂ Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la chimia eterilor peraza coroană şi a structurilor metal – organice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Anca SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SONEA Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Omul chip al lui Hristos. Trimiterea şi responsabilitatea lui în lume
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Gheorghe PETRARU
(UniversitateaAl. I. Cuza, Iaşi)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2010, ora 8:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINCA Petru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba-Iulia) între anii 1921-1948
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Diac. Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie al Academiei “George Bariţ”, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 17:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA Claudia Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fondurile comunitare şi bugetul Uniunii Europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU
nbsp; (Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 17:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PODARU Adrian-Aurel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Autoritate ecleziasticǎ şi putere imperialǎ în antichitatea tȃrzie: Sfȃntul Ioan Gurǎ de Aur şi Fericitul Augustin
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFǍR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Adrian GABOR
(UniversitateaBucureşti)
Prof. univ. dr. Dezsö BUZOGANY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 15:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KEREKES Nicolae Dragoş
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Origenismul în secolele III-VIII
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. dr. Adrian GABOR
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sandu FRUNZĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologieşi Sociologie Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARBOVSCHI Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Assessing a Risk Profile of Social Networking Practices and Internet Use among Children and Teenagers (Estimarea unui profil de risc în practicile de conectivitate socială şi de utilizare a internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor)
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Poliana ŞTEFĂNESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Valentina MARINESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Maria ROTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERMAN Georgeta – Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Liganzi organotiofosforici – agenţi de separare a ionilor metalici
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor HODIŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel CIUCANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. dr. Horea NAŞCU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Maria CURTUI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IANOŞ Nicoleta – Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Educaţia în învăţământul primar românesc din Transilvania (1850-1870)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
C. Ş. I dr. Simion RETEGAN
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala
Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala
Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă, str. Napoca nr.11
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT WOICZECHOWSKI-POP Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Design, Synthesis, Structural Analysis and Supramolecular Properties of Some New Macrocycles and Cage Molecules (Design, sinteză, analiza structurală şi proprietăţi supramoleculare a unor compuşi macrociclici şi molecule cuşcă)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Yvan Ramondenc
(Université de Rouen)
C. Ş. I dr. Cornelia UNCUTA
(Institutul de Chimie Organică C.D. Neninţescu al Academiei Române)
Prof. univ. dr. ing. Anca SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pall
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLCA Mircea Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoria proprietăţii în trecutul românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Eniko RÜSZ FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Avram ANDEA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Manuel GUŢAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VIDICAN Ciprian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evanghelie şi cultură în disputele teologice ale secolului al IV-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. dr. Gheorghe PETRARU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan Iloaie
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HEGEDŰS Nicoleta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginea maghiarilor în cultura românească din Transilvania (1867-1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela GRANCEA
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala
Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Simona NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă, str. Napoca nr.11
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ONAC Bogdan Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Podişul Măhăceni – studiu geomorfologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Florina GRECU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. dr. Viorel RUSU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETROVICI Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Transforming Neoliberal Corporate Environments Human Resources Perspectivesin Postsocialist Cluj
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina CATANǍ
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Liviu CHELCEA
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Irina CULIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢÎNŢAŞ Mihaela – Liliana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis and structural analysis of new heterocyclic compounds: cyclopenta[c]pyran, polydentate aza-heteroaromatic ligands and spiro-1,3-dioxane macrocycles (Sinteza şi analiza structurală a unor noi compuşi heterociclici: ciclopenta[c]pirani, liganzi aza-heterociclici aromatici polidentaţi şi macrociclii spiro-1,3-dioxanici)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. ing. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Yvan RAMONDENC
(Université de Rouen)
C. Ş. I dr. Cornelia UNCUTA
nbsp;(Institutul de Chimie Organică C.D. Neninţescu al Academiei Române)
Prof. univ. dr. ing. Anca SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pall
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOC Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vămi şi legislaţie vamală în trecutul românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Avram ANDEA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Manuel GUŢAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Gelu NEAMŢU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTIN Grigore
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoria Bisericii Ortodoxe Ruse în secolul al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirilă
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan – Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Adrian GABOR
(Universitatea Bucureşti)
Diac. Conf. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FEHER Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sensibilitate şi identitate în izvoarele narative maghiare din Transilvania în sec. al XVIII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Enikö RŰSZ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela GRANCEA
(Universitatea din Sibiu)
C. Ş. I dr. Remus CÂMPEANU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj – Napoca )
Conf. univ. dr. Judit PÁL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă, str. Napoca nr.11
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala V/2, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IANCU (MUREŞAN) Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fezabilitatea introducerii votului pe internet în Romȃnia. Studiu de caz: Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Marian PETCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. George POEDE
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Gabriel BǍDESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RĂCHITĂ Ghe. căs. ASLAN Margareta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Atitudini civice şi imaginea Imperiului Otoman în societatea transilvăneană, în perioada Principatului (1541 – 1688)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Rüsz Enikö FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
Referenţi:
C. Ş. I dr. Susana ANDEA
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII sala 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂMAŞ Liana Codruţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Noi materiale compozite cu funcţionalităţi multiple utilizate în medicină
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mariana RUSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lelia CIONTEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mircea PALAMARIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Monica VENTER
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII sala 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZAKACS Julia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Supramolecular architectures based on polyoxometalate/molybdenum oxide clusters (Arhitecturi supramoleculare bazate pe clusteri polioxometalaţi/oxid de molibden)
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mariana RUSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lelia CIONTEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mircea PALAMARIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Edit FORISZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUNTEAN Vasile – Silviu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoricul Protopopiatului Ortodox din Sighişoara până în secolul al XIX -lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Enikö RŰSZ FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Susana ANDEA
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2010, ora 16:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ERZSE Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Alexander Pope Essay on Man- recepţie timpurie maghiară
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Istvan BERSZÁN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Conf. univ. dr. Júlia DEMETER
(Universitatea Eötvös Lórand, Budapesta)
Prof. univ. dr. Zsuzsanna TAPODI
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dénes MÁTHE
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

27 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUSTEA Anca Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT O abordare transdisciplinară a nevoii de sacru în societatea contemporană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Basarab NICOLESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MILITARU Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Suprarealismul şi ştiinţa modernă – O abordare transdisciplinară
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Basarab NICOLESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRIGOREAN Silvia Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evanghelia după Toma – hermeneutică transdisciplinară
