Susţinerile publice ale tezelor de doctorat 2011

28 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU Oliver
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul geografico – istoric al așezărilor neolitice și din epoca metalelor din Depresiunea Transilvaniei (neolitic – actual)
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigor P. POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Remus CREȚAN
(Universitatea de Vest, Timișoara)
C. Ș. I dr. Sorin Ilie COCIȘ
(Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile SURD
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat     riassunto

21 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Zoologia Nevertebratelor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOMŞA Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Distribuţia şi abundenţa unor specii de păsări comune în România, pe baza datelor de monitoring, folosind tehnici GIS
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. László RÁKOSY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iordache ION
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C:Ş.I. dr. Botond KISS
(I.N.C.D.D.D., Tulcea)
Conf. univ. dr. Ioan COROIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

21 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STOIAN Laurenţiu – Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Impactul antropic asupra calităţii mediului în municipiul Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liviu APOSTOL
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Octavian Liviu MUNTEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEAGU Maria- Luminiţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Riscurile naturale şi dezvoltarea durabilă în bazinul morfohidrografic al Gurghiului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ-Petre PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion IONIŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Petru URDEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN (Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZÖRGÖ Ildikó Noémi
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţarea grupurilor ţintă în campaniile politice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Levente SALAT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter CSEKE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Zoltán ROSTÁS
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. László VASS
(Universitatea Corvinus, Budapesta)
Conf. univ. dr. Miklós BAKK
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Clădirea Mathematicum, str. Ploieşti, nr. 23-25, sala Pi
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞUTEU-SZÖLŐSSI L. Ştefan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Kronecker modules and matrix pencils
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iuliu CRIVEI
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dragoş ŞTEFAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Csaba SZÁNTÓ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

20 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GUŢOIU Maria Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proprietăţi structurale şi magnetice ale materialelor de tip dur/moale cuplate prin schimb
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Viorel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel CHICINAŞ
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Horia CHIRIAC
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Iaşi)
Prof. univ. dr. Romulus TETEAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Clădirea Mathematicum, str. Ploieşti, nr. 23-25, sala Pi
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Flaviu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dualites and equivalences induced by adjoint functors
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iuliu CRIVEI
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dragoş ŞTEFAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Simion BREAZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

19 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Lăcrimioara – Bianca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preparare şi proprietăţi fizico-chimice ale unor compozite nanostructurate formate din collagen, chitosan şi diverse pulberi anorganice bioactive
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria TOMOAIA COTIŞEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru CECAL
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Elena Mioara PICĂ
(Universitatea Tehnică, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Ossi HOROVITZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SCHMIDT Dániel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A lehetőség mint egzisztenciál-ontológiai struktúra. A δύλακηο problémája Heidegger Arisztotelész-értelmezései alapján
Posibilitatea ca structură existenţial-ontologică. Problematica δύλακηο-ului după interpretările aristotelice lui Heidegger
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Endre KISS
(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Conf. univ. dr. Brigitta BALOGH
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. Ştefan Sigismund KIRÁLY (Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIDOR Daniel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dimensiunea filosofică a raportului dintre puterea politică şi conştiinţa participativă în contemporaneitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat&nbsnbsp;summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CONSTANTIN Veronica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Așezările din arealele miniere din Munții Apuseni. Studiu de geografie aplicată
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mirela MAZILU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEȘ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Vasile ZOTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 decembrie 2011, ora 10.30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MATEESCU Marcel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Etude statistique des chroniques des paramėtres climatiques en Europe dans la période instrumentale l’analyse des cycles par la méthode fréquentielle ondelette
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Pierre CARREGA
(Université de Nice-Sophia Antipolis)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Jean-Luc MERCIER
(Universitaté de Strasbourg)
Prof. univ. dr. Pierre CAMBERLN
(Université de Bourgogne)
Conf. univ. dr. Ovidiu GAGEU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAROSI Albert Béla
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Markeri moleculari pentru amfibieni şi reptile în genetica populaţiilor
Molecular markers for amphibian and reptilian population genetics
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constatin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş.I. dr. Victor POP
(INCDSB, filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GROZE Alina – Claudia (căs. COZMA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul lipofilicităţii unor noi derivaţi de tiazol şi selenazol cu potenţial biologic prin cromatografie de lichide cu fază inversă
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Luminiţa Camelia DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin MĂRUŢOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Radu OPREAN
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Lorentz JÄNTSCHI
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
C. Ş. I. dr. Virginia COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SABOU Dana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul cinetic al oxidării tiolilor şi mercaptoacizilor cu ioni ai unor metale tranziţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BÂLDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru OANCEA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel Ionel POPA
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi)
Conf. univ. dr. Alexandra CSAVDARI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COZAR Ionuţ Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigaţii structurale asupra unor complecşi moleculari de interes biomedical
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae AVRAM
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I. dr. Ioan TURCU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAVID Dragomir Cosmin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relevance of mitochondrial molecular markers in the characterization of the population genetic structure of romanian Black Sea Cerastoderma glaucum, Poiret 1789
Relevanţa unor markeri moleculari mitocondriali în caracterizarea structurii genetice a populaţiilor de Cerastoderma glaucum , Poiret 1789 în sectorul românesc al Mării Negre
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constatin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş.I. dr. Victor POP
(INCDSB, filiala Cluj)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COȚĂU Daniela Carmen căs. POJAR
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sistemul informațional financiar – contabil privind protecția personalului angajat în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Dumitru COTLEȚ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

16 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FURDUI C. Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluția orbitală a corpurilor transneptuniene
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile URECHE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ieronim MIHĂILĂ
(Universitatea din București)
C. Ș. I dr. Tiberiu OPROIU
(Institutul Astronomic al Academiei Române)
Conf. univ. dr. Ferenc SZENKOVITS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GARABAGIU Sorina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Nanostructuri metalice cu aplicaţii în detecţia unor molecule de interes biologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana DOROHOI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Ioan TURCU
(INCDTIM, Cluj – Napoca)
Conf. univ. dr. Dana MANIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOIA Victoria (căs. MAXIM)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sisteme de conversie energetică prin gazeificarea cărbunilor şi biomasei cu captare de CO2
DOMENIUL DE DOCTORAT Inginerie chimică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Paul ŞERBAN AGACHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Grigore BOZGA
(Universitatea Politehnică, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Teodor TODINCA
(Universitatea Tehnică, Timişoara)
Conf. univ. dr. Călin Cristian CORMOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

16 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIUCLAN Ioana Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Hepatic stellate cells-specific SMAD7 expression attenuates liver fibrogenesis due to cholestasis in mice
Fibroza hepatică indusă de colestaza la şoareci este atenuată prin supraexprimarea inhibitorului căii de semnalizare prin TGF-ß, SMAD7
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolaie DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Victor POP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Corina ROŞIORU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

16 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COSTIȘOR Maria (căs. MEGYERI)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuții privind sistemul financiar – contabil al avantajelor personalului în entități din România și Ungaria
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Iacob Petru PÂNTEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAIER Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Informația financiar – contabilă în combaterea evaziunii fiscale
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion PEREȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxǎ
LOCUL SUSŢINERII aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARŢIAN Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Credinţǎ şi culturǎ în protopopiatul ortodox român Chioar (Cetatea de Piatrǎ) 1850-1906
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul George Bariţ, Cluj-Napoca, Filiala Academiei Române)
C.Ş.I dr Dumitru SUCIU
(Institutul George Bariţ, Cluj-Napoca, Filiala Academiei Române)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KRÁJNIK Izabella
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contabilitatea avantajelor acordate angajaților
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JELER Roxana Florentina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Poezia pentru copii în literatura română – specificitate şi implicaţii didactice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela CERNǍUŢI-GORODEŢCHI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Liviu PAPADIMA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alina PAMFIL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞUTA Alina Ioana (căs. BOGĂTEAN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Societatea rurală românească din Transilvania de la Revoluţia Paşoptistă la Marea Unire din 1918. Habitat şi alimentaţie
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu – Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Valentin ORGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Iulia Adina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Atitudini şi comportamente feminine în mediul românesc din Transilvania între anii 1850-1918
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. RÜSZ-FOGARASI Enikő
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru Florin PLATON
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 14:00
FACULTATEA Teologie Reformatǎ
LOCUL SUSŢINERII Sala 313, Karácsony Sándor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GORBAI Gabriella Márta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modalitǎţi de aplicare a Reflexiei Profunde în optimizarea activitǎţii viitorilor profesori de religie
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gábor HEZSER
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. Sára BODÓ
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
Conf. univ. dr. Rita FÓRIS-FERENCZI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformatǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 12:45
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FAUR Consuela Bianca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Intelligence şi procesul guvernării. Studiu de caz: România
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sergiu MEDAR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

9 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CATÎRU (cǎs. ANDREASON) Ecaterina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii educaţionale destinate ameliorǎrii comportamentului elevilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRISTEA Dan – Ionuţ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Statutul de putere în Sistemul Internaţional post Război Rece. S.U.A. şi unilateralismul
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Constantin HLIHOR
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Borza (SGB, Grădina Botanică)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JARDA Liliana Viorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dianthus giganteus subsp. Banaticus: ambianţa eco-cenotică şi metode de conservare ex situ
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CRISTEA Vasile
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mária HÖHN
(Universitatea Corvinus, Budapesta)
C.Ş. I dr. Adela HALMAGYI
(Institutul de Cercetări Biologice, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Elena RAKOSY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Biologie şi Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROŞU Marcela – Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Straturi oxidice pe bază de TiO2 sensibilizate cu compuşi organici cu potenţial fotoelectrocatalitic
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI – DUMITRESCU
Referenţi:
Conf. univ. dr. VLASCICI Dana
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I Dr. Valer ALMĂŞAN
(INCDTIM, Cluj- Napoca)
Prof. univ. d. Liana MUREŞAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VIOREL Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to the study of nonlinear evolution equations
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Christian ROHDE
(Universitatea Stuttgard)
Prof. univ. dr. Olivian SIMIONESCU-PANAIT
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mirela KOHR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII B-dul. 21 Decembrie nr. 126, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, sala 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHEREJI Simona – Veronica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Vulnerabilitatea cognitivă şi emoţionalǎ a infractorilor adulţi
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SZAMOSKOZI Ştefan
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicina şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Alina RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Anca Angela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele de subsidiaritate şi impactul lor asupra procesului integrării europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Eniko RUSZ FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COPILAŞ Emanuel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Geneza leninismului romantic. O perspectivă teoretică asupra orientării internaţionale a comunismului românesc, 1948-1989
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Michael SHAFIR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu ANTONESEI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Stelian TĂNASE
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala de curs a Grădinii Botanice
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DANCI Oana Viorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Munţii Maramureşului: tipuri de habitate, conservarea şi managementul lor
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CRISTEA
Referenţi:
Acad. Dan MUNTEANU
(Academia Română, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Adrian OPREA
(Institutul de Cercetări Biologice, Iaşi)
Conf. univ. dr. dan GAFTA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Botanică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FILIP Alexandru – Darius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fixed Point Theory in Kasahara Spaces
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile BERINDE
(Universitatea din Nord, Baia Mare)
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan A. RUS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Universităţii 7-9, sala Virgil Vătăşianu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MILEA Andreea Paraschiva
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Grădini istorice în Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae SABĂU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru AVRAM
(Universitatea din Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Gheorghe VAIS
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. András KOVÁCS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche şi Istoria Artei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TURCUŞ Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Norman Manea – Variante la un portret
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Paul CORNEA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Carmen MUŞAT
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala 101, etaj I, bdul 21 Decembrie, nr. 126 (Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAVID Alin Romeo
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Coaching Cognitiv – Comportamental: elaborarea şi testarea unui program de intervenţie teoretico – aplicativ în mediul organizaţional
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. SZAMOSKOZI Ştefan
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicina şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Alin SAVA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Alina RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 decembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Cristina Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reforma Consiliului de Securitate ONU şi managementul conflictelor
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Eniko RUSZ FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marius BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 decembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZĂLOAGĂ Marian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginea ţiganilor în cultura săsească în secolele XVIII – XIX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sorin ACHIM
(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Sorin MITU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 decembrie 2011, ora 15:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Republicii nr. 37, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, clădirea Avalon
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEFAN Simona Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Functions of Worry – the Role of Positive Beliefs About Worry and Irrational Beliefs
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Prof. univ. dr. Graham DAVEY
(University of Sussex, UK)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Anca DOBREAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 decembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Republicii nr. 37, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, clădirea Avalon
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERMAN Amfiana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Psychological Insulin Resistance and Irrational Beliefs. Assessment and Intervention
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Associate Prof. dr. Guy H. MONTGOMERY
(Mount Sinai School of Medicine, New-York, SUA)
Conf. univ. dr. Nicolae HÂNCU
(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Anca DOBREAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Republicii nr. 37, Catedra de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, clădirea Avalon
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BIAN (MOLDOVAN) Adela Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Psychological Factors in Obesity: Etiopathogenetic Mechanisms
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Daniel DAVID
Referenţi:
Prof. dr. Timoty OSZBERG
(Niagara University, New-York, SUA)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicinǎ şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Alina RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 decembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAPP Botond
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Radonul şi fluxul de radon din sol. Aplicaţii în mediu, geologie şi geofizică
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Voicu V. GRECU
(Universitatea din Bucureşti)
Associate Prof. univ. dr. Ákos HORVÁTH
(Eötvös Lorand University, Budapesta)
Prof. univ. dr. Carlos SAINZ-FERNANDEZ
(University of Cantabria, Santander, Spania)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COŞERIU (LUNG) Liliana Dana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elaborarea şi utilizarea software-ului educaţional pentru instruirea diferenţiatǎ la fizicǎ în liceu
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Cristian STAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOBOZI Milandolina Beatrice
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biserica şi şcoala românească pe Valea Mureşului Superior (secolul al XIX-lea)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu
(Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETERLICEAN Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT English For Science And Technology: The Dicourse Of Mechanical Engineering In Romanian Higher Education. A Case Study
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Andrei AVRAM
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristina TǍTAR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