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYEMANT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Basarab NICOLESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Virgil CIOMOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat résumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OLT Maria – Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Concepţii actuale privind unitatea în diversitate în Uniunea Europeană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BODEA BOLBOS Gabriela Narcisa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implementarea acquis-lui comunitar în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Felix – Corneliu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezbateri actuale privind axiologia democraţiei
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MICAN Ionuţ – Grigore
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Concepţia politică a lui I. G. Duca
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Peter EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Virgil MĂGUREANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANCHEŞ Diana – Ionela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Medierea în viaţa social – politică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Egyed PETER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Virgil MĂGUREANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala 310
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NABĂR Mihaela – Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proiectele economice ale Ligii Naţiunilor
(Les projets économiques de la Société des nations)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREANU
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Romano-Catolică
LOCUL SUSŢINERII Sala Festivă
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÁL Lászlo
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Învăţămȃntul confesional catolic din Transilvania în timpul domniei lui Iosif al II-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Mózes NÓDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. József MARTON
Referenţi:
C.S.I dr. Ludovic BÁTHORY
(Academia Romȃnǎ, Filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dezsó BUZOGÁNY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VĂDEAN Mihai – Romulus
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile româno – ungare în perspectiva integrării în structurile europene şi euroatlantice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Peter EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Virgil MĂGUREANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 9:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 310
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BONŢEANU Teodora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mituri şi simboluri politice în arta monumentală la popoarele din Europa Centrală şi de Sud – Est 1880 -1918
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD
(Universitatea Biucureşti)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala
Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 septembrie 2010, ora 8:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIRON Alexandru Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Natura antiumanistă a terorismului contemporan
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Peter EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Virgil MĂGUREANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala Alexandru Roşca
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PREDA Vasile Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efecte ale stresului şi strategii de coping la cadre didactice şi la elevi
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEF Ioan Iulian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul lacurilor de acumulare din bazinul hidrografic Sebeş
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Petre GÂŞTESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gavril PANDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Gr. Călugăreanu (6/II)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TIŞE Ioana – Camelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ecuaţii în spaţii de funcţii multivoce
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Aurelian CERNEA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae LUNGU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan A. RUS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARTA András István
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomene geografice critice în Dealurile Someşului Mare
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe IANOŞ
(Universitatea de Vest Timişoara)
Conf. univ. dr. Mircea MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SÁNDOR Katalin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspectele intermediale ale poeziei vizuale (poezia concretistǎ, lettristǎ şi colajele)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor SZILÁGY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Referenţi:
Prof. univ. dr. János PETŐFI
(Universitatea Macerata, Italia)
Conf. univ. dr. Ágnes PETŐ
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dénes MÁTHE
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 6/II
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODEA Constantin Cosmin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Coomologia grupurilor şi a blocurilor algebrelor grupale
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dragoş ŞTEFAN
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Vasile POP
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Septimiu CRIVEI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GINGULESCU Doina – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Potenţialul schiabil al României
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Virgil GANEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2010, ora 17:00
FACULTATEA Teologie Romano-Catolică
LOCUL SUSŢINERII Aula Facultăţii de Teologie Romano-Catolică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUKÁCS Imre Robert
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A római katolikus és görög katolikus egyház kapcsolata 1867-1948 között Erdélyben (Relaţia Bisericilor Romano Catolice şi Greco Catolice între anii 1867 – 1948 în Transilvania)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Mózes NÓDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. József MARTON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihály KRÁNITZ
(Pázmány Peter Catholic University, Budapest)
Conf. univ. dr. István SZABÓ
(Pázmány Peter Catholic University, Budapest)
Prof. univ. dr. Dezsö BUZOGÁNY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Romano-Catolică Cluj-Napoca
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummaryösszefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2010, ora 15:00
FACULTATEA Teologie Romano-Catolică
LOCUL SUSŢINERII Aula Facultăţii de Teologie Romano-Catolică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BARA Zoltán-József
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Misiunea credincioşilor în operele Sfȃntului Ioan Gurǎ de Aur
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. NÓDA Mózes
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. MARTON József
Referenţi:
Prof. univ. dr. KRÁNITZ Mihály
(Universitatea Pázmány Péter, Budapesta, Ungaria)
Conf. univ. dr SZABÓ István
(Universitatea Pázmány Péter, Budapesta, Ungaria)
Prof. univ. dr. BUZOGÁNY Dezsö
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano-Catolică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummaryösszefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu (Sala de Zoologia Nevertebratelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÉKELY József – Paul
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii faunistice şi ecologice asupra amfibienilor din Podişul Dobrogei
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU
Referenţi:
Conf. univ. dr. Ştefan ZAMFIRESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Dan COGĂLNICEANU
(Universitatea Ovidius, Constanţa)
Conf. univ. dr. Ioan COROIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala Al. Roşca
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MALAMIDIS Petros
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Androginitatea şi manifestările depresive. Studiu comparativ Grecia – Anglia
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Verginia CREŢU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERASIM Cătălin – Gabriel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia lui Arthur Coleman Danto. Studiu critic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Carmen CREŢU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII Sala Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Sergiu-Leon
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Asistenţa judiciarǎ internaţionalǎ în materie civilǎ şi comercialǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan A. POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea N. COSTIN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Radu GEAMǍNU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Claudia ROŞU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Radu CATANǍ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOGYA Erzébet-Sara
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii cinetice şi de echilibru ale unor procese de reţinere pe materiale apatitice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Luminiţa DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BÂLDEA
Prof. univ. dr. ing. Paul Şerban AGACHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana Maria Steluţa OANCEA
(Universitatea Politehnică, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gabriela CÂRJA
(Universitatea Tehnică, Iaşi)
Conf. univ. dr. ing. Alexandra CSAVDÁRI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu (Sala de Zoologia Nevertebratelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÂRVULESCU Lucian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul comunităţilor acvatice de malacostracee (Crustacea: Malacostraca) din Munţii Aninei
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU
Referenţi:
Conf. univ. dr. Cornel BUCŞA
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I dr. Constantin CIUBUC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexandru CRIŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINTILESCU Corneliu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mecanisme judiciare ale represiunii politice în România (1948-1956). Studiu de caz: Tribunalul Militar Cluj
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C.Ş. I. dr. Gheorghe IANCU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Virgil ŢÂRĂU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 septembrie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVACS Irina – Elisabeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări biologice şi ecologice asupra faunei de amfibieni (Vertebrata, Amphibia) din Depresiunea Almaş – Agrij
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lotus MEŞTER
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ştefan ZAMFIRESCU
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Ioan COROIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RǍCHIŞAN Simion
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Inovaţii, norme şi interpretǎri gramaticale
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gavrilǎ NEAMŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria ALEXANDRESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Vasile FRǍŢILǍ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Daiana CUIBUS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 septembrie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHINDRIŞ (KANTOR) Camelia – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Industria în bazinul inferior al Arieşului. Impactul social şi teritorial
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mirela MAZILU
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Constantin VERT
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 septembrie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞUŢAN Nicoleta Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind capacitatea de multiplicare in vitro şi stabilitatea genetică a unor hibrizi intergenerici Fragaria x Potentilla
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gabriel CORNEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorina CACHIŢA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ghiorghiţă GOGU
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 septembrie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT REDNIC Lidia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Electronic Structure and Magnetic Properties of Metallic Systems Based on Rare Earths and d Transition Elements
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marin COLDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Manfred NEUMANN
(Universitatea Osnabrück, Germania)
C. Ş. I dr. Rodica TURCU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorel POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 septembrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÁL Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza şi caracterizarea unor noi derivaţi heterociclici aromatici, precursori pentru materiale cu proprietăţi optice neliniare
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Carol CSUNDERLIK
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ion GROSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
29 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Universităţii nr. 7-9, clădirea Echinox, sala Vătăşianu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN BONŢA Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţe baroce în medalistica central-europeană. Secolele XVII-XVIII
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Enikö RÜSZ-FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel TATAI-BALTĂ
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie George Bariţ din Cluj-Napoca, al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢUSCANU Aurel Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bisericile de lemn din podişul Bârladului
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marius PORUMB
Referenţi:
Prof. univ. dr. Aurel CHIRIAC
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Gheorghe MACARIE
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODEA V. Gelu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Particularitǎţi individuale în profesii din medii cu risc
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
C.S.I dr. Monica ALBU
(Academia Românǎ, Filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CARDOŞ Vasile Daniel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Provocările şi valenţele auditului sistemelor informaţionale contabile
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUCIU Pavel Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginea romilor în literatură
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. dr. Nicu Gavriluţă
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ
(Universitatea din Köln)
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf. univ.dr. Edit SZEGEDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 6/II
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HOLHOŞ Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la aproximarea funcţiilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan GAVREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Mircea IVAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VOLKÁN (căs. CARDOŞ) Ildikó Réka
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Calculaţia costurilor prin prisma teoriei şi practicii internaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela DUMITRANA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cătălin ALBU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mariana MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Vasilica – Daniela (TOADER)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modelarea interacţiunilor unor compuşi chimici asupra membranelor lipidice şi biomembranelor
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Corneia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria TOMOAIA-COTIŞEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CECAL
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicolae JUMATE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ossi HOROVITZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA (BUDA) Lucia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Planificarea carierei elevilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÖRÖG Ileana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Boala incurabilǎ şi terminalǎ – Atitudini şi asistenţǎ în România de azi
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan ABRAM
(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie, Tȃrgu Mureş)
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Enikö ALBERT-LÖRINCZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ICLĂNZAN David-Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT New Techniques in Competent Search and Optimization
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Horia F. POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ZAHARIE
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Boldur BĂRBAT
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Zoltan NEDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 iulie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PTEANCU (TOMESCU) Lavinia Ramona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Noua ordine ştiinţifică: ideografic şi nomotetic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexandru BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 iulie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Junimea şi problema evreiască
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARCHIŞ Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Simbolica artelor non-verbale
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SEFF Amalia Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analysis Of Enzyme – Catalyzed Reactions By Computation
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. László POPPE
(Budapest University of Technology and Economics, Ungaria)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Paul G. MEZEY
(Memorial University of Newfoundland, Canada)
CR1 (CNRS) Dragoş HORVATH
(University of Louis Pasteur, Strasbourg, Franţa)
Conf. univ. dr. Radu SILAGHI-DUMITRESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Tiberiu Kulcsar, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IOVU Mihai Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Abuzul şi neglijarea copilului în familia românească
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Livia POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioana MICLUŢIA
(UMF, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Cornelia MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TOMA Bogdan Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Şcoala sofistică şi moştenirea ei în filosofia occidentală
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Peter EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Tiberiu Kulcsar, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTINAŞ (ANDRIONI) Felicia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dinamica dezvoltǎrii serviciilor sociale în valea Jiului
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MUREŞAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH-SZAMOSKOZI
Referenţi:
Conf. univ. dr. Doru BUZDUCEA
(Universitatea Bucureşti)
C.S.II dr. Silviu TOTELECAN
(Academia Românǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Livia POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istorie Antică şi Medievală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODOCA Mihai-Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Lucrul în sine la Immanuel Kant şi la Salamon Maimon
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Peter EGYED
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEJAN Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preocuparea de sine în filosofia stoică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Peter EGYED
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anton ADĂMUŢ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 iulie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂDILĂ Raluca Ana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tratatele de pace din 1947. Consecinţe juridice, economice, politice
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul nr. 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SAS Péter
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A történész és levéltáros Kelemen Lajos publicisztikai tevékenysége (Activitatea publicistică a istoricului şi arhivarului Lajos Kelemen)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Levente SALAT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter CSEKE
Referenţi:
Acad. dr. Ákos EGYED
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Szabolcs MOLNÁR
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. László SZÖRÉNYI
(Universitatea din Szeged)
Conf. univ. dr. Zsolt SZABÓ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Politice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VAIDA Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţia creştin-democraţiei la edificarea proiectelor comunitare 1947 – 1992
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Cristian PÎRVULESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Delia Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii manageriale ale directorului unitǎţii de învǎţǎmânt din mediul rural
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEJINARIU Corina – Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Moartea şi murirea – de la paradigme tradiţionale la forme contemporane adaptate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
C. Ş. I dr. Nicoleta COATU
(Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ilie MOISE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

2 iulie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAKATOS Artur
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Transformări economice şi sociale din judeţul Cluj în perioada 1944-1948
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
C.Ş. I. dr. Lucian NĂSTASE
(Institutul de Istorie George Bariţiu Cluj–Napoca al Academiei Române)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

2 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SORESCU –MARINKOVIĆ Annemarie