28 noiembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUNTEANU Sonia Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT English for Science and Technology: Technical texts for academic purposes
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Andrei AVRAM
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Magdalena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rezilienţa sistemului regional Munţii Apuseni
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Ioan RUS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR Gabriela Adina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Munţii Trascău – studiu geoecologic
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria PĂTROESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe IANOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Romano – Catolică
LOCUL SUSŢINERII Sala Festivǎ
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NÓDA Mózes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Curentele de înnoire liturgicǎ anterioare Concilului Vatican II şi impactul acestora asupra vieţii liturgice din Dieceza Romano-Catolicǎ de Alba-Iulia
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Laszló HOLLÓ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. József MARTON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ştefan ANGI
(Academia de Muzicǎ Gheorghe Dima, Cluj-Napoca)
C.Ş I dr. Ludovic BATHORY
(Academia Românǎ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Corina ZAMFIR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformatǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Biologie
LOCUL SUSŢINERII Sala B2
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIRA Sergiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Transducţia Alu şi poliadenilarea prematură – aspecte de biologie a
retranspozonilor SVA (Alu Transduction and Premature Polyadenylation – insights into the biology of SVA retrotransposons)
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I dr. Annette DAMERT
(DRK – Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen, Germania)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KÁPTALAN Erna – Katalin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul analitic şi computaţional al unor fenomene colective biologice şi sociale
Computational and analytical study of collective biological and social phenomena
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Zoltán NÉDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Loránd SZABO
(Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. Eugen GHEORGHIU
(Institutul de Biodinamică, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ioan BURDA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BODEA Carmen (căs. DAVID)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evaluarea psihologică şi educaţională a copiilor cu dificultăţi specifice de învăţare la matematică pentru reuşita incluziunii
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CADAR R. Gabriela (MORĂRESCU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluţia cunoaşterii geologice reflectată în publicistica specifică din secolele XVIII şi XIX privitoare la aria intracarpatică a României
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai BRÂNZILĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mihai E. POPA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Călin BACIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HERŢA Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile româno – iugoslave în perioada 1950 – 1970
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Miodrag MILIN
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
C. Ş. I dr. Remus CÂMPEANU
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Michael SHAFIR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 13, Str. Plugarilor nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PLEŞA ROXANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte ale calităţii vieţii persoanelor vârstnice pensionate din Valea Jiului
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ştefan BUZǍRNESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Mihai PASCARU
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Sala Emil Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AURORI Adriana Carolina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor factori implicaţi în organogeneza şi embriogeneza somatică a protoplastelor şi a explantelor tisulare la floarea-soarelui
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai TRIFU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorina CACHIŢĂ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Gogu GHIORGHIŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Elena RAKOSY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Plantelor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LEHENE Camelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii vibraţionale asupra unor combinaţii moleculare complexe utlizate ca aditivi alimentari
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae AVRAM
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Ioan BRATU
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RETEGAN Delia – Adriana căs. MĂRINCAŞ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Conceperea, proiectarea, realizarea unui sistem de asistare a deciziilor colaborative pentru activitatea de management
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică și statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan I. NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela I. MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Bogdan GHILIC – MICU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Lucia RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEGRUŢIU Silviu – Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Minunile sǎvârşite de Iisus Hristos. – O perspectivǎ exegeticǎ şi sacramentală –
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Constantin COMAN
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FĂRCAŞ Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul formaţiunilor continentale eocen terminale şi oligocen timpurii din NV-ul Depresiunii Transilvaniei – biostratigrafie şi reconstituiri paleoambientale, pe baza asociaţiilor de vertebre continentale
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai BRÂNZILĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mihai E. POPA
(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Marton VENCZEL
(Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea)
Prof. univ. dr. Corina IONESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞERAN Corina Viorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rituri funebre în Podgoria Aradului
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ilie MOISE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ion TALOŞ
(Universitatea din Köln, Germania)
Conf. univ. dr. Cristina GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Virgiliu FLOREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 noiembrie 2011, ora 8:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HODEA Ioan Justin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Personalitatea Sf. Ioan Botezǎtorul între mǎrturie şi mesianism iudaic în descrierea evangheliilor şi a tradiţiei necreştine –
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Constantin COMAN
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÎDEA Claudia Valentina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Les relations diplomatiques de la Roumanie avec la France (1919-1933)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C.Ş. I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţiu, Cluj-Napoca, al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Str. Clinicilor nr. 5-7, Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MANU Doina Ramona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Clonarea şi exprimarea unor gene implicate în diviziunea celulară la procariote
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Constantin CRĂCIUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Victor Ioan POP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALOGH Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ironia în romanele lui Karácsony Benő
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. GÁBOR Csilla
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ORBÁN Gyöngy
Referenţi:
Prof. univ. dr. ORBAN Jolan
(Universitatea Pécs, Ungaria)
Conf. univ. dr. TAPODI Susana
(Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc)
Conf. univ. dr. BERSZÁN Istvàn
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JURJ (căs. GOG) Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Investigaţii privind obţinerea combustibililor de tip biodiesel pe cale enzimatică
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Florin Dan IRIMIE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Valentin POPA
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi)
Conf. univ. dr. Adela PINTEA
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca)
Conf. univ. dr. Andrada MĂICĂNEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÁSZ Levente
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind perfecţionarea strategiei operaţionale a întrerpinderilor industriale
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai NAGHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Valentin MUNTEANU
(Universitatea de Vest, TImişoara)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Departamentul de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRIŞAN Horaţiu Traian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filosofia lui Hannah Arent
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Sandu FRUNZĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PRESECAN Vasile Sebastian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Pervasive computing: collaborative architecture applied in business environment
Contribuții la dezvoltarea arhitecturilor colaborative a dispozitivelor inteligente aplicate în economie
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică și statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru OPREA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ștefan NIȚCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COLDEA Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza şi caracterizarea proprietăţilor structurale, electrice şi magnetice ale materialelor policristaline supraconductoare de tipul Bi:2223
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iosif MĂLĂIESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Viorel SANDU
(INFIM, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Iosif Grigore DEAC
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARIAN Adrian Sorin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul calității în sistemul de ordine și siguranță publică
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOCHAN Shaul
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Meta Terra: A Political Entity Devoid of Territory
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Liliana POPESCU
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 noiembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETRI Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to Collaborative Service Systems Implementation
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică și statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae GHIŞOIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dana PETCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gheorghe SILAGHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPESCU Lucian Mircea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte ale cunoaşterii istorice: de la Leopold von Ranke la Michel Foucault şi Hayden White
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Acad. Ioan-Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
(Universitatea Dimitrie Cantemir, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SABOU Marius Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sfântul Apostol Pavel şi opera sa teologicǎ între iudaism şi elenism. O diagnoză a cercetării biblice moderne
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Conf. univ. dr. Constantin PREDA
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SALANŢĂ Irina Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Externalizarea serviciilor logistice
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Anca BORZA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 noiembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUREŞAN Anamaria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Leadershipul şi creativitatea activităţii organizaţiei
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 noiembrie 2011, ora 8:30
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOLDOVAN Dan Eliodor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tradiţia “Cinei Domnului” între exegezǎ şi Wirkungsgeschichte Mc 14, 22-25; Mt 26, 29; Lc 22, 19-20; 1 Cor 11, 24-25
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile MIHOC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Conf. univ. dr. Constantin PREDA
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ANDREICA Adriana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reacţii de cuplare carbon – carbon utilizate în sinteza feromonilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan OPREAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae DINCĂ
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară,Cluj Napoca )
C. Ş. I. dr. Lucia-Ileana GÂNSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZELTER C. Christine – Diana ( căs. ZAGAN – ZELTER )
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunicarea organizațională – premisă a eficienței și eficacității organizaționale
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VISU – PETRA George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Detecţia comportamentului simulant: perspectiva diferenţelor interindividuale.
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
C.Ş.I dr. Monica ALBU
(Academia Romȃnǎ, Filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ioan BUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Zoologia Nevertebratelor
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂLĂCESCU Loredana (n. TERPE)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii de analiză bioinfomatică în genomica funcţională aplicată la biologia cancerului
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan Victor POP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Florin Dan IRIMIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Biologie şi Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Tiberiu Popoviciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CAPĂTĂ Adela Elisabeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to the Theory of Vector and Multifunction Equilibrium Problems
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Referenţi:
C.Ş. I dr. Ioan M. STANCU-MINASIAN
(Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată Gheorghe Mihoc – Caius Iacob al Academiei Române, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Lucia BLAGA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gábor KASSAY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEMEȘ Mihaela căs. DRĂGAN
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode, tehnici și instrumente în managementul calității
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Marieta OLARU
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Sorin POPESCU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARIAN (FELDRIHAN) Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mass-Media în educaţia formalǎ şi informalǎ a elevilor din ciclul gimnazial
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe Tomşa
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 noiembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STEGEREAN Cǎlin – Alexiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Artele plastice şi revisteleliterare de avangardǎ din România interbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ileana PINTILIE
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Sanda RUS
(Universitatea de Artǎ şi Design, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 noiembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DĂNĂLACHE căs. ROTARU Ştefana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Identitatea europeană a românilor reflectată în discursul diplomatic românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
31 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUZDRIOREAN Dan Dacian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dezvoltări și aprofundări privind relația dintre contabilitate și fiscalitate
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela LUȚAȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Mihai RISTEA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

31 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLADU Alina Beattrice
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT True and fair view versus creative accounting
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela LUȚAȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Amat Oriol SALAS
(Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)
Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Mihai RISTEA
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adela DEACONU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BICA Luminiţa (cǎs. TODEA)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Semantic and Pragmatic Approach to Business English
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRIF (MUREŞAN) Adriana Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Extinderea Uniunii Europene (valul al V-lea) şi procesul globalizării
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C.Ş.I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

28 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala de consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PANICZ (cǎs. BREBAN) MELINDA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Homogamie multiplǎ în alegerea partenerului conjugal în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş.I dr. Andrei NEGRU

(Academia Română, filiala Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Mecanică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRUIAN Cristina Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Protein absortion onto bioactive glass – conformational changes and quantitative analysis
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion SIMON
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. dr. Heinz-Jergen STEINHOFF
(Universitatea Osnabrüeck, Germania)
Referenţi:
Acad. Octavian POPESCU
(Institutul de Biologie al Academiei Române, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sebastian SCHLÜECKER
(Universitatea Osnabrüeck, Germania)
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LOYFER PELED Hinanit
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Effectiveness of Mentoring In the Field of Social Education
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Lucian CIOLAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHIRAN Ana-Maria (MUREŞAN)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Auditarea infrastructurii IT – folosind inteligenţa artificială
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion IVAN
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian MUNTEANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ştefan NIŢCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROIBAN Iosif
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Accizele – studiu comparativ și impactul armonizării
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanțe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorin COSMA
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ONEŢ Romana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politica de protecţie socială şi incluziune socială în Regiunea Nord – Vest, în perioada de programare 2007-2013
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C.Ş.I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Mecanică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VULPOI Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studies on composite biomaterials
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Viorica SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cătălin POPA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Heimo YLÄNEN
(Tampere University of Technology)
Conf. univ. dr. Lucian BAIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SHALEV Carmela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Educational Intervention Program for Developing Self-Image and Self-Esteem
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Lucian CIOLAN
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAN (căs. VLĂDULESCU) Andreea Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul cooperării în regiunea Mării Negre (sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI)
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C.Ş.I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NIȚĂ Gheorghe
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fuga din calea impozitelor și șansele stăvilirii ei
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanțe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorin COSMA
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan TALPOȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEFANACHE Cristina – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind gestiunea resurselor în sisteme colaborative
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Diana Andrada FILIP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Miahela MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. Assoc. dr. Ion IVAN
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gheorghe SILAGHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ISPRAVĂ Laura Ancuţa (căsătorită POP)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthèse stereoselective d’hétéroaryl alcools et alanines
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Florin Dan IRIMIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
MdC dr. Christophe HOARAU
(Université de Rouen)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dan SCUTARU
(Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi)
D.R. dr. Vincent LEVACHER
Institut National des Science Appliquées de Rouen)
Prof. univ. dr. Mircea DĂRĂBANŢU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BATTO Iosefina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Simbolismul solstiţiului de varǎ. Lecturi comparative
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
C.S.I dr. Ion CUCEU
(Institutul Arhiva şi folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 88
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLASSA Mihaela Cecilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Liganzi macrocilici (peraza coroană) şi noi complecşi ai acestora cu metale tranziţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lelia CIONTEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Maria CURTUI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