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fiinţe demonice la românii din Timoc ( Serbia)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion ŞEULEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Otilia HEDEŞAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Antoaneta OLTEANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHIŢĂ Constantin Eugen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluţia demografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Avram ANDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 iulie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TĂTĂRAN Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Riturile apotropaice. Mentalităţi şi practici de apărare
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Antoaneta OLTEANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ
(Universitatea din Köln)
Prof. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SAVELOVICI Anton
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Consecinţele dogmatice ale diferenţelor de fond dintre ediţia jubiliarǎ a Sfintei Scripturi şi ediţia “Cornilescu”
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan ICǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Mihai HIMCINSCHI
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Str. Horea, nr.7, sala Karácsony Sándor (313), etaj III
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HANKÓ NAGY Alpár
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Dél-Erdély Református Egyházkerületi Rész Története (1940-1945)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Referenţi:
Conf. univ. dr. Béla BARÁTH
(Universitatea de Ştiinţe Religioase, Debrecen, Ungaria)
C.Ş. I. dr. Balász BALOGH
(Institutul de Cercetări de Etnologie Socială al Academiei de Ştiinţe Maghiare, Budapesta, Ungaria)
Conf. univ. dr. Gábor SIPOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILEA Letiţia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT L’Univers poétique de Boris Vian
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Yvonne GOGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREAN
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Alexandrina MUSTǍŢEA
(Universitatea din Piteşti)
Conf. univ. dr. Livia TITIENI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 iunie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Dana Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Căsătoria şi recăsătoria în teritoriul Regimentului II românesc de graniţă în epoca modernă. Perspective demografice şi antropologice
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. dr. Michel CATALA
(Université de Nantes)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Jean Pierre BOIS
(Université de Nantes)
Prof. univ. dr. Antoinette FAUVE-CHAMOUX
(EHEES Paris)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREANU
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu, str. Plugarilor nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRIŞAN Ionela-Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţia pǎrinte-copil în contextul separǎrii partenerilor conjugali
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Maria ROTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MURÁDIN János Krisóf
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Transformări instituţionale în viaţa culturală maghiară din Transilvania în perioada 1944-1948
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Olga MURVAI
(Universitatea Bucureşti)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ioan Marius BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IONESCU Diana-Viorela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Pragmatic Approach to Pinteresque Drama
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laura MUREŞAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CREANGǍ Maria-Teodora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Meaning: Transformation or Malformation in the Translation Process
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laura MUREŞAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGHIU Mihai-Octavian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fiinţă şi devenire în filosofia postmodernă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Eugen Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SILYE Lóránd
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sarmatian foraminiferal assemblages from southern Transylvanian Basin and their significance for the reconstruction of depositional environments
Asociaţii de foraminifere sarmaţiene din sudul Bazinului Transilvaniei şi semnificaţia acestora în reconstruirea mediilor depoziţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BUCUR
Referenţi:
Conf. univ. dr. Michael KAMINSKI
(University College London, UK)
C. Ş. I dr. Gheorghe POPESCU
(IGR, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 iunie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROMOŞAN Adina Irina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dissolution et re-création de l’espace urbain chez Guy Vaes et Julien Gracq
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Floarea MATEOC
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Livia TITIENI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TÖRÖK Zoltán
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analize calitative şi cantitative în managementul riscului în sectorul industrial chimic
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emil CORDOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria GAVRILESCU
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin LUCA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Biologieşi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Eugen Stoicovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BELDEAN Claudia Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţia dintre asociaţiile de foraminifere fosile şi mediile depoziţionale din Formaţiunea de Hida (nord-vestul Bazinului Transilvaniei)
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin FILIPESCU
Referenţi:
C. Ş. I. dr. Gheorghe POPESCU
(IGR, Bucureşti)
Reader dr. Michael KAMINSKI
(University College London)
Prof. univ. dr. Ioan BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEAGU Nicolae
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Formarea şi dezvoltarea deprinderilor şi aptitudinilor motrice specifice atletismului de performanţă
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian BOCU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion CERGHIT
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Muşata Dacia BOCOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CÂRJA Cecilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bisericile greco-catolice din Ungaria (1900-1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş)
C.Ş.I.. dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUCEU Codruţa Liana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Spaţiu public şi spaţiu privat. O perspectivă românească
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Teodor DIMA
(Institutul de Cercetări Economice şi Sociale Gheorghe Zane, Academia Română, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Sandu FRUNZĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iunie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu (Sala de Zoologia Nevertebratelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞERBAN (ROMAN) Cecilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul faunei de Coreoide (Insecta, Heteroptera, Coreoidea) din sectorul inferior al bazinului râului Siret şi zona munţilor Măcin
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Irina TEODORESCU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Corneliu BUCŞA
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Alexandru CRIŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÂRDAN MELANIA-MARIA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Factori cognitivi şi motivaţionali în educaţia pentru carierǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Gheorghe TOMŞA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SOFRAN (STANCIU) Cristina Ofelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la utilizarea sistemelor de asistare a deciziilor bazate pe tehnologii “Machine Learning” în probleme de afaceri
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică economică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Ştefan NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CICORTAŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Radu ŞERBAN
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologieşi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu, str. Plugarilor nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VOICU Corina Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cultura organizaţională şi determinaţiile ei psihosociale asupra angajaţilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Maria ROTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 14:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 19, str. Sindicatelor nr. 7
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARICUŢOIU Laurenţiu Paul
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Optimizarea modalităţilor de semnalare a erorilor în interacţiunea om-calculator
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Adrian OPRE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII Sala Consiliului Profesoral
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NICA (cǎs. DUMITRU) Mioara Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Regimul juridic al dobânzii moratorii
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Radu CATANǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion LULǍ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Radu I. MOTICA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Sergiu DELEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NICULA Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul compatibilitaţii dintre valorile individuale şi valorile organizaţionale asupra mecanismelor motivaţiei în muncǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Anca DOBREAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRICIU Rodica Domnica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Determinarea lipofilicităţii unor antioxidanţi şi îndulcitori prin metode cromatografice şi metode computaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor HODIŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Victor DAVID
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Horea NAŞCU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Constantin MĂRUŢOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂLĂEŢI Camelia Mădălina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţii univalente de una şi mai multe variabile complexe
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru GAŞPAR
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gheorghe TOADER
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIRTEŞ PELEA Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspects culturels dans la traduction du conte merveilleux: roumainó français
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica POP
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Michel BALLARD
(Université d’Artois, Arras)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Muguraş CONSTANTINESCU
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Jean-Pierre DUBOST
(Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
Prof. univ. dr. Jean PEETERS
(Université de Bretagne Sud, Lorient))