26 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRǍGHICI Ovidiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Scrierea românească actuală – sistem funcţional
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cecilia CǍPǍŢÂNǍ
(Universitatea din Craiova)
Prof. dr. Mihaela SECRIERU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Gavrilǎ NEAMŢ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 88
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÜCS – BALÁZS József – Zsolt
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul izomerizării α-pinenului în cataliză heterogenă acidă
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(Institutul Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare)
Prof. univ. dr. Mircea DIUDEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

22 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STÎNEA Petru Mihail Nicolae
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biserica Greco – Catolică română din Statele Unite ale Americii 1904 – 1989
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob MÂRZA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba –Iulia)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Conf. univ. dr. Marius BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2010, ora 14:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIRCĂ Adrian Eugen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Promovarea mediatică a modelului european de societate
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2010, ora 12:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STĂNUŞ Ileana – Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Libertatea de expresie, mass media şi politica în România postcomunistă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile BOARI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BENŢĂ (DEHELEAN) Augusta – Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor sisteme oxidice telurate dopate cu ioni de pământuri rare (Eu, Gd) şi metale tranziţionale (Fe, Cu, Mn)
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Eugen CULEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia IACOMI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Ioan BRATU
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologie Izotopică şi Moleculară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan ARDELEAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOBAN (PÎGLEŞAN) Cecilia – Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte biofizice şi de radioprotecţie în investigaţiile dinamice ale ficatului în medicina nucleară
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai LUCACIU
(Universitatea de Medicină şi farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Voicu GRECU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Coşa Emilia Lucica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul mediatorilor psihologici în distresul emoţional la profesorii din învǎţǎmântul preuniversitar. Impactul intervenţiilor de dezvoltare personalǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOCAN Andrei Constantin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comerţul cu brevete de invenţii şi inovaţii – formă principală a transferului internaţional de tehnologie
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie şi afaceri internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gabriela DRAGAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion IGNAT
(Universitatea A. I. Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorieşi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca, nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TOMOIAGĂ Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Propaganda comunistă în fosta regiune Cluj (1950-1968)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I. dr. Gheorghe IANCU
(Institutul de Istorie George Bariţiu Cluj-Napoca al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUCS Erika Orsolya
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evreii din Comitatul Satu Mare în secolele XVIII – XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Antonio FAUR
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr.Liviu ROTMAN
(SNSPA, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DUMITRIU Violeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuții privind îmbunătățirea procesului de comercializare a produselor petroliere prin aplicarea managementului calității
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cosmin DOBRIN
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Victor MANOLE
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Liviu ILIEȘ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GAL Amalia – Sanda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Autostereotipuri şi heterostereotipuri la elevii cu deficienţe senzoriale
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GEORGESCU Dumitru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor aerogeluri de TiO2
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Simion SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru LUCA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Ovidiu ERSEN
(Universitatea Louis Pasteur-Strasbourg, Franţa)
Conf. univ. dr. Lucian BAIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARIAN Gelu Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Tragic şi religios în poezia lui Nichifor Crainic
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Mircea POPA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Călin TEUTIŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TAHÂŞ Sandu – Valer
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţa radiaţiilor solare asupra evoluţiei caracteristicilor climatice în arealul municipiului Cluj-Napoca şi împrejurimi
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Voicu GRECU
(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Zaharia MOLDOVAN
(INCDTIM, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARHIRE Sorin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile româno – britanice între anii 1936 – 1941
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Gheorghe IANCU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Conf. univ. dr. Virgiliu ŢÂRĂU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ADY Izabella
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biserica romano – catolică din Transilvania în perioada Holocaustului
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu ROTMAN
(SNSPA, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Jozsef MARTON
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CÂMPEAN Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Organizația țărilor exportatoare de petrol
DOMENIUL DE DOCTORAT Relații economice internaționale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIOBANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sorin BURNETE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ioan ROTARIU
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BǍRBOS Dumitru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Melchisedec Ştefǎnescu şi raporturile româno-slave
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Onufrie VINŢELER
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Acad. Nicolae EDROIU
(Academia Română, Filiala Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Dorel MAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MICU Iulia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Artistul şi moartea în imaginarul secolului XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel-Mircea VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Livius CIOCÂRLIE
(Universitatea de Vest Timişoara)
Prof. univ. dr. Cornel UNGUREANU
(Universitatea de Vest Timişoara)
Prof. univ. dr. Vasile VOIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SUCIU Leonina-Emilia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind perfecţionarea managementului resurselor umane în administraţia publică locală
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan LĂZĂR
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria MORTAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARGYELAN Florina – Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Spaţii emblematice în romanul românesc din a doua jumătate a secolului XX- deceniile VII şi VIII
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VOIA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea POPA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Cornel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Adriana-Mioara ADAMEK
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 octombrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FARKAS Imola-Ágnes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Resultative constructions in english and romanian
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Larisa AVRAM
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristina TĂTAR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala Todoran
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KEIDAR Tsipora
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT School art projects facilitating motivation among elementary school children
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion DUMITRU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Steliana TOMA
(Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 octombrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NICULA Alin Remus
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Parlamentul European şi funcţiile sale în construcţia comunitară europeană
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IORDACHE Andreea – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor sisteme complexe cu aplicaţii biomedicale şi ecologice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Referenţi:
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. Vasile STANCIU
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice, Râmnicu Vâlcea)
Prof. univ. dr. Monica CULEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IVAN Paula – Vasilica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mişcarea de rezistenţă armată anticomunistă din Munţii Apuseni în memoria colectivă (1948 – 1958)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian CIOROIANU
(Universitatea din Bucureşti)

C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj – Napoca)
Conf. univ. dr. Ionuţ – Virgil COSTEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala 10
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUMEI (căs. PECICAN) Amalia Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filozofie şi masculinitate în România interbelică. Mircea Eliade şi generaţia virilităţii (1926 – 1928)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Rodica Marta VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Victor NEUMANN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan CUCEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RǍCǍTǍIANU Florentina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cercul literar de la Sibiu şi spiritul Euphorionist
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Bogdan LEFTER
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ştefan BORBELY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 octombrie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 14, Str. Plugarilor nr. 34-36
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NAGY (GIURGIUMAN) ILDIKÓ – TÜNDE
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Factori care influenţeazǎ reuşita şcolarǎ a elevului: divorţul şi implicaţiile divorţului asupra reuşitei şcolare
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Voicu LǍSCUŞ
(Universitatea Avram Iancu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Adriana BǍBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DATCU (CRAŞOVAN) Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mentoratul – modalitate de pregǎtire şi integrare profesionalǎ a viitoarelor cadre didactice
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Romiţǎ IUCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Muşata BOCOŞ BINŢINŢAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 octombrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GĂVREA Viorel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Parcuri industriale, științifice și tehnologice, incubatoare de afaceri, rolul lor în dezvoltarea locală și regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Mihaela DRĂGAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEȘ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Emil CAZAN
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 octombrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţa şi Ingineria Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VASILINIUC Ştefan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Luminescence dating of Romanian loess using feldspars
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. BACIU Călin
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Peter van den HAUTE
(Universitatea Gent, Belgia)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ann WINTLE
(Universitatea Cambridge, Marea Britanie)
Prof. univ. dr. Cristian PANAIOTU
(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I. dr. Dimitri VANDERBERGHE
(Universitatea Gent, Belgia)
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
30 septembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Sala 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FEJÉR Tamás – Gábor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Învǎţǎmântul din Fǎgǎraş în secolul al XVII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihály BÁLAZS
(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Conf. univ. dr. István MONOK
(Universitatea din Szeged, Ungaria)
Conf. univ. dr. Gavril SIPOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 12:30
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BREM Jürgen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT New biocatalytic procedures for the enantioselective synthesis of 3-aryl-3-hydroxy propanoates
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. ing. Florin-Dan IRIMIE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile PÂRVULESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. László POPPE
(University of Technology and Economics, Budapest)
Prof. univ. dr. Ion GROSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala 406
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LEVY Hagit
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Parents’ perceptions of their parental role in preventing drugs and alcohol use of their children
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH – SZAMOSKÖZI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Cristina BACIU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAGYARI Sára
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Specificul relaţiei limbă – gândire – mentalitate. Aspecte ale imaginii lingvistice a lumii în maghiarǎ şi românǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor SZILÁGYI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Referenţi:
Prof. univ. dr. Olga MURVAI
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Orsolya NÁDOR
(Universitatea Károli Gáspár, Ungaria)
Conf. univ. dr. Attila BENŐ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr.http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GASKÓ Noémi
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Computational intelligence models in solving games
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Horia F. POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dan DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ZAHARIA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltán KÁSA
(Universitatea Sapientia, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Dorel DUCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SÁROSI B. Menyhárt
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Theoretical study of main group elements and their complexes with transition metals
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Castelia CRISTEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Evamarie HEY-HAWKINS
(Universität Leipzig)
Referenţi:
Prof. univ. dr. R. Bruce KING
(The University of Georgia)
C. Ş. I. dr. Ion TURCU
(I.N.C.D.T.I.M., Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion GROSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 406, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHERECHEŞ I. (OŞVAT) Claudia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Calitatea vieţii în familiile copiilor cu dizabilitǎţi neuro – motorii
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ana MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Sergiu BǍLŢǍTESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Lidia BERSZAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DEMETER Zsuzsa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Receptarea operei lui Gyöngyösi István. Problemele editării
Gyöngyösi István műveinek recepciótörténete. A kiadás kérdései
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. István BERSZÁN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. István BITSKEY
(Universitatea din Debreţin)
Prof. univ. dr. Attila DEBRECZENI
(Universitatea din Debreţin)
C.Ş. I dr. József JANKOVICS
(Academia Maghiară de Ştiinţe)
Prof. univ. dr. Csilla GÁBOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HAN Nicoleta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ţara Chioarului – viaţǎ bisericeascǎ şi naţionalǎ între 1848-1918
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
( Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei
Române, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. Dumitru SUCIU
( Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei
Române, Cluj-Napoca)
Conf.univ.dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LOGHIN Dorina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fallacious and Non – Fallacious Argumentation. Debate Format Analysis
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Popoviciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NICOLAE Adriana Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fixed Point Theory in Reflexive Metric Spaces
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Octavian AGRATINI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Rafael ESPÍNOLA GARCÍA
(Universitatea Sevilia, Spania)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petru JEBELEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Genaro LÓPEZ ACEDO
(Universitatea Sevilia, Spania)
Prof. univ. dr. Josefa LORENZO RAMÍREZ
(Universitatea Sevilia, Spania)
Prof. univ. dr. Radu PRECUP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Ştefănescu Goangă
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUPCEA George
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Gradele militare în Dacia Romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin C. PETOLESCU
(Universitatea din Bucureşti)
C.Ş.I. dr. Sorin COCIŞ
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Academia Romînă, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr.http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHOC Tudor Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Detecting equilibria in game theory-evolutionary approach
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Bazil PÂRV
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dan DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ZAHARIA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltán KÁSA
(Universitatea Sapientia, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Dorel DUCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PLAINER Zsuzsa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Controlul culturii şi al sferei publice din România în perioada comunismului de stat. Descriere generală şi aspecte minoritare
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Istvan HORVAT
(Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÁNTÓ (SALAMON) Biborka
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinestezia din perspectiva lingvisticii cognitive
A szinesztézia kognitív szemantikai megközelítése
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Emese FAZAKAS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Referenţi:
Prof. univ. dr. Olga MURVAI
(Universitatea Sapientia, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. János L. NAGY
(Universitatea Szeged, Ungaria)
Prof. univ. dr. Sándor N. SZILAGYI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Reformată
LOCUL SUSŢINERII Sala 313
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZASZ Anikó
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Parohia reformatǎ din Cluj în a doua jumǎtate a secolului al XVII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. János MOLNÁR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Desideriu BUZOGÁNY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Klára PAPP
(Universitatea din Debrecen, Ungaria)
C.S.I dr. István SZABADI
(Arhiva Eparhiei Reformate de Dincolo de Tisa, Ungaria)
Conf. univ. dr. Gavril SIPOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Reformată
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VLASA Adriana Ana-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Materiale compozite obţinute pe cale electrochimică
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liana Maria MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Claudine FILIATRE
(Université de Franche-Comté, Franţa)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Teodor VIŞAN
(Universitatea Politehnica, Bucureşti)
Maître de conférences – HDR Denis CHAUMONT
(Université de Bourgogne, Franţa)
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 406
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Foamete-Ducu Viorela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategii ale maternităţii transnaţionale: cazul femeilor din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorina POLEDNA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria ROTH
Referenţi:
Conf. univ. dr. Daniela Tatiana GÂRLEANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C.Ş. I dr. Monica ALBU
(Academia Română)
Conf. univ. dr. Adina REBELEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEAGU Maria – Ionela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Decoding Political Discourse: an Interplay of Argument Structures, Conceptual Metaphors and Politeness Principles
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AMǍRINII Ionuţ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Filon din Alexandria, paradigmǎ pentru dialogul interreligios şi intercultural
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Petre SEMEN
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mihai VLADIMIRESCU
(Universitatea din Craiova)
Pr. Prof. univ. dr. Stelian TOFANǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 16:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VAJDA András
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţii şi roluri în cultura popularǎ scrisǎ a unei comunitǎţi
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Sándor SZILÁGYI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
C.S.I dr. Balázs BALOGH
(Institutul de Etnologie Academia Maghiarǎ, Budapesta)
Conf. univ. dr. József GAGY
(Universitatea Sapientia, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummaryösszefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 4 etaj I (4/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZUH Deodáth
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Geneza conceptului de filosofie continentală în recepția operelor tânărului Edmund Husserl
A kontinentális filozófia fogalmának keletkezése Edmund Husserl korai írásainak recepciója tükrében
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Carol VERESS
Referenţi:
Conf. univ. dr. Brigitta BALOGH
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Conf. univ. dr. Tamás ULLMAN
(Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta)
Prof. univ. dr. Péter EGYED
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOTLĂUŞ Irina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la sinteza şi aplicaţiile feromonilor unor specii de Lepidoptere
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan OPREAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Carol CSUNDERLIK
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca )
C. Ş. I. dr. Lucia GÂNSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TÓTH Zsombor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Istorie şi antropologie. Analiza manuscriselor reformate din secolul al XVII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. János PÉNTEK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vilmos KESZEG
Referenţi:
Prof. dr. Győző ZSIGMOND
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. József KOTICS
(Universitatea din Miskolc, Ungaria)
Prof. univ. dr. Dezső BUZOGÁNY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Vilmos TANCZOS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOROŞ Daniel – Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Imaginea românilor asupra lui Carol I. (1866 – 1914)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Iustinian Petrescu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT APOSTU Adelina Carmen
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Transportul radonului prin materialele de construcţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Constantin COSMA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela MANEA
(Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca)
Conf. univ. dr. Dan GEORGESCU
(Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dumitru RISTOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţa Mediului
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOCHINOIU (FUIOREA) Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT English Military Terminology as an Essential Dimension of the Specialized Language
Terminologia militară englezǎ ca dimensiune esenţialǎ a limbajului specializat
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂTCAŞ Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The study of the dinamic graphs
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Horia F. POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Zoltán KÁSA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela MARINESCU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Horia GEORGESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dumitrescu DUMITRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VALENCIUC Ioan-Paul
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Preoţimea ortodoxă din Bucovina în timpul ocupaţiei habsburgice (1775-1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Iaon CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr.Alexandru MORARU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai IACOBESCU
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Ştefan PORICI
(Universitatea Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Conf. univ. dr. Paul BRUSANOWSKI
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popoviciu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZALMA Anna-Mária
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Forografia în viaţa cotidiană. O abordare antropologică
A fénykép a mindennapi életben. Vizuális antropológiai közelitések privát fényképkorpuszokhoz
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Vilmos KESZEG
Referenţi:
Conf. univ. dr. Ágnes PETHŐ
(Universitatea Sapientia, Cluj)
Conf. univ. dr. Zsolt SZIJÁRTÓ
(Universitatea din Pécs, Ungaria)
Prof. univ. dr. Klára GAZDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LEU Cornelia – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cognitive Semantics and Pragmatics of English Idioms that Express Emotions
Semantica şi pragmatica cognitivǎ a idiomurilor din limba englezǎ care exprimǎ emoţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IMRE – LUCACI Florica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procedee electrochimice de recuperare a cuprului din ape reziduale şi din deşeuri solide
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
Prof. univ. dr. Petru ILEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae VASZILCSIN
(Universitatea Politehnică, Timişoara)
Prof. univ. dr. Teodor VIŞAN
(Universitatea Politehnică, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liana – Maria MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 13:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 7, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, Str. Plugarilor nr. 34
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KISS Dénes
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elita ruralǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tibor KUCZI
(Universitatea Corvinus, Budapesta)
Prof. univ. dr. Zoltán ROSTÁS
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Tivadar MÁGYARI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ORZA Anamaria Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sinteza şi caracterizarea nanosistemelor multifuncţionale cu aur pentru aplicaţii în medicină
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea DIUDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin BELE
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. Assoc. dr. Alexandru BIRIŞ
(University of Arkansas at Little Rock, USA)
Conf. univ. dr. Iancu CORNEL
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA IIstorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr.11, sala Francisc Pal
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RĂDULESCU Gabriela Hortenzia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Habitatul în Transilvania de Nord – Est în secolele VII-XV
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Enikö RÜSZ – FOGARASI
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
Referenţi:
Acad. Marius PORUMB
(Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Paul NIEDERMAIER
(Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu)
Prof. univ. dr. Avram ANDEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODORESCU Doru Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Managementul proiectelor internaţionale în contextul globalizării (programele cu finanţare europeană)
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ KOVACS
(Institutul de Istorie al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BICA Ecaterina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Materiale neconvenţionale din trioxid de wolfram cu proprietăţi optice şi electrice speciale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Cătălin POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. ing. Anca DUŢĂ-CAPRĂ
(Universitatea Transilvania, Braşov)
C.Ş. I. dr. Emil INDREA
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
C.Ş. I. dr. Elisabeth Jeanne POPOVICI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 7, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, Str. Plugarilor nr. 34
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CSATA Zsombor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte sociologice ale antreprenoriatului în Transilvania
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tibor KUCZI
(Universitatea Corvinus, Budapesta)
Prof. univ. dr. Zoltán ROSTÁS
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Tivadar MÁGYARI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GIDÓ Attila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Kolozsvári zsidóság a két világháború között
Evreii din Cluj în perioada interbelică
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Conf. univ. dr. Horváth István
(ISPMN, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. János FLEISZ
(Universitatea Creştină Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUS Laurian Cosmin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Bizanţul şi Italia. Istoria dominaţiei bizantine în Italia, de la Justinian la Carol cel Mare
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr.Ioan Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Conf. univ. dr. Emanuel BĂBUŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CZIMBALMOS Daniela Laura Simona
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cooperarea parlamentară în Uniunea Europeană şi procesul decizional european
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP – CURŞEU Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Magie şi vrǎjitorie în cultura românǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ŞEULEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Otilia HEDEŞAN
(Universitatea de Vest, Timişora)
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŢIPLEA Augustin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind perfecţionarea analizei şi managementului activelor şi pasivelor în unităţi ale Cooperaţiei de Credit din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand, str. Napoca, nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STRAT Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Uniunea Europeană şi managementul crizelor internaţionale: conflictele îngheţate din spaţiul post-sovietic
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia Maria POP
(Universitatea din Oradea)
C.Ş.I dr. Lucian NASTASĂ-KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IVANOV Paul Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reformǎ şi Contrareformǎ în Monarhia Habsburgicǎ în secolul al XVI-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Vasile LEB
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFǍR
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Conf. univ. dr. Daniel BENGA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 14:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FÜLÖP Melinda Timea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Auditul în guvernanţa corporativă
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adriana TIRON – TUDOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Mariana MUREȘAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DRĂGAN Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Implementarea sistemului de audit intern la societățile comerciale
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 217
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR Andreea-Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Concepţii Populare despre naţionalitate în statele membre ale Uniunii Europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai Dinu GHEORGHIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Zoltán ROSTÁS
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. István HORVÁTH
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT De la deportare la emigrare. Saşii din judeţul Târnava Mare (1940-1989). Studiu de istorie orală
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Conf. univ. dr. Gabriel MOISA
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Stelian MÂNDRUŢ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINTEA Silvia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Portrete istorice ale personalităţilor transilvănene în universul concentraţionar comunist (1945-1989), reflectate in audiovizual. Pagini de istorie orală
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Conf. univ. dr. Gabriel MOISA
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Stelian MÂNDRUŢ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj- Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPESCU Pușa – Viorica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contabilitatea și controlul formării și utilizării resurselor bugetare
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Aula Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VÂRVA Gavril
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cântǎrile Octoihului în colecţii transilvănene din secolele XIX-XXI. Studiu istoric şi imnografic, liturgic şi muzical
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Nicu MOLDOVEANU
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Vasile GRǍJDIAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VOJ Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT James Joyce’s europeanism
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu COTRĂU
(Universitatea Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. Lidia VIANU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sanda BERCE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Aula Facultăţii de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OLTEAN Dana Lăcrămioara
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT De la compétence esthétique à la compétence transculturelle: l’approche transdisciplinaire en didactique de la langue-culture française
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Eftimie-Basarab NICOLESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Radu MORARU
(Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Liciniu KOVÁCS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand, str. Napoca, nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHIMPAN (KOVÁCS) Noémi Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Politica statală religioasă şi Biserica Romano-Catolică din Transilvania (1867-1900)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSUCSUJA István
Referenţi:
Prof. univ. dr.Cornel PĂDUREANU
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
C.Ş. I dr. Dumitru Suciu
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. MARTON József
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand, str. Napoca, nr. 11
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GÉBEL (GYŐRGYJAKAB) Timea Rita
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Asociaţionismul cultural la maghiarii din Transilvania între 1990-2008
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSUCSUJA István
Referenţi:
Prof. univ. dr. ROSTÁS Zoltán
(Universitatea din Bucureşti)
C.Ş. I dr. Stelian MÂNDRUŢ
(Institutul de Istorie George Bariţ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. RÜSZ-FOGARASY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRĂCIUNESCU Izabell
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Materiale de electrod compozite pe bază de polimeri conductori
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cătălin POPA (Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Emil INDREA
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Liana MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TROŞAN Laura
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Grâul şi pâinea în cultura tradiţionalǎ. Dimensiuni mitico – simbolice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ŞEULEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Georgeta CORNIŢǍ
(Universitatea de Nord din Baia Mare)
Prof. univ. dr. NARCISA ŞTIUCǍ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vistian GOIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MÁTHÉ Csongor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul geografic al reţelelor de transport în Regiunea de Dezvoltare Centru
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.József BENEDEK
Referenţi:
Prof. univ. dr. Octavian GROZA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Cristian TĂLÂNGĂ
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Voicu BODOCAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRIŞAN Mihaela – Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Interaction et persuasion dans le débat électoral télévisé. Scène politique roumaine, française et américaine
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ligia Stela FLOREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Anca MǍGUREANU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. dr. Luminiţa ROŞCA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristina TǍTARU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Aula Facultăţii de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ENE Marius Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT René Daumal (1908 – 1944) de la poezie la metafizică experimentală
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Basarab NICOLESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Simona MODREANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOZMA Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhasználatának változása 1989-2044 között. Schimbǎri lexicale în comunicarea politicǎ maghiarǎ din România în perioada 1989-2004
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. SALAT Levente
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
Referenţi:
Prof. univ. dr. György JENEI
(Universitatea Corvinus, Budapesta)
Prof. univ. dr. Győző ZSIGMOND
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Lorànd CZIPRIÀN-KOVÀCS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul 101
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ERDEI Edit-Zsuzsánna (cǎs. LÁSZLÓ)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Redactarea şi prezentarea textului radiofonic. Limbajul radioului public regional
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. SALAT Levente
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. CSEKE Péter
Referenţi:
Prof. univ. dr. Imre WACHA
(Universitatea ELTE, Budapesta)
Prof. univ. dr. Győző ZSIGMOND
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. UNGVÁRI – ZRINYI Imre
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicǎrii
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 15:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GRAMA Meda Petronela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Parlamentul European – geneză şi evoluţie. Domeniul libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Simion COSTEA
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 14:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 5/I (Tiberiu Popoviciu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LÁSZLÓ Szilárd Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The theory of monotone operators with applications
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Gábor KASSAY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vicenţiu RĂDULESCU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Constantin ZĂLINESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Cornel Sebastian PINTEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CODREANU Florina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomenalitatea istorică şi politică a sângelui în spaţiul cultural contemporan
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan BORBÉLY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iulian BOLDEA
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Cornel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Ruxandra CESEREANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CUCU Ioan Ciprian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuții la dezvoltarea tehnologiilor informatice utilizate în procesul educațional
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică și statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMAI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ștefan NIȚCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala Raluca Ripan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POGĂCEAN Florina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode cinetice şi electrochimice de analiză a unor medicamente bazate pe reacţii catalizate enzimatic şi eterogen
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BÂLDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena Maria PICĂ
(Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca)
C. Ş. I dr. Valer ALMĂŞAN
(Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj – Napoca)
Conf. univ. dr. Graziella Liana TURDEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AVRAM Anca – Domnica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul ecologic al comunităţilor de efemeroptere (Insecta: Ephemeroptera) în unele ecosisteme din bazinul superior al Someşului Mic
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. László RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
C. Ş. I dr. Dan MUNTEANU
Referenţi:
Conf. Univ. Dr. Angela Maria BĂNĂDUC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
C. Ş. I. dr. Constantin CIUBUC
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Laura MOMEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pal
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂDUREAN Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Stereotipuri etnice în arta românească (1848 – 1947)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Sorin MITU
Referenţi:
Acad. Constantin BĂLĂCEANU – STOLNICI
(Academia Română, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Ioan CHINDRIŞ
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IONESCU Denisa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Schimbǎri de nume. Numele ca mascǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Paolo D’ACHILLE
(Universitatea Roma Tre, Italia)
Conf. dr. Teodor OANCǍ
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Mariana ISTRATE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatriassunto
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BENŢA Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Software development and risk management in complex projects
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ştefan Ioan NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ion SMEUREANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RÁCZ Csaba – Pál
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Caracterizarea fizico-chimică a unor structuri supramoleculare formate din compuşi biologic activi
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Maria TOMOAIA – COTIŞEL
Referenţi:
Prof. univ. dr. Minodora LECA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Elena Maria PICĂ
(Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Ossi HOROVITZ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TEODORESCU Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Poetica morţii ca principiu dialogic în opera lui Camus şi a lui Sartre
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan BORBÉLY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea A. DIACONU
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Petre MAREŞ
(Universitatea Valahia, Târgovişte)
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 026
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PODEAN Ioan Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Content management in collaborative systems
DOMENIUL DE DOCTORAT Cibernetică şi statistică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ştefan Ioan NIŢCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihaela MUNTEANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dinu AIRINEI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Lucia RUSU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 12:30
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MUSCALAGIU Arabela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Potențialul turistic cultural al orașelor din Depresiunea Transilvaniei și valorificarea acestuia
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEȘ
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Martin OLARU
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Conf. univ. dr. Ștefan DEZSI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Aula facultăţii de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOGDAN Lucian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Romania in U.S. Foreign Policy (1945 – 1970)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Remus CÂMPEANU
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VÎLCEA Ioana – Cristiana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Țara Severinului. Studiu de geografie regională
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOȘ
(Universitatea din București)
Conf. univ. dr. Sandu BOENGIU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SILADI Paul – Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cuvânt şi imagine în misiunea Bisericii
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte :
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător ştiinţific :
Pr. Prof. univ. dr. Valer BEL
Referenţi :
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Gheorghe PETRARU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Pr. Prof. univ. dr. Ioan Vasile LEB
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PORCAR Codruţa-Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sens şi semn în comunicare
O abordare semiotică a comunicării
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian Dinorel STĂNCIULESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Cheorghe CLITAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Karoly VERESS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MǍLUŢAN Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analyse des interactions verbales en contexte didactique (licée)
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ligia Stela FLOREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eugenia ARJOGA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. dr. Cecilia CONDEI
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Alina PAMFIL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COCEAN Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ralaţia relief şi turism în Munţii Trascăului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Virgil SURDEANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr.Doriano CASTALDINI
(Universitatea Modena, Italia)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria RADOANE
(Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Proff. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Catedrei Filosofiei Sistematice
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LENGYEL Attila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Problema cuvântului în orizontul hermeneuticii filosofice
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian D. STĂNCIULESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Gheorghe CLITAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Aurel Teodor CODOBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMION Simona Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Turismul rural în Maramureş
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mirela MAZILU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Alexandru ILIEŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Lucian Blaga (10/1)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GIURGEA Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Interpretarea psihanalitică a juridicului
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Traian D. STĂNCIULESCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Gheorghe CLITAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Paul VASILESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂCURAR Bogdan-Nicolae
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Funcţiile terţiare ale municipiului Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Jozsef BENEDECK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan IANOŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Vasile ZOTIC
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SONEA Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rolul resursei umane în schimbarea organizațională
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAMIAN Sorin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evoluția contabilității în perioada de tranziție a economiei românești
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru Iacob PÂNTEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Călin OPREA
(Academia de Studii Economice, București)
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TUDORAN Oana Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Posttranscriptional control of gene expression – RNA interference in malign tumors
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.ing. Florin Dan IRIMIE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Beata VERTESSY
(Hungary Academy of Sciences)
Prof. univ. dr. Constantin CIUCE
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae DRAGOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Vasile Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contabilitatea și fiscalitatea între dependență și deconectare
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru Iacob PÂNTEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEȘ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Călin OPREA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MISACHEVICI Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Populația și așezările din Depresiunea Sibiului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile SURD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile EFROS
(Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava)
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iași)
Conf. univ. dr. Voicu BODOCAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat zusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 septembrie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DINA (TOMA) Florentina – Mariana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomene hidrice extreme în Câmpia Română dintre Olt și Argeș
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA
(Universitatea București)
C. Ș. I dr. Carmen Sofia DRAGOTĂ
(Institutul de Geografie București)
Conf. univ. dr. Florin MOLDOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MINONIU Anca – Ștefania
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul viiturilor de pe râurile din bazinul hidrografic Gilort și riscurile asociate
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA
(Universitatea București)
Prof. univ. dr. Petre GÂȘTESCU
(Universitatea Valahia, Târgoviște)
Prof. univ. dr. Gavril PANDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIGHER Marius
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Identificarea și evaluarea potențialului hidroturistic din bazinul hidrografic al Arieșului în amonte de Buru
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUȘ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Victor SOROCOVSCHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petre GÂȘTESCU
(Universitatea Valahia, Târgoviște)
Prof. univ. dr. Gheorghe ROMANESCU
(Universitatea A. I. Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MǍRCEAN Nora-Sabina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţia cauzalǎ: de la frazǎ la text
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Carmen VLAD
Referenţi:
Prof. univ. dr. Rodica ZAFIU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Mihaela MUNTEANU SISERMAN
(Universitatea de Nord, Baia Mare)
Conf. univ. dr. Liana POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. http://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZŐCS Krisztina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A közép-európaiság egzisztenciális és kulturális dimenziói
Dimensiunile existenţiale şi culturale ale condiţiei central-europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Carol VERESS
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mészáros ONDREJ
(Universitatea Comenius, Bratislava, Slovacia)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTAŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ştefan Sigismund KIRÁLY
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummaryösszefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII str. M. Kogălniceanu, Sala 5/I Tiberiu Popoviciu, nr.142
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHIȘ Andreea – Diana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Metode formale în dezvoltarea corectă a programelor
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Frențiu MILITON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ștefan MĂRUȘTER
(Universitatea de Vest Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan SALOMIE
(Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. TĂTAR Doina
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMUŢ Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Romanul apocaliptic după 1945
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ştefan BORBÉLY
Referenţi:
Prof. univ. dr. Andrei BODIU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ilie RAD
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 6
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPOVICI Lenuța
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proiect de curriculum pentru activitǎţi integrate la clasa I
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Romiţǎ IUCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu (Sala de Zoologia Nevertebratelor)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BÁLINT Ştefan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul faunei de crizomelide (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) din sectorul superior al bazinului Mureşului
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Lászlo RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae TOMESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe MUSTAŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Corneliu BUCŞA
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Alexandru CRIŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Zoologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 septembrie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 6
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ONUTZ Sanda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Profesionalizarea carierei didactice. Competenţe psihopedagogice
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUCOŞ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Romiţǎ IUCU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÉLL Anita Andrea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contacte literare germano – maghiare: Heltai Gáspár scriitor şi editor
Német – magyar irodalmi kapcsolatok: Heltai Gáspár mint iró és könyvkiadó
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ferenc POZSONY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Emese EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. Amedeo Di FRANCESCO
(Università degli Studi L’Orientale di Napoli, Italia)
Prof. univ. dr. János RATHMAN
(Universitatea Szent István, Gödöllő, Ungaria)
Conf. univ. dr. Edit SZEGEDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Lajos KÁNTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GICĂ Oana Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procesul managementului strategic în întreprinderile mici și mijlocii
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai NAGHI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan ABRUDAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT JUNCAN Anca – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza unor antioxidanţi utilizaţi în cosmetică prin metode cromatografice
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Teodor HODIŞAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia LOGHIN
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu,Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Maria LUNGU
(Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi, Iaşi)
Conf. univ. dr. Claudia CIMPOIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 septembrie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Sala Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LEOŞTEAN Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Corelaţii între nanostructură şi proprietăţile fizico-chimice ale nanoparticulelor magnetice
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR

Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Marin COLDEA
Referenţi:
C. Ş. I dr. Ovidiu PANĂ
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Cristian Mihail TEODORESCU
(INCDFM, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Viorel POP
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 septembrie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CÎRCU Monica Violeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cryptands, molecular devices and bioactive sugar derivatives: design, synthesis and structural analysis
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. MAJDIK Cornelia
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Thanasis GIMISIS
(University of Athens)
D. R. dr. Mihail BĂRBOIU
(Université Montpellier)
Conf. univ. dr. Ileana FĂRCĂŞANU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Cristian SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINTEA Mirela-Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Abordări financiareşi non-financiare privind creşterea performanţelor entităţilor economice
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorin COSMA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

2 septembrie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MANEA Ștefania – Anemaria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relieful, factor determinant în amenajarea teritoriului. Studiu de caz: Bazinul superior și mijlociu al văii Streiului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuț PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae POPA
(Universitatea de Vest, Timișoara)
Prof. univ. dr. Constantin Viorel RUSU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iași)
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
29 iulie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRUŢA Zamfir
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efecte biofizice ale câmpurilor electromagnetice asupra celulelor haploide
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
C. Ş. I dr. Vasile V. MORARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adriana ISVORAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Ioan BRATU
(INCDTIM, Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GEORGIŢĂ Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reforma şi românii din Principatul Transilvaniei în secolul al XVII-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan – Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Grădina Botanică, Sala de curs Alexandru Borza
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SINITEAN Adrian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul comunităţilor de diatomee epilitice din râul Cerna
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. László RÁKOSY
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Leontin Ştefan PÉTERFI
Referenţi:
C. Ş. I dr. Constantin CIUBUC
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Victor SURUGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. LAURA MOMEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Plantelor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iulie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ARDELEAN Livia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Structuri social – economice în Maramureş în sec. XVII
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan – Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Sorin ŞIPOŞ
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Susana ANDEA
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ionuţ COSTEA
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 iulie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARZAC (PǍCURAR) Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A Semantic and Pragmatic Analysis of The Newspaper
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Mihaela TOADER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihai ZDRENGHEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian PORUCIUC
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lucia PAVELESCU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIKLÓS (căs. NAGY) Katalin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Computational study of armchair carbon nanotube junctions
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Mircea V. DIUDEA
Referenţi:

Conf. univ. dr. István LÁSZLO
(University of Technology and Economics, Budapest, Hungary)
Conf. univ. dr. Mihai MEDELEANU
(Universitatea Politehnica, Timişoara)
Prof. univ. dr. Titus BEU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CODOBAN D. Alin – Doru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cooperarea economică Rusia – UE în domeniul energetic
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Gheorghe POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe BADEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion POHOAŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioan BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STEPAN Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Oamenii şi moartea în comitatul Arad (1850 – 1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. RÜSZ – FOGARASI Enikö
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ligia LIVADĂ – CADESCHI
(Universitatea din Bucureşti)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iulie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINCA Andra Carola
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Condiţia femeii în societatea românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. RÜSZ – FOGARASI Enikö
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Corneliu PĂDUREAN
(Universitatea Aurel Vlaicu, Arad)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 iulie 2011, ora 13:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala de consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILIE (cǎsǎtoritǎ PETRESCU) Magdalena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rezonanţa socială a inteligenţei
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:&nbnbsp;
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 iulie 2011, ora 12:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala de consiliu, B-dul. 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA (nǎscutǎ STAN) MARIANA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Probleme actuale ale orientǎrii şcolare şi profesionale ale adolescenţilor din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 iulie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT AL HAJJAR Simona Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Rǎspunderea civilǎ a administratorilor debitorului aflat în insolvenţǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Andrei Dan POPESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile LUHA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Lucian BERCEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Radu CATANǍ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞTEFAN Ioana Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Debitorul în procedura insolvenţei
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion TURCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile LUHA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Lucian BERCEA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Radu CATANǍ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 iulie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala de muzică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Pr. GHERASIM Fănică
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Polihronionul în muzica românească de tradiţie bizantină din secolul al XVI-lea până în prezent
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile STANCIU
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Vasile GRǍJDIAN
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Pr. Prof. univ. dr. Nicu MOLDOVEANU
(Universitatea din Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 iulie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VARVARI Lidia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Procedee neconvenţionale de detecţie electrochimică a unor specii chimice de interes în biotehnologii şi protecţia mediului
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ionel Cătălin POPESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae VASZILCSIN
(Universitatea Politehnica Timişoara)
Prof. univ. dr. Teodor VIŞAN
(Universitatea Politehnica Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liana MUREŞAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Aula Facultăţii de Studii Europene
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CROPSEY Seth
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The Intellectual Roots of American Strategy
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Stelian TĂNASE
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dan PAVEL
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Michael SHAFIR
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORŞA Sanda – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Colectivizarea agriculturii în fosta regiune administrativă Cluj (1949 – 1962)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghe CIPĂIANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Antonello BIAGINI
(Universitatea La Sapienza, Roma, Italia)
Prof. univ. dr. Ioan CIUPERCĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I Dr. Gheorghe IANCU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Virgiliu ŢÂRĂU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 iulie 2011, ora 15:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TǍMǍIAN Gioconda – Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele configurative în discursul literar
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioana BOTH
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ion Bogdan LEFTER
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂBAN Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Complecşi ai polioxometalaţilor lacunari cu proprietăţi şi aplicaţii speciale
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Mariana RUSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea PALAMARIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Lorena FILIP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Iuliu Haţieganu,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Adrian PĂTRUŢ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT EDIŢOIU Cornelia Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efectele unor substanţe biologic active asupra organismului animal şi modularea răspunsului imun
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolae DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gabriel CORNEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Viorel MICLĂUŞ
(Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