Conf. univ. dr. Izabella BADIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TIMAR GABOR Alida Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Retrospective luminescence dosimetry: applications in archaeology, geology and environmental studies
Dozimetrie retrospectivă luminescentă cu aplicaţii în arheologie, geologie şi mediu
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
C. Ş. I dr. Dimitri A. G. VANDENBERGHE
(Universitatea Ghent, Belgia)
Conf. univ. dr. Cristian PANAIOTU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Bogdan ONAC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 iunie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VANEA Emilia Sabina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Spectroscopic studies on aluminosilicate biomaterials containing iron and rare earths
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc Cozar
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Viorica Simon
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru LUCA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Cătălin Popa
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 mai 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHĂESCU Manuela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunicare şi cunoaştere în era informatică. Abordare semiotică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carmen VLAD
Referenţi:
C.Ş.I dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puşcariu, Cluj-Napoca)
C.Ş.I. dr. Mariana NEŢ
(Institutul de Lingvistică, Iordan Rosetti, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHECIU Delia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Obţinerea şi cultivarea embrionilor umani “in vitro”. Studii structurale şi ultrastructurale
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin CRACIUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Monica TOADER-RADU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorel MICLĂUŞ
(USAMV, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Doina SANDU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 mai 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SCHNEIDER Robert
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Derivatele financiareşi piaţa obligaţiunilor structurate
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie şi afaceri internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe HURDUZEU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 mai 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOTA Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind perfecţionarea managementului în întreprinderile din industria de îmbrăcăminte
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai NAGHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 mai 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NICOARĂ Mihai – Teodor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istoria Universităţii din Cluj. De la Universitatea „Regele Ferdinand I” la Universitatea „Babeş-Bolyai” (1945-1959)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD
(Universitatea Bucureşti)
C.Ş. I. dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academie Române)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 mai 2010, ora 10:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUDNAR (STAN) Cornelia Afrodita
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bariere şi blocaje în comunicarea didacticǎ – Modalitǎţi de prevenire şi depǎşire a acestora –
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Romiţǎ IUCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Stan PANŢURU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Muşata Dacia BOCOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MÜLLER Victor – Octavian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezvoltări şi aprofundări privind situaţiile financiare consolidate
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion IONAŞCU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adriana TIRON TUDOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 mai 2010, ora 16:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala de Consiliu, str. Plugarilor nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMITRESCU Alina (cǎs. RUSU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sportul de masǎ, mijloc de socializare a studenţilor. Studiu de caz – centrul universitar Cluj-Napoca (UBB şi UTCN)
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan LADOR
(Universitatea Carol Davila, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mircea ALEXEI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FLOROAIA D. Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Inchiziţia între mit şi realitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Adrian GABOR
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Nicolae CHIFǍR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Enikö RÜSZ- FOGARASI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Motivaţia constituirii şi deconstruirii cuplului la comunitatea greco-catolică din episcopia Gherla în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREANU
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD
(Universitatea Bucureşti)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERCE ( POPA) Carmen Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Învǎţarea prin cooperare – Aplicaţii la clasele a III-a şi a IV-a
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişora)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 mai 2010, ora 9:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LOGOFĂTU Doina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Algoritmi evolutivi în VLSI – CAD
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marcel CREMENE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gabriela CZIBULA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COIUG Ana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT André Baillon en roumain. Une lecture traductologique
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Georgiana LUNGU-BADEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Françoise WUILMART
(Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes Bruxelles)
Conf. univ. dr. Izabella BADIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVACS Melinda Haydee
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to development of the novel extraction and analysis methods to physicochemical and ecotoxicological characterization of the volatile organic compounds (VOC) in surface waters
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Georgeta BURTICĂ
(Universitatea Politehnica, Timişoara)
C.Ş. I. dr. Zaharia MOLDOVAN
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 11, etaj I (Ştefănescu – Goangă)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOMOCOŞ Vasile Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Circulaţia monetară în spaţiul dintre provinciile Dacia şi Pannonia
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai BĂRBULESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina BENEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I. dr. Coriolan OPREAN
(Institututl de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca )
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CASONI Dorina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Determinarea prin metode cromatografice a lipofilicităţii unor compuşi din clasa aditivilor alimentari
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor HODIŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Victor DAVID
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Horia NAŞCU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Constantin MĂRUŢOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FULEA Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tehnici de control de calitate şi dozimetria radiaţiilor X
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Octavian SIMA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Traian PETRIŞOR
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANGHEL Teodora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin antrenament de grup creativ
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anca MUNTEANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Monica ALBU
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2010, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÉNTEK Imre
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Adaptare strategicǎ în situaţii decizionale repetate
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest Timisoara)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Iulian PAH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2010, ora 9:00
FACULTATEA Teologie Romano – Catolică
LOCUL SUSŢINERII Aula Magna
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BURGER Anton
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Unternehmensethik und Erstes Testament. Eine bundestheologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der positiven Emotionalität
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. László HOLLÓ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. József MARTON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
C. Ş. I dr. Ludovic BÁTHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Romano – Catolică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTACHE Adrian Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Between Hermeneutics and Deconstructions. A Critical Approach of the Question of Understanding
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan Eugen RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ştefan AFLOROAEI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ion COPOERU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat nbsp;summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 mai 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SPULBER Liana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Emisii geogene de metan în Transilvania şi implicaţiile lor asupra mediului înconjurător
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
C. Ş. I dr. Giuseppe ETIOPE
(Institutul de Geofizică şi Vulcanologie, Roma, Italia)
Prof. univ. dr. Daniel SCRĂDEANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Călin BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

APRILIE 2010

L M M J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

30 aprilie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÖCS Anikó
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Hidrochimiaşi poluarea râurilor din bazinul hidrografic superior şi mijlociu al Mureşului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Petre GÂŞTESCU
(Universitatea Valahia, Târgovişte)
Prof. univ. dr. Gavril PANDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 aprilie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IRIMIA Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Unităţile teritoriale de planificare şi dezvoltare din podişul Boiu Mare – Culmea Breaza
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Radu SPÂNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 aprilie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ALDESCU ( căsătorită BALAȘ) Cornelia Evelina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia didactică
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Rodica NICULESCU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Ioan CERGHIT