8 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala Pi, Clădirea Mathematicum , str. Ploieşti, nr.23 – 25
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MACOVEI Anamaria – Geanina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Noi clase de funcţii univalente
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru T. MOCANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eugen DRĂGHICI
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Nicolae SUCIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DIMOFTE Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to application of the photodynamic therapy (PDT) in oncology
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. dr. Onuc COZAR
Referenţi:
Assoc. Prof. Dr. Timothy ZHU
(Universitatea din Pennsylvania School of Medicine, SUA)
C. Ş. I dr. Ioan TURCU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Viorica SIMON
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 iulie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUCŞA Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la sinteza şi complexarea unor compuşi macrocilici şi heterociclici care conţin azot
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea VLASSA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Valentin ZAHARIA
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mircea DĂRĂBANŢU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE bine

8 iulie 2011, ora 9:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂUN Dragoş
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Strategie şi politici privind adoptarea monedei unice europene în România
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ioan TRENCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae DARDAC
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Sala Vasile Radu, str. Clinicilor, nr. 5-7
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COMAN Cristian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul biodiversităţii comunităţilor cianobacteriene asociate izvoarelor termominerale din Câmpia de Vest a României prin tehnici moleculare
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Nicolae DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C.Ş. I dr. Cosmin SICORA
(Centrul de Cercetări Biologice, Jibou)
Conf. univ. dr. Vasile MUNTEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARIAN Claudiu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influenţa sistemelor electorale asupra democraţiei Uniunii Europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Adrian BASARABĂ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Corneliu NICOLESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 iulie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. Theodor Mihali nr.58 – 60, Amfiteatrul C 335
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PETRAŞCU Vladiela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Towards a Formal Foundation of Software Reuse
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Militon FRENŢIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel LUCANU
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Sergiu NEDEVSCHI
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona MOTOGNA
(Universitatea ,,Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. Theodor Mihali nr.58 – 60, Amfiteatrul C 335
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZAMFIRACHE Flavia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evolutionary Methods for Solving Optimization Problems
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Militon FRENŢIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ZAHARIE
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU
(Universitatea “Petru Maior”, Târgu – Mureş)
Prof. univ. dr. Dumitru DUMITRESCU
(Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 iulie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUPU Graţian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile româno-germane în perioada 1930 – 1940
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cristian TRONCOTĂ
(Academia Naţinală de Informaţii, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Vasile CIOBANU
(Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatzusammenfassung
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 iulie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII str.M. Kogălniceanu, Salahttp://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/td>
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHǍILǍ Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Evolutionary computation in scheduling
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Dumitru DUMITRESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela ZAHARIE
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Marcel CREMENE
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Mihai OLTEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 iulie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Laura Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Medierea ca metodă alternativă de soluţionare a litigiilor internaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ KOVACS
(Institutul de Istorie al Academiei Române, WCluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLUNDUŢ Liviu Călin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la chimia coordinativă a liganzilor organo-fosforici
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDUC
Referenţi:
C. Ş. I dr. Otilia COSTIŞOR
(Institutul de Chimie Timişoara)
C. Ş. I dr. Luminiţa PATRON
(Institutul de Chimie Fizică Ilie Murgulescu, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Maria CURTUI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

1 iulie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HEILMAN Renata Melinda
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diferenţe individuale în emoţie şi decizie
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Cǎlin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Petre CURŞEU
(Tilburg University, Olanda)
Prof. univ. dr. Adrian OPRE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
30 iunie 2011, ora 13:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Brassai
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SORBÁN Angella
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aspecte sociologice ale bilingvismului în învǎtǎmânt şi pe piaţa forţei de muncǎ
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. SZILÁGY N. Sándor
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. PÉNTEK Janos
Referenţi:
Prof. univ. dr. Juliánna BODÓ
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ferenc GEREBEN
(Universitatea Pázmány Péter, Budapesta)
Conf. univ. dr. Attila BENŐ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROTARU Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Riturile de trecere în zona etnografico-folclorică Sălaj
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ŞEULEAN
Referenţi:
Prof. dr. Georgeta CORNIŢǍ
(Universitatea de Nord, Baia Mare)
Prof. univ. dr. Antoaneta OLTEANU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan CUCEU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VIDA Flaviu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biserică, şcoală şi societate la românii maramureşeni (1867 – 1914)
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
( Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei
Române, Cluj-Napoca)
C.Ş. I dr. Dumitru SUCIU
( Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei
Române, Cluj-Napoca)
Diacon Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf.univ.dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ISAILǍ (COSTARU) Anca Elena
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studii de folclor comparat. Identitate şi alteritate culturală europeană
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ŞEULEAN
Referenţi:
C.Ş.I dr. Nicolette COATU
(Institutul de Etnografie şi Folclor C. Brăiloiu, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Vistian GOIA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

30 iunie 2011, ora 09:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RETEGAN Ioan – Gheorghe
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biserică, Stat, Naţiune în viziunea unor oameni politici români din Transilvania (1848 – 1918). Poziţie ortodoxă
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
( Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei
Române, Cluj-Napoca)
Diacon Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf.univ.dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALTEŞ Felicia Rodica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Emoţiile induse de muzicǎ: Corelate psihofiziologice şi diferenţe interindividuale
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. dr. Viorel LUPU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Leon ZǍGREAN
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Adrian OPRE
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 iunie 2010, ora 13:30
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SOFICǍ Aurelian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Discriminarea în funcţie de vârstǎ, în procesul de recrutare a resurselor umane din Cluj-Napoca, între anii 2000-2010
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Marin PREDA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Adina NEGRUŞA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ
LOCUL SUSŢINERII sala 217, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BĂDILĂ Dan Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Configurarea imaginii corporative – O cercetare empiricǎ asupra Operei Naţionale Române Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile DÂNCU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Doru POP
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 iunie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROŞCA Lionel – Decebal
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Criză şi identitate în cultura română modernă – Un avatar contemporan – Protocronismul
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan ŞEULEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Narcisa ŞTIUCǍ
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sanda CORDOŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LUNGU (BOULEANU) Elena Luminiţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Screening şi evaluare psihologicǎ a pacienţilor cu disfuncţii tiroidiene
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Maria ANCA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion TOTOIANU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Adriana BǍBAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞENDRUŢIU Gabriela – Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proprietăţi geometrice şi analitice ale unor clase de funcţii univalente
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dumitru GASPAR
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gheorghe OROS
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Gabriela KOHR
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 iunie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PĂDURE Marian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Caracteristici ale stilurilor de învăţare la persoanele cu deficienţe de vedere care utilizează tehnologii de acces
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Psihologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LATEŞ Vasilica Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Systèmes bioanalytiques pour la détermination de la capacité antioxydante et l’ochratoxine A dans les denrées alimentaires
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel Cătălin POPESCU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Jean Louis MARTY
(Université Via Domitia de Perpignan)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maurice COMTAT
(Universitaté Paul Sabatier, Toulouse, France)
Prof. univ. dr. Robert SĂNDULESCU
(Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Graziella Liana TURDEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MĂGDOIU Liliana Doina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Management şi comunicare în ingineria economică în sistemul european de asigurare a calităţii în învăţământul superior
Studiu de caz: management şi comunicare în inginerie
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Marius PETRESCU
(Universitatea Valahia, Târgovişte)
Prof. univ. dr. Constantin RADA
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STAVILǍ (PUI) Laura – Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Obiectiv şi subiectiv în discursul oratoric al lui Barbu Delavrancea
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maria ALEXANDRESCU
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Rodica MARIAN
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Constantin MILAŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PÖLLNITZ Alpár
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contributions to the chemistry of organoselenium compounds
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Cristian SILVESTRU
Referenţi:
Academician Marius ANDRUH
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Jean-François CARPENTIER
(Universitatea Rennes 1, Franţa)
Prof. univ. dr. Ion GROSU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

22 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZBUCHEA Dan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proiecte de integrare europeană în mişcările de rezistenţă din cel de-al doilea război mondial
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. GYÉMÁNT Ladislau
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. BATHORY Ludovic
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 iunie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALOSIN Miruna Andreea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The evolution of lobbying in the European Union
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. GYÉMÁNT Ladislau
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gabriela DRĂGAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Iordan BĂRBULESCU
(SNSPA, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Traian Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FERCALǍ Mihaela – Roxana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comerţul electronic
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion TURCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Radu BUFAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan SCHIAU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. Radu CATANǍ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT KOVÁCS Attila
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Fenomenologia ipseităţii
Az önmagaság fenomenológiája
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Péter EGYED
Referenţi:
Prof. univ. dr. Silviu COPOSESCU
(Universitatea Transilvania, Braşov)
Conf. univ. dr. Barna BODO
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Carol VERESS
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 iunie 2011, ora 10:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NATEA (BOLOS) Mihaela Daciana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Protecţia şi apǎrarea dreptului asupra mǎrcilor şi indicaţiilor geografice în relaţiile internaţionale
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Prof. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Tȃrgu-Mureş)
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 iunie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pal
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT (BUIGA) BOLBORICI Ana – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diplomaţia Uniunii Europene şi criza din Orientul Mijlociu la începutul secolului al XXI-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian IVAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile VESE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan HORGA
(Universitatea din Oradea)
Prof. dr. Cristinel MURZEA
(Universitatea Transilvania, Braşov) Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 iunie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HORVATH Leonard Artur
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Atitudinea în faţa morţii la calvinii din Transilvania în secolul al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ligia LIVADĂ – CADESCHI
(Universitatea din Bucureşti)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GROSU Floarea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Garanţiile procesuale ale libertǎţii persoanei în lumina convenţiei europene a drepturilor omului
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sorin ALǍMOREANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Gheorghiţă MATEUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Viorel PAŞCA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Florin STRETEANU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORZA (STAN) Rosana – Olimpia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mecanisme cognitive în însuşirea limbii materne
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Ordea)
Conf. univ. dr. Valeria NEGOVAN
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TODEAN (MUSTE) Delia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Stimularea motivaţiei învăţării la elevi prin intermediul unui program educaţional specific. Aplicaţii la clasa a III-a
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe TOMŞA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Florea VOICULESCU
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Vasile CHIŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 iunie 2011, ora 14:00
FACULTATEA Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
LOCUL SUSŢINERII Sala II, etaj I, Centrul Panthéon, 15 Place de Phanthéon, 75005 Paris
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GYEMANT Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Intentionnalité et inconscient. Réflexions sur le fonctionnement de la vie psychique à
partir du premier Husserl et de Freud
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Rudolf BERNET
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Andrei MARGA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. Dr. Jocelyn BENOIST
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Franţa)
Referenţi:
Prof. univ. dr. László TENGELYI
(Bergische Universität Wuppertal, Germania)
Maître de Conférences Laurent PERREAU
(Université d’Amiens , Université de Picardie Jules Verne, Franţa)
Prof. univ. dr. Vasile MORAR
(Universitatea din Bucureşti)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 5/I
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CONŢIU Carolina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii la studiul laticii subgrupurilor unui grup
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Grigore CĂLUGĂREANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Violeta FOTEA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Iuliu CRIVEI
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan PURDEA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Matematică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 iunie 2011, ora 13:30
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GAVRELIUC (n. POP) Dana-Felicia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Axiome sociale şi autonomie personalǎ în mediul educaţional romȃnesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Anca MUNTEANU
(Universitatea de Vest, Timişoara) Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

4 iunie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TALAŞ Dorina-Anca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Utilizarea mijloacelor informatice în terapia tulburǎrilor limbajului scris
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Alin GAVRELIUC
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 iunie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII sala 217, Facultatea de Sociologie şi Asistenţǎ Socialǎ, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GOG Sorin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Secular and religious identities in post-socialist Romania
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Dan CHIRIBUCǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mihai Dinu GHEORGHIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Vintilă MIHǍILESCU
(Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Marius LAZǍR
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 iunie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, Sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOJA Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Formarea competenţelor de management al clasei de elevi în perioada pregătirii iniţiale a cadrelor didactice
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

3 iunie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MEZEI Adina – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Perspectives In Fiction. A Linguistic Study Based On Fay Weldon’s Novel
The Life And Loves Of A She – Devil
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. dr. Liviu COTRĂU
(Universitatea Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. Mircea BORCILĂ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
Mai 2011
L M M J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

31 mai 2011, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MARINE Ileana Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT European Enlargement and the Redefining of Transatlanticism
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lia POP
(Universitatea din Oradea)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Vasile VESE
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

31 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEUMANN Simona Liliana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT România şi diplomaţia publică în procesul integrării în NATO
DOMENIUL DE DOCTORAT Relaţii internaţionale şi studii europene
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. CSUCSUJA Istvan
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marcela SĂLĂGEAN
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 mai 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BALTEŞ Elena Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Epoca Mitterrand şi impactul său asupra construcţiei europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

27 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TOTOI Elisabeta – Alina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Operatori diferenţiali şi integrali pe spaţii de funcţii de o variabilă complexă
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Wolfgang BRECKNER
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Grigore Ştefan SĂLĂGEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eugen DRĂGHICI
(Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu)
Prof. univ. dr. Nicolae SUCIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Teodor BULBOACĂ
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga, sala Ioan Muşlea
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHERMAN Dinu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Frica în memoria colectivă în România comunistă (1948 – 1965)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Conf. univ. dr. Octavian ROSKE
(Universitatea din Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ruxandra CESEREANU
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 mai 2010, ora 9:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Jean – Baptiste Duroselle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILIEŞ Dan – Alexandru
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Sur le chemin du palais. Esotérisme, cosmologie et pensée politique dans l’introduction et la conclusion du Guide des égarés
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Maurice KRIEGEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Rémi BRAGUE
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Franţa)
Referenţi:
Prof. univ. dr. Maurice KRIEGEL
(L’École des hautes études en sciences sociales, Paris, Franţa)
Prof. univ. dr. Paul FENTON
(Université Paris-Sorbonne – Paris IV, Franţa)
Prof. univ. dr. Andrei MARGA
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Sociologieşi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Sala Consiliului Profesoral
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CIOFLICĂ Viorel – Mihai
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Diferenţe gender în comunicarea în familie
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Traian VEDINAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Petru ILUŢ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Septimiu CHELCEA
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Sociologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Lucian Blaga
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BEU – DACHIN Eugenia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Limba latină în inscripţiile din Dacia romană
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Istvan CSUCSUJA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan PISO
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lucreţiu BÎRLIBA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Constantin C. PETOLESCU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Radu ARDEVAN
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Veche
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 mai 2011, ora 13:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ROŞIORU Felicia Cătălina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Datoriile de valoare
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Paul VASILESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion LULǍ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Radu I. MOTICA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Dan CHIRICǍ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Drept
LOCUL SUSŢINERII amfiteatrul Aurelian Ionaşcu
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PǍLTINEAN căs Retegan Laura Florentina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cesiunea de creanţă – mijloc juridic de realizare a dinamicii obligaţiilor
DOMENIUL DE DOCTORAT Drept
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Sergiu DELEANU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion LULǍ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Radu I. MOTICA
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Conf. univ. dr. Ionel REGHINI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Drept
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOLOCAN Mihail – Dragoş
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Performanţa sistemului bancar din România. Impactul integrării europene
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan TRENCA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae DARDAC
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOBOLYI Alexandra
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT The social democracy and the party systems in the light of the european integration process, in particular in Hungary and Romania
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PUŞCAŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. István CSUCSUJA
Referenţi:
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române)
Prof. univ. dr. Adrian Liviu IVAN
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istoria Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 mai 2011, ora 11:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MAIER Narcis
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul instabilităţii atmosferice şi a ecourilor radar în scopul realizării prognozei de tip "now casting" a precipitaţiilor din Munţii Apuseni
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ionel HAIDU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu APOSTOL
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)
Prof. univ. dr. Gheorghe MĂHĂRA
(Universitatea Oradea)
Conf. univ. dr. Florin MOLDOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 mai 2011, ora 17:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOSCVICIOV Andrei
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elaborarea unui model de analiză economico – financiară a întreprinderilor româneşti din sectorul serviciilor informatice
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan BĂTRÂNCEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Vasile COCRIŞ
(Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi)
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest din Timişoara)
Prof. univ. dr. Constantin TULAI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CODREANU (IORDACHE) Mihaela-Luminiţa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Cunoaşterea şi stimularea capacităţii creative a şcolarului mic
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Elena BONCHIŞ
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Gheorghe TOMŞA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Cristian STAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 mai 2011, ora 11:30
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BRÂNDAŞ Adriana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Aproximarea trapezoidală a numerelor fuzzy
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BAN
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Mihail MEGAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Octavian AGRATINI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

13 mai 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Boglárka NÉMETH
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Az aspektus a magyar nyelvben – különös tekintettel a statikusságra
Aspectul în limba maghiară. Problemele predicatelor stative
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Emese FAZAKAS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Sándor N. SZILAGYI
Referenţi:
C.Ş.I. dr. Ferenc KIEFER
(Institutul de Lingvistică al Academiei Ştiinţifice Ungare, Budapesta)
C.Ş. I dr. Balázs WACHA
(Institutul de Lingvistică al Academiei Ştiinţifice Ungare, Budapesta)
Prof. univ. dr. Ştefan Oltean
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

13 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Matematică şi Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SOBOLU Rodica Cristina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Operatori liniari şi analiză wavelets cu aplicaţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Matematică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Adrian PETRUŞEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Octavian AGRATINI
Referenţi:
Prof. univ. dr. Mircea IVAN
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Mihail MEGAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Petru BLAGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică şi Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 mai 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PUGHINEANU Oana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Trupul sufletesc. Perspective comparatiste
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Doina MODOLA
(Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Prof. univ. dr. Diana ADAMEK
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

8 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT GHIMPU Anca Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Problema categoriilor: Plotin ca sinteză între Platon şi Aristotel
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Vasile MUSCĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ dr. Sorin PUREC
(Universitatea Constantin Brâncuşi, Târgu Jiu)
Prof. univ. dr. Liviu-Petru ZĂPÂRŢAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2011, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞOOŞ Amelia – Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Gândirea politică a lui F. W. J. Schelling
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu – Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTÁŞ
(Universitatea Bucureşti)
Conf. univ. dr. Imre UNGVÁRI-ZRÍNYI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TURC Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modernizarea ţării în doctrina liberalismului românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu – Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTÁŞ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 mai 2011, ora 8:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Catedra de Istoria Filosofiei Antice şi Medievale
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT LAZĂR I. Iulian Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reflexul politic al valorilor creştine
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Alexander BAUMGARTEN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu – Petru ZĂPÂRŢAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan BIRIŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Zoltan ROSTÁŞ
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile MUSCĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 mai 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TRANDAFIR Diana – Louisa
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiul unor sisteme germano-silicatice nanostructurate
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Simion SIMON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Felicia IACOMI
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Eugen CULEA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Lucian BAIA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

6 mai 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞERBAN Claudiu – Valentin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Estimări şi evaluări contabile
DOMENIUL DE DOCTORAT Contabilitate
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Partenie DUMBRAVĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel MATEŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion PEREŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan POPA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 mai 2011, ora 17:30
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DOBRA Iulian – Bogdan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Auditul intern în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan TALPOŞ
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Marin OPRIŢESCU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 mai 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Romano-Catolică
LOCUL SUSŢINERII Aula Magna a Facultăţii de Teologie Romano-Catolică, str. Iuliu
Maniu, nr. 5
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT FERENCI Sándor
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT A gyulafehérvári egyházmegye papságának története
Istoria stării preoţilor din dieceza romano-catolică din Alba-Iulia
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Mózes NÓDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.József MARTON
Referenţi:
Prof. univ. dr. Alexandru BOBOC
(Academia Română, Bucureşti)
C.Ş. I dr. Ludovic BÁTHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. László HOLLÓ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Romano-Catolică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumat summary összefoglalás
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
29 aprilie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMU Petre
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Marile ritualuri de trecere: naşterea, căsătoria şi înmormântarea. Fundamentele religioase iudeo-creştine şi reflexele lor folclorice.
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion CUCEU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Ilie MOISE
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Prof. univ. dr. Ovidiu PECICAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 aprilie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 9
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Vasilie Ioan
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Reforma curriculară în predarea şi învǎţarea religiei în învǎţǎmântul preuniversitar românesc
DOMENIUL DE DOCTORAT Ştiinţe ale Educaţiei
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Miron IONESCU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Dorel UNGUREANU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
I P S Conf. univ. dr. Timotei SEVICIU
(Universitatea Aurel Vlaicu din Arad)

Conf. univ. dr. Ion ALBULESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)

TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

15 aprilie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Arhid. ALBU Viorel – Alin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Protopopiatul ortodox Alba-Iulia între anii 1940-1945
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Alexandru MORARU
Referenţi:
Diac. Conf. univ. dr. Pavel CHERESCU
(Universitatea din Oradea)
Acad. Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie al Academiei George Bariţ,
Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Valer MOGA
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Conf. univ. dr. Şerban TURCUŞ
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 aprilie 2011, ora 17:00
FACULTATEA Ştiinţa Mediului
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul “Iustinian Petrescu”
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MALOŞ Cristian Valeriu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Corelaţii între geologia, procesele geomorfologice şi starea unor specii rare de plante din Bazinul Transilvaniei
DOMENIUL DE DOCTORAT Geologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin BACIU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vlad CODREA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Leonard OLARU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
C. Ş. I dr. Ion PĂTRUŢOIU
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Liviu MUNTEAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geologie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 aprilie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CURPAŞ (SALLOUM) Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Starea de bine la persoanele cu dizabilităţi
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCĂU
Referenţi:
Prof. dr. Letiţia FILIMON
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Doru POPOVICI
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

5 aprilie 2011, ora 16:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Augustin Maior
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BOCA Sanda Cosmina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Designing new plasmonic nanoparticles and photoactive molecules for bioimaging and cancer therapy
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. dr. Simion AŞTILEAN
Referenţi:
Directeur de recherche Dr. Patrice Lilian BALDECK
(Universitatea Joseph Fourier, Grenoble, Franţa)
Prof. univ. dr. Dana Ortansa DOROHOI
(Universitatea A. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Dana Sorina MANIU
(Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
25 martie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Catedrei de Filosofie Sistematică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT IANOŞ Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Introducere fenomenologică în arta modernă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Tudor CĂTINEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ştefan ANGI
(Academia muzicală Gheorghe Dima, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Gheorghe CEAUŞU
(Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografie I. L. Caragiale, Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dan RAŢIU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPESCU Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Influence of American English on British English
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ştefan OLTEAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Hortensia PÂRLOG
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Andrei AVRAM
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Dorin CHIRA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, sala Emil Pop
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SIMULE Codruţa Violeta
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Microorganisme indicatoare ale poluării mediului
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cristina DOBROTĂ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mihail DRĂGAN – BULARDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela PAŞCA
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona DUNCA
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Vasile MUNTEAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologia Plantelor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 martie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 48
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BENCZE László Csaba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Biocatalytic approach towards enantiomerically enriched heteroaryl-1,2-ethanediols
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Cornelia MAJDIK
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Florin Dan IRIMIE
Referenţi:
Prof. univ. dr. László POPPE
(Universitatea Tehnico-Economică, Budapesta)
Prof. univ. dr. Dan CAŞCAVAL
(Universitatea Tehnică, Iaşi)
Prof. univ. dr. Mircea DĂRĂBANŢU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Chimie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

24 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BORBÉLY László
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Modele de dezvoltare regională în Uniunea Europeană şi România
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mária – Magdolna VINCZE
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gabriela DRĂGAN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Gyula HORVÁTH
(Universitatea din Pécs, Ungaria)
Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

23 martie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Studii Europene
LOCUL SUSŢINERII Sala Robert Schuman
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ŞEULEAN Paul
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Comunitatea germană din Cluj, Sibiu şi Timişoara în perioada interbelică (1918 – 1938). Abordare comparativă
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Marius JUCAN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ladislau GYÉMÁNT
Referenţi:
Prof. univ. dr. Konrad GÜNDISCH
(Institutul de Studii Istorice Oldenburg, Germania)
C. Ş. I dr. Ludovic BATHORY
(Institutul de Istorie George Bariţ, Academia Română, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Studii Europene
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 martie 2011, ora 11:30
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT RUSU Gabriel-Virgil
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Urmărirea infractorilor în comitatele ardelene – secolul XVII
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan-Aurel POP
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU
(Institutul de Istorie al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ovidiu MUREŞAN
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 martie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SCHINTEE Octavian
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Timpul şi spaţiul din perspectiva teologică ortodoxă
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan ICǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Mihai HIMCINSCHI
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatriassunto
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT APETREI Ciprian Florin
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Teologia creaţiei în gȃndirea părintelui Dumitru Stǎniloaie şi concepţiile cosmologice moderne
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan ICǍ
Referenţi:&nbsnbsp;
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Mihai HIMCINSCHI
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ZAHARIE Monica Aniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ocuparea forţei de muncă cu studii superioare şi nevoile angajatorilor – componente ale managementului calităţii în învăţământul superior
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Liviu ILIEŞ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae BIBU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Viorel LEFTER
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 martie 2011, ora 8:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MOŞ GRIGORE DINU
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Ortodoxie şi Occident. Problema influenţelor eterodoxe occidentale în teologia ortodoxă
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILǍ
Conducător/conducători de doctorat:
Pr. Prof. univ. dr. Ioan ICǍ
Referenţi:
Pr. Prof. univ. dr. Ştefan BUCHIU
(Universitatea Bucureşti)
Pr. Prof. univ. dr Mihai HIMCINSCHI
(Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia)
Pr. Conf. univ. dr. Ştefan ILOAIE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

12 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POSZET Szilárd Lehel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Studiu de geomorfologie aplicată în zona urbană Cluj-Napoca
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Virgil SURDEANU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Eugen RUSU
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Alexandru SZAKÁCS
(Universitatea Sapientia, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan IRIMUŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

11 martie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHALCA (căs. BRENDEA) Gabriela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Efectele condiţiilor de piaţă asupra structurii capitalului entităţilor economice
DOMENIUL DE DOCTORAT Finanţe
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan NISTOR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ion STANCU
(Academia de Studii Economice din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Victor DRAGOTĂ
(Academia de Studii Economice din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Alexandru TODEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

9 martie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT VARGA CRISTINA
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Discourse Analysis of Professional Web Forums as Internet
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Luis CORTÉS RODRIGUES,
Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Clara LORDA,
Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona
Prof. univ. dr. Mircea BORCILǍ,
Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca
Referenţi:
Prof dr. Carmen LOPEZ FERRERO
(Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona)
Prof. univ. dr. Josep Maria CASTELLÀ LIDON
(Universitatea Pompeu Fabra, Barcelona)
Prof. univ. dr. Liana POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary

4 martie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT SZÖCS Emese
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Impactul modificării climei asupra unor indicatori economico-sociali naţionali şi regionali. Studiu de caz: influenţa variaţiei parametrilor meteorologici asupra producţiei culturilor de câmp
DOMENIUL DE DOCTORAT Economie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIş
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. VINCZE Mária – Magdolna
Referenţi:
Prof. univ. dr. Daniela Luminiţa CONSTANTIN
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Emilian MERCE
(Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ilie PARPUCEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
25 februarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT OROS Ioana-Daniela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Adaptarea la schimbare. Studiu longitudinal de caz
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
Referenţi:
Prof. dr. Mihai ANIŢEI
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Zoltan BOGATHY
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. ing. Radu MUNTEANU
(Universitatea Tehnicǎ, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatrésumé
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Matematică și Informatică
LOCUL SUSŢINERII Str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala Tiberiu Popoviciu (5/I)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CHISĂLIŢĂ – CREŢU Maria – Camelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Refactoring in Object – Oriented Modeling
DOMENIUL DE DOCTORAT Informatică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Leon ŢÂMBULEA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Militon FRENŢIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe GRIGORAŞ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU
(Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş)
Prof. univ. dr. Horia-Florin POP
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Matematică și Informatică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT DAN(căs.) TERIAN-DAN Simina-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Semantica textemelor romȃneşti. Abordare în perspectivă integralistă
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea BORCILǍ
Referenţi:
C.S.I dr. Rodica MARIAN
(Institutul de Lingvisticǎ Sextil Puşcariu, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Eugen MUNTEANU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Elena DRAGOŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Sociologie şi Asistenţă Socială
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul Woodrow Wilson ( sala V/2), Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT ILIEŞ (LUMPERDEAN) Veronica Ioana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Responsabilitatea Socială şi Corporatistă şi Relaţiile Publice: teorie şi acţiune socială
DOMENIUL DE DOCTORAT Sociologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Petru ILUŢ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Traian ROTARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. George POEDE
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Marian PETCU
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Flaviu Călin RUS
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 februarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, sala Francisc Pall
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MITEA Daniela – Monica
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Relaţiile dintre Ţările Române între mijlocul secolelor XV–XVI (1438 – 1541)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Avram ANDEA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Barbu ŞTEFĂNESCU
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ioan Marian ŢIPLIC
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Ionuţ COSTEA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

25 februarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PINTEA Florin Radu
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţii privind perfecţionarea managementului în societăţile de asigurări din România
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan LAZĂR
Referenţi:
Prof. univ. dr. Gheorghe IONESCU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Victor MANOLE
(Academia de Studii Economice din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Cristina CIUMAŞ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

19 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POP Aurelia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Şcolile grănicereşti năsăudene (1851 – 1918)
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae BOCŞAN
Referenţi:
C. Ş. I dr. Simion RETEGAN
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
C. Ş. I dr. Dumitru SUCIU
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 19
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT MIHALCA Loredana
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Proiectarea şi evaluarea tehnologiilor instrucţionale computerizate. O perspecivă cognitivă.
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Mircea MICLEA
Referenţi:
Prof. dr. Nicolae MITROFAN
(Universitatea Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Oana BENGA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Sala Lucian Blaga
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT HIRIŞCĂU Mara Victoria (RAŢIU)
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Arta ca activitate socială: avatarurile discursului filosofic asupra artei contemporane
DOMENIUL DE DOCTORAT Filosofie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Carol VERESS
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Aurel CODOBAN
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ruxandra DEMETRESCU
(Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Dumitru N. ZAHARIA
(Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi)
Prof. univ. dr. Mircea MUTHU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Filosofie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 februarie 2010, ora 10:00
FACULTATEA Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
LOCUL SUSŢINERII Str. Sindicatelor nr. 7, sala nr. 13
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT NEDELCU Marcel
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Singurătatea –strategii de adaptare şi control
DOMENIUL DE DOCTORAT Psihologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Călin FELEZEU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Vasile PREDA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae JURCǍU
(Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Ştefan BONCU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Maria ANCA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

16 februarie 2010, ora 12:00
FACULTATEA Chimie şi Inginerie Chimică
LOCUL SUSŢINERII Sala nr. 97 (Tănăsescu)
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT TURDEAN Raluca
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Synthesis and electronic properties of some new phenothiazine derivatives designed as building blocks for functional materials
DOMENIUL DE DOCTORAT Chimie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. Univ. Dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion GROSU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Thomas J. J. MÜLLER (Universitatea Heinrich-Heine, Düsseldorf, Germania)
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Cristian Sorin SILVESTRU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

7 februarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Istorie şi Filosofie
LOCUL SUSŢINERII Str. Napoca nr. 11, aula Ferdinand
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT PAUL Cosmina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Antisemitismul în imaginarul colectiv în România în secolul XX
DOMENIUL DE DOCTORAT Istorie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. Ovidiu GHITTA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV
Referenţi:
Prof. univ. dr. Liviu ROTMAN
(SNSPA, Bucureşti)
C. Ş. I dr. Lucian NASTASĂ – KOVÁCS
(Institutul de Istorie George Bariţiu al Academiei Române,
Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Marius BUCUR
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Istorie Modernă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine
29 ianuarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CORPADE Ana-Maria
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Mediu real, mediu perceputşi comportament uman în Depresiunea Maramureşului
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. IRIMUŞ Ioan
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.MAC Ioan
Referenţi:
Prof. univ. dr. Remus CREŢAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I. dr. Mihai DĂNCUŞ
(Muzeul Maramureşului, Sighetu Marmaţiei)
Prof. univ. dr. Dănuţ PETREA
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERKESSY G. Philipp
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Complex rehabilitation of surface mining (quarries) exploitation. Comparative study Köflach – Austria, Lausitz – Germany, Aghireşu – Romania
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Vasile SURD
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae CIANGĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Silviu NEGUŢ
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Remus CREŢAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Gavril PANDI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

29 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Sala Geografie Economică
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT COVACIU Florin – Ionuţ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Dinamica geomorfologică a sistemelor torenţiale din Podişul Someşan
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ioan Aurel IRIMUŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ioan MAC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iuliana ARMAŞ
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Nicolae JOSAN
(Universitatea Oradea)
Prof. univ. dr. Victor SOROCOVSCHI
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

28 ianuarie 2011, ora 9:00
FACULTATEA Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
LOCUL SUSŢINERII Sala 118
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT (CRIŞAN) MITRA Cătălina Silvia
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Contribuţia antreprenoriatului social şi a responsabilităţii sociale corporatiste în rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii
DOMENIUL DE DOCTORAT Management
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Anca BORZA
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae BIBU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ion POPA
(Academia de Studii Economice, Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ioan Lazăr
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Ştiinţe Economice
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

26 ianuarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Geografie
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Geografie
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT CRĂCIUN Augustin Ionuţ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Estimarea indirectă, cu ajutorul GIS, a umezelii solului în scopul modelării viiturilor pluviale. Aplicaţii în Munţii Apuseni
DOMENIUL DE DOCTORAT Geografie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Dănuţ – Petru PETREA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ionel HAIDU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Ioan DONISĂ
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana ZAHARIA
(Universitatea din Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gheorghe ŞERBAN
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Geografie
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 ianuarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BERKI Timea
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Din istoria contactelor literare în Transilvania secolului al XIX-lea
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Conf. univ. dr. István BERSZÁN
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Dezső KOZMA
Referenţi:
Conf. univ. dr. Zsuzsa TAPODI
(Universitatea Sapientia, Miercurea Ciuc)
C. Ş. I. dr. Lucian NASTASĂ – KOVACS
(Institutul de Istorie George Bariţ al Academiei Române, Filiala Cluj – Napoca)
Prof. univ. dr. Emese EGYED
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

21 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Mihai BARBU
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Scriitorul subteran. Studiu de caz: Ion D. Sîrbu
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Nicolae OPREA
(Universitatea din Oradea)
Conf. univ. dr. Ioan LASCU
(Universitatea din Craiova)
Conf. univ. dr. Ruxandra CESEREANU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

20 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Teologie Ortodoxă
LOCUL SUSŢINERII Sala Nicolae Ivan
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUD Paula
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Şabatul: istorie şi eshatologie
DOMENIUL DE DOCTORAT Teologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Valer BEL
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ioan CHIRILĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Petre SEMEN
(Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi)
Conf. univ. dr. Mihai VLADIMIRESCU
(Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Teologie Ortodoxă
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

18 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT STANCIU Simiona Alba
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Don Juan. Donjuanismul. Teatralitateşi manierism
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr.Ion VARTIC
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adrian POP
(Universitatea de Muzică Gh. Dima, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
(Universitatea Lucian Blaga, Sibiu)
Conf. univ. dr. Laura PAVEL
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 ianuarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT (COLCERIU) PUŞCAŞ Corina
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Philip Roth’s Zuckerman Books and the Rhetoric of Fiction
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Odette BLUMENFELD
(Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi)
Prof. univ. dr. Teodor MATEOC
(Universitatea din Oradea)
Prof. univ. dr. Michaela MUDURE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

17 ianuarie 2011, ora 10:00
FACULTATEA Litere
LOCUL SUSŢINERII Sala Popovici
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT Ligia TOMOIAGǍ
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Elements of the Picaresque in Contemporary British Fiction
DOMENIUL DE DOCTORAT Filologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Corin BRAGA
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Virgil STANCIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Lidia VIANU
(Universitatea din Bucureşti)
Prof. univ. dr. Liviu COTRǍU
(Universitatea Partium, Oradea)
Prof. univ. dr. Sanda BERCE
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca Facultăţii de Litere
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

14 ianuarie 2011, ora 11:00
FACULTATEA Fizică
LOCUL SUSŢINERII Amfiteatrul de Electricitate
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT BUIMAGĂ – IARINCA Luiza
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Analiza fluctuaţiilor celulare
DOMENIUL DE DOCTORAT Fizică
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Onuc COZAR
Conducător/conducători de doctorat:
C. Ş. I dr. Vasile V. MORARIU
Referenţi:
Prof. univ. dr. Adriana ISVORAN
(Universitatea de Vest, Timişoara)
C. Ş. I dr. Ioan TURCU
(INCDTIM, Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Leontin DAVID
(Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fizică
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine

10 ianuarie 2011, ora 12:00
FACULTATEA Biologie şi Geologie
LOCUL SUSŢINERII Str. Clinicilor nr. 5-7, Amfiteatrul de Fiziologie Animală
AUTORUL TEZEI DE DOCTORAT POPA Olivia Mihaela
TITLUL TEZEI DE DOCTORAT Molecular Genetic Studies in Seronegative Spondyloarthritides
Studii de genetică moleculară în spondilartrite seronegative
DOMENIUL DE DOCTORAT Biologie
COMISIA DE DOCTORAT Preşedinte:
Prof. univ. dr. Nicolaie DRAGOŞ
Conducător/conducători de doctorat:
Prof. univ. dr. Nicolae COMAN
Prof. univ. dr. Constantin BÂRĂ
Referenţi:
Prof. univ. dr. Iacob CHECIU
(Universitatea de Vest, Timişoara)
Prof. univ. dr. Ioan Victor POP
(Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj Napoca)
Prof. univ. dr. Octavian POPESCU
(Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj-Napoca)
TEZA ESTE DEPUSĂ LA Biblioteca de Fiziologie Animală
REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT rezumatsummary
CALIFICATIVUL ACORDAT DE COMISIE foarte bine