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristian STAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BÂLC Dorina Florica Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relieful antropic din bazinul superior al râului Crişul Repede
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Adrian CIOACĂ
(Universitatea Spiru Haret, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Emil Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MEREUŢĂ Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind influenţa poluanţilor atmosferici din zona Satu Mare asupra unor procese fiziologice la Zea mays
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolaie DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai TRIFU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorina CACHIŢA
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Constantin TOMA
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Biologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 aprilie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Bogrea
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEDECEAN Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Presa şi bisericile româneşti din Transilvania în a doua jumătatea secolului al XIX-lea (1865-1873)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
C.Ş.I dr. Simion RETEGAN
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române,
Cluj-Napoca )
Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 aprilie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR Tania Angelica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teoreme de punct fix pentru operatori ce nu invariază domeniul de definiţie şi aplicaţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile BERINDE
(Universitatea de Nord, Baia-Mare)
Prof. univ. dr. Viorel RADU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Damian TRIF
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VĂSUŢ Felicia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Stocarea tritiului prin absorbţie în metale şi aliaje
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
ConI dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
C.Ş.I dr. Damian AXENTE
Referenţi:
C.Ş.I dr. Dan LUPU
(INCDTIM,Cluj-Napoca )
Prof. univ. dr. Ioan ŞTEFĂNESCU
(ICSI, Râmnicu Vâlcea)
Prof. univ. dr. Liana MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CÎMPEAN Mirela – Dorina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul taxonomic şi ecologic asupra comunităţilor de acarieni acvatici (Acari, Hydrachnidia) din bazinul de drenaj al râului Someşul Mic şi rolul acestor organisme ca indicatori ai calităţii apei
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. László RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
C.Ş. I dr. Dan MUNTEANU
Referenţi:
C. Ş. I. dr. Constantin CIUBUC
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Stoica GODEANU
(Universitatea Ovidius, Constanţa)
Conf. univ. dr. Laura MOMEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Animală, str. Clinicilor, nr. 5-7
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, salahttp://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DINCUŢĂ Vasile
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode de continuare pentru studiul soluţiilor periodice ale ecuaţiilorfuncţional – diferenţiale neliniare
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolaie LUNGU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BATTES Karina – Paula
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul structurii, dinamicii şi biomasei comunităţii de crustacei zooplanctonici, cu accent pe speciile comune din Lacul Ştiucii, Rezervaţie Naturală, judeţul Cluj
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. László RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin – Ştefan PÉTERFI
Referenţi:
C. Ş. I. dr. Constantin CIUBUC
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Stoica GODEANU
(Universitatea Ovidius, Constanţa)
Conf. univ. dr. Laura MOMEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Animală, str. Clinicilor, nr. 5-7
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, salahttp://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Mircea – Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Method of Monotone Iterations for Mixed Monotone Operators (Metoda iteraţiilor monotone pentru operatori mixt-monotoni)
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolaie LUNGU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Adriana BUICĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BURCĂ (LAZĂR) Ramona Constanţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dimensiunea barocă a operei lui Mateiu I. Caragiale
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adriana BABEŢI
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 aprilie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de ştiinţa mediului
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRUŢĂ (căsătorită POPA) Lucia – Adina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele de calcul al riscului de cancer pulmonar indus de radon
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hofmann WERNER
(Universitatea Salzburg)
Prof. univ. dr. Voicu GRECU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 aprilie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KEREKES Kinga
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rural Employment in the Context of European Integration. Case Study: Cluj County (Ocuparea forţei de muncă în mediul rural în contextul integrării europene. Studiu de caz: judeţul Cluj)
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mária-Magdolna VINCZE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria BÎRSAN
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Nicolae ISTUDOR
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 aprilie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHIMIŞ Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organizarea administrativ – teritorială a României în lumina prevederilor Constituţiei din 1923
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile DOBRESCU
(Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 aprilie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETI Lehel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomene religioase în satele din regiunea Bacăului în timpul comunismului
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Prof. univ. dr. Èva PÒCS
(Universitatea din Pecs, Ungaria)
Conf. univ. dr. Jòzsef GAGYI
(Univesitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Vilmos TÀNCZOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 aprilie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SILIVESTRU Hadrian – Traian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode performante privind managementul riscului operaţional în bănci
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae DARDAC
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 aprilie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAMIAN Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cartea franceză a Renaşterii în Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eva MÂRZA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Livia TITIENI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 aprilie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LEUCEA ILICA Laurenţiu Iulian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii de îmbunătăţire a potenţialului psihomotric al elevilor şi studenţilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian BOCU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe TOMŞA
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
26 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR Mihaiela Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul catalizatorilor metal pe suport prin schimb izotopic H/D
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
C. Ş. I dr. Damian AXENTE
Referenţi:
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Rodica ZĂVOIANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liana MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reprezentarea Holocaustului în film (The Representation of the Holocaust on Film)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu ROTMAN
(SNSPA, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexa VISARION
(UNATC, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Michael SHAFIR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FIZEŞAN Titus
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii ale României la consolidarea şi eficientizarea cadrului instituţional al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
(Universitatea Naţională de Apărare, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Corneliu NICOLESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOLDIŞ Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Critica literară românească de la realismul socialist la instaurarea autonomiei esteticului (1948-1971)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CISTELECAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. dr. Mircea MARTIN
(Universitatea Bucureşti )
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 martie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRĂTIAN (căs. GAVREA) Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul diagnosticului organizaţional în îmbunătăţirea performanţelor firmei
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Constantin BÂGU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZAI Paul – Vasile
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politici bugetare consacrate Uniunii Europeneşi implicaţiile lor asupra economiei întreprinderii
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana DONATH
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Petre BREZEANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adrian Mihai INCEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VELE Ana-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile Româno-Franceze (1866–1914)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Jean–Pierre BOIS
(Universitatea din Nantes)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Michel CATALA
( Universitatea din Nantes)
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Yves de NÉCHÈRE
(Universitatea din Angers)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă, str. Napoca nr.11
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JORA Bogdan – Lucian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diplomaţia culturală a României în perioada interbelică – reprezentarea istoriei –
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Florin MÜLLER
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHIŞ Alin – Grig
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza, analiza structurală şi proprietăţile unor noi compuşi cu cicluri hexaatomice saturate
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Carol CSUNDERLIK
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Luminiţa – Camelia DAVID
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 88
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUNTEAN Norbert
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor sisteme oscilante şi aplicaţii analitice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ionel – Cătălin POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BÂLDEA
Referenţi:
Prof. dr. Zoltan NOSZTICZIUS
(Universitatea Tehnico-Economică, Budapesta)
Prof. univ. dr. Gelu BOURCEANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ossi HOROVITZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STĂNCULEA Liana Olimpia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la conceperea, proiectarea şi implementarea unui sistem informatic pentru întreprinderile mici şi mijlocii din domeniul comerţului
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică economică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae GHIŞOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion IVAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Doina DĂNĂIAŢA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Lucia RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 martie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALINT Eva
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la proiectarea, realizarea şi implementarea unui Sistem Informatic privind managementul producţiei de energie electrică
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică economică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae GHIŞOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion IVAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ştefan NIŢCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOBĂILĂ Iulia Margareta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metafora şi articularea sensului. Aplicaţii la lirica lui Octavio Paz
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea BORCILĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucia CIFOR
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ileana OANCEA
(Universitatea de Vest, Timişora)
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU
(Universitatea de Vest, Timişora)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatresumen
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala Alexandru Roşca
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLOGA Lia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Factori determinanţi ai formelor actuale de manifestare a violenţei şcolare. Strategii de prevenţie şi interveţie
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest Timisoara)
Conf. univ. dr. MARIA Anca
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA Adina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT David Lodge. Between Paradise and Hell. (David Lodge. Între Paradis şi Iad)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Magda DANCIU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Livia VIANU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sanda BERCE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fotocatalizatori pe bază de aerogeluri de TiO2 dopat şi nedopat. Caracterizare şi aplicaţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
Referenţi:
Acad. dr. Maria ZAHARESCU
(Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JUMATE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Iuliu Ovidiu MOLDOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DĂRĂBAN Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Producere de noi radionuclizi cu aplicaţii medicale şi caracterizarea fizică a acestora
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Referenţi:
Prof.univ. dr. Voicu GRECU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihai LUCACIU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Grigore DAMIAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHELE Mihaela-Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Saul Bellow – Beyond the Community ( Saul Bellow. Dincolo de comunitatea)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Teodor MATEOC
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Octavian ROSKE
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Michaela MUDURE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Bogrea
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Gheorghe
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţia bisericilor româneşti cu statul în Transilvania şi Banat între anii 1848 – 1918
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sorin DAMEAN
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu – Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MORAR Adrian Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza activităţii financiare în cooperaţia de credit din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MORE Octavian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT „The Savage Harmony” Wallace Stevens and the Poetic Apprehension of an Anthropic Universe
„Armonia neîmblânzită” Wallace Stevens şi Intelegerea poetică a universului antropic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu COTRĂU
(Universitatea Partium din Oradea)
Conf. univ. dr. Anca PEIU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Liliana POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2010, ora 8:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SOCACIU – BINŢ#354;INŢAN Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sistem de analiză bancară
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FEURDEAN Dana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza discursului economic din presa scrisă românească şi cea italiană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gavrilă NEAMŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan Octavian CEPRAGA
(Universitatea din Padova, Italia)
Conf. univ. dr. Elena PÂRVU
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Marian ISTRATE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatriassunto
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IANĂŞ Ana – Neli
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ţara Almăjului. Studiu de geografie regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe IANOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Grigor POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 martie 2010, ora 10:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Municipiul Cluj-Napoca – studiu de geografie medicală
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana DUMITRACHE
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. dr. Nicolae CIANGĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 martie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRĂCIUN Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluţia demografică a saşilor din Transilvania în epoca modernă
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Corneliu PĂDUREAN
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
C. Ş. I dr. Simion RETEGAN
(Institutul de Istorie, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 martie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETROVAI Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Forme ale satirei în literatura secolului al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Andrei BODIU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Dan MĂNUCĂ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Gheorghe PERIAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 martie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CONŢIU Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Axele de gravitaţie regională ale Târnavelor
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IELENICZ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Martin OLARU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 martie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul “Iustinian Petrescu”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEFĂNESCU Lucrina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercetări privind impactul asupra mediului la închiderea unor exploatări de aur din cîmpul metalogenetic Roşia Montană
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU
(Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe DAMIAN
(Universitatea de Nord, Baia-Mare)
Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 martie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul “Iustinian Petrescu”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MODOI Oana – Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul integrat al deşeurilor rezultate din valorificarea minereurilor asociate provinciei metalogenetice Baia Mare
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU
(Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe DAMIAN
(Universitatea de Nord, Baia Mare)
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 martie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul “Iustinian Petrescu”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTAN Camelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Riscuri naturale şi tehnologice în bazinul mijlociu al râului Arieş. Reducerea vulnerabilităţii comunităţilor locale
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU
(Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe DAMIAN
(Universitatea de Nord, Baia-Mare)
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 martie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul “Iustinian Petrescu”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BILANICI Aurel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Valorificarea resurselor minerale şi protecţia populaţiei împotriva dezastrelor în contextul implementării conceptului de dezvoltare durabilă. Studiu de caz – zăcămintele metalifere din judeţul Maramureş
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Şerban – Nicolae VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan BĂLTEANU
(Institutul de Geografie al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe DAMIAN
(Universitatea de Nord, Baia-Mare)
Prof. univ. dr. Alexandru OZUNU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
26 februarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DIACONESCU Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunicarea empatică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Conf. univ. dr. Cristina GAVRILUŢĂ
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Florea LUCACI
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Conf. univ. dr. Ion COPOERU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 februarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de fiziologie animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MICLEA Andreea – Ionela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Identificarea prin metode moleculare a comunităţii de microorganisme de la nivelul unui bioreactor anmmox pentru tratarea fluidelor reziduale bogate în compuşi toxici cu azot
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolaie DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dumitru COJOCARU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Vasile MUNTEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală, str. Clinicilor, nr. 5-7
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 februarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GĂVRE Dana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul influenţei compoziţiei matricii vitroase asupra comportării ionilor de tranziţie
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sanda FILIP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I. dr. Liviu Mihail GIURGIU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dana MANIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 februarie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT INDOLEAN Daciana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea competenţelor de comunicare la limba engleză. Componente generale şi competenţe specifice la studenţii politehnişti
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Steliana TOMA
(Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Stan PANŢURU
(Universitatea Transilvania , Braşov)
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 februarie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TUDURACHI Ligia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Poetica romanelor lui E. Lovinescu
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion SIMUŢ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Antonio PATRAŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CAZAN Olga
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Terminologia dreptului internaţional penal în documentele româneşti şi franceze (diferenţe şi corespondenţe)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gavrilă NEAMŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria ŢENCHEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. dr. Albina DUMBRĂVEANU
(Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
Conf. univ. dr. Liana POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 februarie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GROZA Emilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul distribuţiei produselor farmaceutice de uz uman şi veterinar
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Anca BORZA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 februarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIŞ Ancuţa – Lăcrimioara
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT O critică a conceptului de discriminare din perspective feminismului
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Teodor VIDAM
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ştefan Sigismund KIRÁLY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 februarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUPŞOR Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul stărilor locale şi interacţiunilor magnetice ale ionilor de tranziţie în matrici oxidice vitroase
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sanda FILIP
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Viorica SIMON
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Eugen CULEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 februarie 2010, ora 09:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BICA Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bonitatea clienţilor şi implicaţiile ei în procesul creditării
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor ROŞCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Victoria ŞEULEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
29 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÓRA Melinda-Katalin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Interference effects in the ionization of the hydrogen molecule
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nagy LADISLAU
Referenţi:
C.Ş. I dr. Béla SULIK
(ATOMKI, Universitatea Debrecen, Ungaria)
C.Ş. I dr. Károly TÖKÉSY
(ATOMKI, Universitatea Debrecen, Ungaria)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 ianuarie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPESCU Ionuţ Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Secularizarea şi afirmarea individualismului
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel Teodor CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel BUŞE
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Emilian DUMEA
(Universitatea A.I.Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr.Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 ianuarie 2010, ora 14:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÂZ Şerban Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Design, synthesis and structural analysis of some new spirans, macrocycles and molecular devices. Supramolecular chemistry to the new frontiers
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Florin Dan IRIMIE
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Yvan RAMONDENC
(Université de Rouen, Franţa)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
LOCUL SUSŢINERII Str. Traian Moşoiu nr. 71, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ABRUDAN Mirela Codruţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Prezentarea mediatică a crizei economice în România prin prisma teoriei cadrelor de interpretare – Framing (2008-2009)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ilie RAD
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter CSEKE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin SCHIFIRNEŢ
(ŞNSPA, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marian PETCU
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Delia BĂLAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 ianuarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pal
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BACIU Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preoţimea românească din Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (1700-1750). Starea materială şi culturală
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Rüsz Enikö FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr.Alexandru MORARU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă, Str. Napoca nr. 11
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 ianuarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CLIVEŢ (CERNEA) Nicoleta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metamorforze ale criticii româneşti postbelice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Conf. univ. dr. Andrei BODIU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. Alexandru CISTELECAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 ianuarie 2010, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÕCS Levente
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţiile autobiografiilor populare din regiunea Gheorgheni (jud. Harghita)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gyözö ZSIGMOND
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Tamás MOHAY
(ELTE Budapesta)
Conf. univ. dr. Vilmos TÁNCZOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 ianuarie 2010, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUPŞA Cosmina Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ceramica din castrele romane de la Bologna şi Căşeiu. Consideraţii asupra vaselor de uz casnic
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae GUDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina BENEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Coriolan OPREANU
(Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dan ISAC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 ianuarie 2010, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de fiziologie animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BICA Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Markeri morfologici, biochimici si moleculari pentru identificarea tulpinilor de Botryococcus braunii inalt producatoare de hidrocarburi
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dumitru COJOCARU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Corneliu TARBA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Animală, str. Clinicilor nr. 5-7
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORBÉLY Sándor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Theoretical study of the interaction between atomic and molecular systems and ultrashort laser pulses
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau NAGY Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorica FLORESCU
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Károly TŐKÉSI
(Universitatea Debrecen, Ungaria)
Prof. univ. dr. Titus BEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRUGĂ Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Markeri moleculari pentru identificarea tulpinilor producătoare de cianotoxine din genul Microcystis
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolaie DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru COJOCARU
(Universitatea A.I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Corneliu TARBA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Animală, str. Clinicilor nr. 5-7
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 ianuarie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARGHIUŞ Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Culmea şi Piemontul Codrului – Studiu geomorfologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ-Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria RĂDOANE
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Constantin RUSU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 ianuarie 2010
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Universität Osnabrück, Germania
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT REDNIC Vasile
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigation of electronic and magnetic structure of advanced magnetic materials
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte
:
Prof. univ. dr. Heinz Jürgen STEINHOFF
(Universität Osnabrück)
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marin COLDEA
Prof. univ. dr. Manfred NEUMANN
(Universität Osnabrück)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gunnar BORSTEL
(Universität Osnabrück)
Prof. univ. dr. Joachim WOLLSCHLÄGER
(Universität Osnabrück)
Prof. univ. dr. Viorel POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VANCEA Sidonia – Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Distribuţia poluanţilor organocloruraţi în bazinul Someş
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru ILEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Georgeta BURTICĂ
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Tiberiu RUSU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Maria STANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

15 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Senatului Universităţii de Artă Teatrală din Târgu-Mureş
(teză susţinută în cotutelă)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUIBUS Miriam Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bovarismul. Jocurile ficţiunii bovarice în literatură şi teatru
DOMENIUL DE DOCTORAT Teatru
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Attila GÁSPÁRIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. András BÉRES
(Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Bogdan–Ştefan ULMU
(Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi)
Prof. univ. dr. Sorin CRIŞAN
(Universitatea de Artă Teatrală din Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Liviu MALIŢA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 ianuarie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUGHI Tiberiu – Sandu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Set de valori al părinţilor şi consum cultural propus copiilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorin HERLO
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 ianuarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IANCU Mihaela-Hilda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Advanced control of the heat integrated complex plants
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. ing. Petru ILEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Paul-Şerban AGACHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Nicolae PARASCHIV
(Universitatea Petrol şi Gaze, Ploieşti)
Conf. univ. dr. ing. Sorin BÂLDEA
(Universitatea Politehnica, Bucureşti)
Prof. univ. dr. ing. Florin-Dan IRIMIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine